Netavisens nyhedslinks uge 36
Danmark og Norden
Se også
Verden rundt - Global debat

Tilbage til Nyheder -----Nyhedslinks ARKIV

Alle links åbner i selvstændigt vindue

Københavns amt: Chokbølger i sygehusvæsenet
[Netavisen - link 06.09.03] Folkebladet.
Besparelsesforslag på 140 mio. kr. på sygehusvæsenet i Københavns Amt sender chokbølger gennem personalegrupperne. De ramte ansatte har sat sig i værk for at forsvare deres arbejdspladser, ikke mindst med
begrundelse i simple faglighedsmæssige kendsgerninger. Nyopererede kan f.eks. ikke få genoptræning, så de ikke kan komme tilbage i arbejde og i stedet ofte skal tilbage i behandling.

Jurister ind i skraldesag i SF-kommune
[Netavisen - link 06.09.03] SiD
Skraldemænd i Vejle strejker fortsat, fordi de har udsigt til at miste jobbet. SiD kræver nu via jurister loven om virksomhedsoverdragelse overholdt, så de ansatte beholde deres arbejde.

Demonstranter forfølges i Sverige
[Netavisen - link 06.09.03] Yelah. Sv.
En tyrkisk domstol har begæret to svenske journalister udleveret for deltagelse i en ulovlig demonstration i Tyrkiet. De "anklagede" journalister er målløse over, at justitsministeriet i Stockholm ikke har afvist begæringen fra det fascistiske land, men tværtimod iværksætter en undersøgelse med henblik på forhør af de to.

EU fører til afskaffelse af demonstrations- og forsamlingsfriheden
[Netavisen - link 05.09.03] Yelah Sv.
Tord Bjørk leverer et fakuelt begrundet modspil til den svenske euro-ja-kampagnes demagogiske propagandafortælling om Unionen som demokratisk foregangsland.
Se også
Svenske arbejdere og euroen
[Netavisen - link 05.09.03] Proletæren. Sv.
Reportager fra arbejdspladser i Karlshavn og Gøteborg, hvor arbejderne alt overvejende har tænkt sig at stemme nej til EU's fælles valuta og den medfølgende valutaunion. Deres argumenter viser en langt højere intelligens og indsigt, end borgerskabets arrogante ja-kampagne tager udgangspunkt i.
Anden del

Fyringerne fortsætter
[Netavisen - link 05.09.03] Fagbladet.
Arbejdsløsheden har endnu ikke toppet. Den vil fortsætte med at stige indtil sommeren næste år, forudser en prognose fra Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS).

Det columbianske nyhedsbureau ANNCOL i Danmark
[Netavisen - link 05.09.03] Politiken
ANNCOL (New Colombia News Agency) knyttet til FARC og den colombianske modstand har etableret sig i København. Formand ANNCOL's redaktionelle ledelse er den danske journalist Leif Larsen, æresmedlem i Dansk Journalistforbund.
Se hjemmesiden http://anncol.org/
Se også
Terrorcelle har dansk adresse Berlingske Tidende
Den colombianske terrororganisation FARC bruger Danmark som base for organisationens omstridte nyhedstjeneste. Colombias regering klager til udenrigsminister Per Stig Møller (K).

København: Kollektiv trafik er uden styring
[Netavisen - link 05.09.03] Po
Den privatiserede kollektive trafik i København er i kaos. Der er hårdt brug for en fælles styring af den kollektive trafik i hovedstadsområdet, siger politikere fra både højre og venstre! Private busselskaber vil have indført bompenge for bilister.

Dansk Folkeparti klar til dagpengestramning
[Netavisen - link 04.09.03] DR Online
Dansk Folkeparti mener ikke længere regeringens forslag om dagpengestramninger er uspiseligt.

