Netavisens nyhedslinks uge 46
Danmark og Norden
Se også
Verden rundt - Global debat

Tilbage til Nyheder -----Nyhedslinks ARKIV

Alle links åbner i selvstændigt vindue

Danske soldater til Sudan
[Netavisen - link 13.11.03] Politiken
Forsvaret forbereder afsendelse af op til 200 mand til en "fredsbevarende mission" i det borgerkrigshærgede Sudan.
Dansk u-Landshjælp som i Irak - efter Foghs hoved og i Kjærsgårds stil. Hvad forsvarer "det danske forsvar"?

Danmark holder lav profil i FN
[Netavisen - link 12.11.03] Modkraft
EU-landene er uenige om en FN-resolution, der kræver, at stormagterne skrotter deres atomvåben. Danmark vil ikke stemme for en FN-resolution, der pålægger atommagterne at skrotte deres atomvåben.

Pengene fosser ud af Foghs statskasse
[Netavisen - link 12.11.03] Information
Statens overskud falder. Afbetalingen på gælden falder. Skarp kritik af finansloven fra borgerlige økonomiske eksperter

Opposition stiller 117 spørgsmål om Irak-krig
[Netavisen - link 11.11.03] Information
SF bebuder ministerstorm om Danmarks deltagelse i Irak-krigen. Resten af oppositionen bakker initiativet op.
Se
SF’s 117 spørgsmål om krigsgrundlaget for Irak-krigen Information

Svage børn trues af spareiver
[Netavisen - link 10.11.03] Fyens Stiftstidende
De økonomisk hårdt pressede fynske kommuner sparer så massivt på anbringelser af børn og unge, at fagfolk nu advarer om, at man risikerer at tabe børnene på gulvet.

Våbenhandel med Israel
[Netavisen - link 10.11.03] Klassekampen (no.)
Norge fortsætter med at indkøbe militært isenkram fra besættelsesmagten og apartheidstaten Israel.

"Kommunistisk samling"
[Netavisen - link 10.11.03] Kontradoxa
Liste Ø-manden Finn Sørensens analyse af de danske revisionistiske partiers samlingsproces.

Israel på selvmordskurs
[Netavisen - link 10.11.03] Politiken. Kronik
Tidligere udenrigsminister Kjeld Olesen protesterer i denne kronik over manglen på vestlig reaktion over for Israels 'selvmorderiske kurs': "Israel er den stærkeste militærmagt i Mellemøsten og har atomvåben og andre masseødelæggelsesvåben. Men de kan i længden intet udrette mod det stærkt stigende antal palæstinensere og deres unge, hvis fremtidsudsigter er fattigdom og fornedrelse, og som i sig har et had så ekstremt, at menneskeliv - også deres eget - intet betyder i kampen mod undertrykkelsen."

______________________________________________________

Arkiv - Tidligere ugers nyhedslinks

Arkiv - Kommunistisk Politik (pdf)

Tilbage til Nyheder