EU’s frølov: Multinationale firmaer sikrer sig monopolrettigheder på planter og frø

Seks multinationale firmaer kontrollerer i dag 66 % af det globale frømarked og det er disse firmaers interesser på planteområdet, der manifesterer sig i forslag til ny lov om registrering og godkendelse af ’reproduktivt plantemateriale’ i EU.

 Forslaget blev fremlagt for EU-parlamentet den 6. maj og viderebehandles i øjeblikket.

Udgangspunktet for loven er, at al plantemateriale som udgangspunkt er illegalt, indtil det er optaget på EU’s liste over registrerede og godkendte plantesorter og varieteter.

Vores kulturarv stjæles

Den store variation indenfor dyrkede planter er dels en del af naturen og dels noget der er udviklet siden mennesket første gang blev jordbruger, noget der ligger tæt på en periode på 10.000 år. Planter og frø er igennem tiden udviklet lokalt, tilpasset stedets klima og jordbund. I perioden med industrielt landbrug er der sket ændringer af det genetiske indhold i plantematerialet i kolossalt omfang.

Udover at udbyttet er øget er indholdet af hurtigt omsætteligt sukker f.eks. forøget bevidst gennem udviklingsarbejdet. Majs er ikke bare majs. Den majs indianerne spiste for et par tusind år siden er f.eks. en helt anden ting end dagens fastfoodagtige kolber.

De gamle grøntsager og deres variationer er allerede i dag gået tabt i stort omfang, men meget overlever ved bevidst arbejde hos grøntsagsproducenter, der kan se det meningsfulde i dette, hos mindre avlere og hos oprindelige jordbrugere i udviklingslandene.

I Europa er det særligt indenfor det økologiske landbrug, at variation og bevarelse af gamle sorter er  en naturlig og vigtig ting. Ældre og lokalt tilpassede plantesorter vil være mere modstandsdygtige overfor skadedyr, bedre tilpasset til stedet og derfor sundere. De behøver hverken at sprøjtes med pesticider mod skadedyr eller at få så meget gødning.

Variation i plantemateriale og frø overlever også hos hjemmegartneren, der udveksler frø med venner og naboer.

Ikke registreret frø vil være illegalt


De seks store


Handel med frø er domineret af seks multinationale firmaer med 66 % af den samlede omsætning

Disse seks er samtidigt dominerende indenfor den agrokemiske industri, der producerer sprøjtemidler og kunstgødning med 76 % af den samlede omsætning (2011)

De 6 firmaer er:

Syngenta
Bayer
BASF
Dow
Monsanto
DuPont


Kilde
etcGROUP


I EU’s verden skal de multinationale firmaer sikres eneret på salg af frø. Metoden er, at der oprettes en liste over godkendte sorter, sorter der er testet af EU’s agentur for plantesorter, og kun disse vil være lovlige. Man skal desuden betale royalities for at have sin frøsort på listen og ved køb af det godkendte frø.

Påskuddet for loven hedder ’Forsvar for forbrugernes rettigheder’.

I det første lovforslag der blev offentliggjort, var loven så ’gennemført’, at selv den hjemmegartner, der gav naboen frø fra sine hjemmeavlede planter, var lovbryder. Dette og visse andre forhold er ændret i det seneste lovforslag.

At det er ændret skyldes ikke almindelig sund fornuft, men at der har været lagt et stort pres på EU fra mindre producenter, frøbanker og organisationer indenfor bl.a. det økologiske landbrug. Lovforslaget indeholder nu visse undtagelser. Undtagelserne betyder at:

- Hjemmegartnere må bytte frø frit

- Avlere med mindre end 10 ansatte må bruge ikke-godkendt frø

- Der tales om lempelser for økologiske avlere, men de er helt uspecificerede

- Frøbanker må dyrke uregistrerede frø, men de må ikke udveksle dem

Men selvom disse undtagelser skulle blive en del af loven er problemet ikke løst. Udgangspunktet er stadig det samme – at alle ikke EU-godkendte plantefrø i princippet er illegale, og det vil blive langt sværere at skaffe sig andet frø end det, der står på EU’s liste. At bruge ’alternative’ frø vil blive en mikroniche.

Desuden er det yderst usikkert, om ændringerne kommer med i den endelige lov, og når først loven er vedtaget, kan der laves administrative ændringer og forringelser, uden at loven skal høres i offentligheden og tages op igen i EU-parlamentet.

Loven vil sikre gigantfirmaerne større salg og større profit og samtidig vil den medføre en kæmpe forarmelse i plantelivets variation. Behovet for sprøjtemidler og kunstgødning vil stige, og mulighederne for en bred udvikling og bevarelse af genbanken indenfor vores planteføde bliver mere eller mindre smadret.

Den enorme centralisering, der er sket indenfor landbruget, går hånd i hånd med den nye lov.

Gamle frøsorter har overlevet indenfor de små landbrug, men dem bliver der stadigt færre af.

 Udviklingslandene

Et afgørende marked for frøgiganterne er udviklingslandene, hvor det traditionelle landbrug i dag føder 70 % af verdens befolkning. Iøjeblikket kommer størstedelen af det traditionelle landbrugs frø fra egen produktion, noget giganterne naturligvis gerne vil ændre på.

Eksportaftaler med udviklingslandenelande på basis af EU’s frømonopol kan give dødsstødet til den lokale befolknings brug af hjemmeavlede frø.

Dette er en parallel til systemet med genmodificeret plantemateriale, hvor frøfirmaer har patent på frøene, der er modificeret til at tåle sprøjtemidler som ’Round Up’. De lokale landbrugere bliver faste aftagere af både frø og sprøjtemidler – en kæmpe forretning med ødelæggende virkning på alle planer.

Adgang og frie rettigheder til naturens planter bør ligesom vand og luft være en rettighed for alle. EU og kapitalen privatiserer og stjæler det i stedet.

Læs mere om EU’s frølov hos

Seed for all


Se også

Monsanto Has Created the World's Largest GMO Monopoly
By Ethan A. Huff, Natural News

The Seeds Of Suicide: How Monsanto Destroys Farming
Dr. Vandana Shiva Global Research

Kampen om ressourcerne: Det globale vandtyveri
Af Shiney Varghese


Netavisen 16. maj 2013