S og R ønsker FN-resolution om Irak skal samle Folketinget
[Netavisen - link 04.09.03] Politiken
De to oppositionspartier i Folketinget, Socialdemokraterne og de Radikale, tror på, at en ny FN-resolution kan skabe fælles fodslag på Christiansborg omkring den danske indsats i Irak. De vil gerne være med i krig og besættelse - bare det sker i FNs navn.
Se også
FN-resolution kan blive svær at sluge Politiken
Amerikanerne har ladet et forslag til en ny FN-resolution cirkulere blandt medlemmerne af Sikkerhedsrådet i håb om, at flere lande vil hjælpe til med genopbygningen af Irak. Men USA har ikke tænkt sig at give kommandoen fra sig, og derfor kan det blive svært at få tilslutning.
Amerikansk kritik af dansk Irak-indsats Berlingske Tidende
USA mener at have fået for lidt hjælp af sine allierede i Irak. For første gang kritiserer Bush-administrationen den danske indsats. Den danske lakaj-regering får spark, og ikke ros, af sin herre - Per Stg Møller ømmer sig.

Malmø: Klasseforskel på 9,2 års levetid
[Netavisen - link 04.09.03] SVT. Sydnytt. Sv.
Den gennemsnitlige levetid i Malmø øges, men der er store forskelle mellem de riges og arbejdernes bydele.

Passagerer flygter fra bus og tog
[Netavisen - link 04.09.03] Berlingske Tidende
Den kollektive trafik i hovedstadsområdet er højst overraskende gået markant tilbage, efter at metroen er taget i brug. Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) er dybt bekymret og lægger op til et større samspil mellem bil, bus og tog.

Mellem EU og NATO
[Netavisen - link 04.09.03] Berlingske Tidende
I forslaget til den nye forfatningstraktat for EU hedder det i artikel 42:
"Unionen og dens medlemsstater handler i fællesskab på et solidarisk grundlag, hvis en medlemsstat udsættes for et terrorangreb eller en menneskeskabt katastrofe. Unionen tager alle de instrumenter i brug, der står til dens rådighed, herunder de militære midler, som medlemslandene stiller til Unionens rådighed."
Opbygningen af EU-militæret og det danske forsvarsforbehold sætter både regering og den socialdemokratiske opposition i klemme: De vil så gerne være med til det hele, og i forreste række. Men den folkelige modstand gør det svært. Nu udpønses nye planer for at omgå den.

Svensk telegigant fyrer yderligere 1.700
[Netavisen - link 04.09.03] Berlingske Tidende
Telegiganten Ericsson fortsætter med at skære antallet af ansatte ned. På fire år vil næsten 60.000 job være væk.

Vikarer må ikke være løntrykkere
[Netavisen - link 03.09.03] Fagbladet
Vikarer skal have samme løn som kollegerne i den virksomhed, de er udlejet til, viser kendelse i faglig voldgift. De kan ikke længere bruges som billig arbejdskraft. Derfor er der tale om en kovending i forhold til vikarernes retsstilling.

Politisk fodslag til at afskaffe værnepligt
[Netavisen - link 03.09.03] Politiken
Der er bred politisk enighed om, at unge mænd i fremtiden kun indkaldes til værnepligt i få måneder. Men der er ikke stemning for helt at fjerne værnepligten. En professionel imperialistisk hær skal opbygges ...
Læs også
Forsvaret vil have reele kampstyrker Politiken
Det danske forsvar har ambitioner om at skabe en mere professionel hær, som kan sættes ind overalt i verden - ikke bare som fredsbevarende enheder, men som reelle kampstyrker

Længere snor til husbesættere
[Netavisen - link 03.09.03] Politiken
I Holland skal domstole vurdere, om der er en god grund til, at bz'ere skal smides ud af huse, der står tomme - og husejere er flere gange blevet underkendt i retten. SF vil have Justitsministeriet til at undersøge den hollandske model nærmere.

SiD: Eksport går ikke fri af konflikt
[Netavisen - link 03.09.03] SiD
SiD's Industrigruppe er også parat til at opgive storkonflikter (!) - der er udsalg over hele linjen.

Forskning skal være forretning
[Netavisen - link 02.09.03] Information
Danske forskere samarbejder ikke nok med virksomheder, mener videnskabsminister Helge Sander (V). Ny handlingsplan skal få flere penge ud af universiteternes viden

Skraldemænd strejker i Vejle
[Netavisen - link 02.09.03]SiD
Skraldemænd hos firmaet Marius Pedersen i Vejle mister jobbet ved ny udbudsrunde. Ansatte nedlagde arbejdet i tirsdag morgen - Vejle-borgmester i dobbeltrolle.

