Produktivitetskommissionens nyliberale evangelium


Produktivitetskommissionen har afleveret sin endelige rapport. Den vil give skattelettelser til de rige, forringe overenskomster, skrue tempoet op i udliciteringer og privatiseringer. Den er præget af  en professoral barnetro på kapitalismens og det fire markeds velsignelser.
Produktivitetskommissionen: Borgerskabets nyliberale 'eksperter'


”Brug skattepolitikken til at styrke produktiviteten, bl.a. ved at omlægge fra skatter på indkomst til skatter på ejendom og ved at fjerne overbeskatning af aktiv erhvervsindkomst.”

Sådan lyder en af 123 anbefalinger til en yderligere uddybning af regeringens nyliberale politik.

Med andre ord: Giv de rige flere skattelettelser og nedsæt selskabsskatterne – og erstat den direkte beskatning med ny indirekte skatter – i dette tilfælde på boligen (såvel ejer- som lejerboliger.)

Forslaget om højere boligskatter blev umiddelbart afvist både af regeringen og den ’blå’ opposition. De ved det er upopulært, så derfor er det en af anbefalingerne, der gemmes væk. Indtil videre, i al fald.

Men der er nok af andet at tage fat på for de ’røde’ og blå politiske magthavere. Det er den vej, de begge følger.

En naiv tro på at det kapitalistiske frie marked skaber vækst og fremgang –  jo mere ureguleret, jo bedre – gennemsyrer  hele kommissionens rapport.

FOA rammer til gengæld plet med overskriften: ’Kommission truer velfærden

- Produktivitetskommissionen har banet vejen for finansministerens konkurrencestat. Der skal stort set ikke være grænser for, hvilke velfærdsopgaver, der kan udbydes og overtages af private firmaer. Det er dybt bekymrende. For der findes simpelthen ikke solid dokumentation for at det virker. Derimod er der rigtig meget, der peger på, at udlicitering ødelægger kvaliteten, fordi private firmaer dumper prisen for at vinde opgaverne og efterfølgende ikke kan levere den forventede service,  siger Dennis Kristensen, formand for FOA.

Han kritiserer også kommissionens anbefaling af, at der ikke stilles sociale klausuler ved offentlige udbud.

Se hele FOAs udtalelse her

Fagforeningernes rolle og de kollektive overenskomster skal også begrænses, først og fremmest inden for den offentlige sektor, hvor hovedkampen står nu. Overenskomstaftalerne skal gøres smidigere og mere fleksible og aftales på den enkelte arbejdsplads.

”Uhensigtsmæssige detailkrav og regler i de offentlige overenskomster kan begrænse ledelsens og medarbejdernes muligheder for at tilrettelægge arbejdet fleksibelt og effektivt,” lyder det fra kommissionen, som glemmer at nævne, at det ikke er medarbejderne, men ledelsene alene, der har ret til at ’lede og fordele arbejdet’.

Regionerne og de offentlige arbejdsgivere er glade for forslaget, om følger i lærerlockoutens fodspor. De offentlige ansattes fagforeninger afviser.

Se

Kommission: Rigide overenskomster begrænser effektiviteten i det offentlige

Se også

Mareridt om motorveje
KPnetBlogs

Som disse få eksempler viser, drejer det sig  for produktivitetskommissionen - som for alle andre nyliberale ideologer og politikere - om at skrumpe den offentlige sektor og sikre kapitalistiske profitter på alle funktioner, også basale samfundsfunktioner.

At markedet ikke skaber vækst, men at den  kapitalistiske økonomi ikke kan afskaffe de økonomiske kriser og massearbejdsløsheden har krisen, der startede i 2007-08 og endnu ikke er slut, leveret6 tilstrækkelig med bevis på.

Og de krisekure, som har fulgt de samme anvisninger om Produktivitetskommissionen nu tilpasser til danske forhold, har kun skabt øget ulighed og massiv fattigdom. 600.000 hjemløse i USA – tilmed blandt folk med jobs.

Der er ingen opgørelse over hjemløshed i EU, men fattigdommen vokser i samtlige EU-lande , og eksplosivt i lande som Grækenland, Spanien og Italien, som har fået dikteret den nyliberale sparepolitik, om produktivitetskommissionen hylder.

Det duer ikke.


Se kort gennemgang af rapporten

Sådan vil Produktivitetskommissionen effektivisere Danmark

Information


Se også

Produktivitetskommission og Koch-udvalg: Nyliberale alibier for reaktionær nedskæringspolitik

Netavisen 18. februar 2014

Misvækstplan.dk: Nedskæringer for 12 milliarder i ’Ny moderne offentlig sektor'
Netavisen 20. juni 2013Dette er en artikel fra kpnet.dk -
Nyheder hvor der kæmpes !


Klik på ikonerne øverst på siden og gå til kpnet, KPnetavisen (facebook) og KPnetTV (youtube).

- ET MODSPIL TIL DET BORGERLIGE MEDIEMONOPOL !

Netavisen 1. april 2014