Dagpenge: Enhedslisten sikrer asocial lappeløsning

 


Århus Arbejdsløshedsnetværk rammer hovedet på sømmet, når dagpengeaftalen mellem regeringen og Enhedslisten kaldes ’en asocial lappeløsning’.

Det er lap oven på lap, der ikke kan dække hullerne. Også dette fjerde eller femte lapperi oven på den EU-dikterede halvering af dagpengeperioden og forlængelse af genoptjeningsretten er af midlertidig karakter og betales med nedskæringer.

-  Der er ikke brug for flere lappeløsninger som akutpakkerne eller regeringens nye midlertidige ydelse, som svarer til kontanthjælp. I stedet er der brug for en permanent løsning, hvor alle, som kan arbejde, enten tilbydes et job til overenskomstmæssig løn eller kan få dagpenge, siger  talsmanden for Arbejdsløshedsnetværket  Morten Holck til TV-Østjylland.

Aftalen blåstempler SRSF-regeringens seneste akutløsning, der i stedet for dagpenge opretter en særlig midlertidig arbejdsmarkedsydelse på kontanthjælpsniveau  til udfaldstruede ledige – 60 pct. af dagpengene for enlige, 80 pct. for forsørgere. Desuden giver den ret til et ekstra halvt år på den særlige uddannelsesordning.

Generelt vil det betyde, at den sociale massegrav først åbnes igen i midten af 2014. 5-6000 personer vil imidlertid ryge derned i løbet af 2013 efter at have været ledige samlet i de maksimale fire år med dagpenge og støttemulighederne. Halvdelen af dem vil ikke kunne få kontanthjælp og mister hele deres forsørgelsesgrundlag. De får ikke hjælp ikke af aftalen mellem regeringen og Enhedslisten.

Aftalen betyder, at ordningen ikke skal finansieres af højere A-kasse-kontingent, men af en vifte på en lang række nedskæringer. En af dem er fra danskundervisningen for voksne udlændinge. Frem til udgangen af 2016 bliver der taget 584 millioner kroner derfra. I alt vil ordningen koste 1.8 milliarder.

 - Samlet set synes jeg, det er uanstændigt, at man midlertidigt redder en udsat gruppe ved at tage pengene fra et tilbud hos en anden udsat gruppe, der forsøger at få en platform i Danmark, siger formanden for Uddannelsesforbundet  Hanne Pontoppidan.

Aftalen hyldes af et bredt spektrum, indbefattet det meste af den borgerlige presse og en stor del af LO-fagbevægelsen. Den tages som et udtryk for, at forholdene normaliseres for SRSF-regeringen og at Enhedslisten er tilbage i rollen som støtteparti.

Aftalen blåstempler ikke bare den seneste nedskæringslap. Den afsvækker i høj grad kampen for at fjerne den grundlæggende asociale dagpengereform, VK og R gennemførte, og S-SF bare har fortsat.

Nu fungerer den med Enhedslistens accept. Selvom der ikke er mangel på løfter om at fortsætte kampen for dagpengene, er den effektive trussel: truslen mod regeringens overlevelse nu væk.

SRSF kan uden frygt for parlamentariske problemer med Enhedslisten gennemføre resten af sit nedskæringsreformprogram kendt som Misvækstplan.dk – med SU og kontanthjælpsnedskæringer, bundbarbering af de kommunale budgetter, folkeskolereform osv.

Enhedslisten er vagthund. Men for hvem ?


Se også

Kravet til regeringen: Jobs og dagpenge!
Netavisen 13. marts 2013


Netavisen 21. maj 2013