Besat igen-igen-igen-igen
[Netavisen - link 02.09.03]Paagaden.dk
»Det Lyserøde Hus« genlød mandag aften af munter musik, Ydermuren blev malet hvide og dekoreret med hjerter og BZ-tegn.Med andre ord: BZerne er tilbage!
Ejeren, advokat Stig Viborg Pedersen, derimod er passiv. Han fik en byggetilladelse i december 2001 – og siden er huset forfaldet.
Se også
Politi giver bz'ere frit spil
[Netavisen - link 02.09.03] Politiken
Mandag aften rykkede bz'ere endnu engang ind i det tomme hus i krydset mellem Rantzausgade og Griffenfeldsgade på Nørrebro i København. Politiet vil ikke rydde det genbesatte hus, før ejeren tager initiativ til at gøre noget ved huset.

Salærstrid truer med at stoppe Thulesagen
[Netavisen - link 01.09.03] Politiken
Advokat for Thulefangerne, Christian Harlang, vil ikke længere bruge tid på sagen om fangernes fordrivelse fra deres fangstområder, hvis ikke han får mere i salær.

Fascistleder på officielt besøg i Norge
[Netavisen - link 01.09.03] Klassekampen. No.
En af det fascistiske slæng i George W. Bushs imperie-administration er justitsminister John Ashcroft, hvis sorte middelalderlige ideverden forarger bl.a. Amnesty International. Alligevel blev han forleden dag modtaget som en god ven af Norges stats- udenrigs- og justitsministre.

Prestigeprojekt eller luftkastel
[Netavisen - link 01.09.03] Berlingske Tidende
Det skulle være så godt. Kultur- og erhvervslivet skulle lære af hinanden, samarbejde og tjene millioner af kroner til statskassen, mente Kultur-Brian. Men i dag er der endnu ikke tjent en krone. Her er historien om et ambitiøst projekt, der mere og mere ligner en fiasko.
Se også
Kulturpenge spildt på erhvervsliv Berlingske Tidende

Fattigdom gør syg
[Netavisen - link 01.09.03] Fagbladet.
Gamle, der kun har folkepensionen at leve af - heriblandt mange SiD'ere - har ofte et dårligere helbred end dem, der har flere midler til rådighed, viser en SFI-undersøgelse.

Norsk bidrag til folkemord
[Netavisen - link 01.09.03] Klassekampen. No
To norske virksomheder har med deres handler aktivt hjulpet regimet i Sudan til at holde gang i folkemordet på indbyggerne i landets sydlige del.

Amtsansatte advarer politikere mod besparelser
[Netavisen - link 01.09.03] Århus Stiftstidende.
Medarbejdersiden i FællesMEDudvalget i Århus Amt advarer amtsrådet om, at de planlagte besparelser og omstillinger i perioden 2004 til 2006 rammer de svageste. Et enigt økonomiudvalg har trods advarslen godkendt besparelses- og omstillingsforslagene for samlet 29,6 mio. kroner i 2004.

Norsk miljø-hykleri
[Netavisen - link 01.09.03] Trønder-Avisa. No.
Den naturskønne kommune Meråker i Nordtrøndelag satser på politisk korrekt naturturisme og hyttebyggeri. Samtidig sørger en enkelt virksomhed i kommunen for et rekordstort CO2-udslip, som bidrager til at trække Nordtrøndelag op over den tilladte forureningsgrænse i henhold til Kyoto-aftalen.

Skåne: Fraskriver sig medicinsk ansvar
[Netavisen - link 01.09.03] Kristianstadsbladet. Sv.
Lederne inden for det sydvestskånske primær-sundhedsvæsen siger i en henvendelse til deres overordnede, at de ikke fagligt vil tage ansvaret for de planlagte nedskæringer.

______________________________________________________

Arkiv - Tidligere ugers nyhedslinks

Arkiv - Kommunistisk Politik (pdf)

Tilbage til Nyheder