Svar til udviklingsminister Christian Friis Bach:
Afrika vil aldrig acceptere genkolonialisering
Artiklen i Politiken 9. juli


Udviklingsminister Christian Friis Bach udtalte sig tidligere på året stærkt provokerende, da han i artiklen ”Friis Bach går til kamp mod Afrikas høvdinge” (Politiken 9.07.13) udtalte sig om Afrikas landbrug og Danmarks krav og forlangender til afrikanerne i den forbindelse. Friis Bach er ikke fortaler for Afrikas udvikling eller selvforsyning, men for vestens tyveri af kontinentets værdier.

En lang række
afrikanske organisationer og bevægelser giver ham nu et svar i form af et åbent brev. Brevet er stilet til regeringen, men også til Danmarks repræsentanter i de enkelte lande i Afrika.

Kort fortalt er det Friis Bachs, Verdensbankens og den danske regerings plan, at afrikanerne skal overlade jorden til store landbrugsinvestorer fra vesten – ja, i følge ministeren er det faktisk deres pligt for at redde verden fra sultkatastrofen at gøre netop det.

Metoden er, at afrikanerne skal ophæve den kollektive ejendomsret til jorden, blive privatejere (bl.a. ved at hævde kvindernes ret til jordejendom!) – for derefter at afhænde jorden til 'rationel udnyttelse' i et stordriftslandbrug.

Deres egen fremtid kan så blive som arbejdere i landbrug eller industri, når de vestlige værdier rykker ind. Eller bare arbejdsløse.

Christian Friis Bach udtalte sig på den ene side yderst åbenmundet om de imperialistiske øjne han og den kapitalistiske verden betragter Afrikas naturressourcer med, mens han samtidig dækkede sig ind bag et slør af at være en sand forkæmper for moderne kvinderettigheder og udvikling.

Se baggrund og citater i artiklen

Dansk imperialisme i Afrika: Verdensbanken og Handelsministeriet har en plan
Netavisen 12. juli 2013


Åbent brev fra 60 afrikanske organisationer

Indpakningen har dog på ingen måde narret de afrikanske grupper, der nu tager til genmæle. De siger bl.a. i brevet:

”Vi afrikanere tager på det kraftigste afstand fra Christian Friis Bachs udtalelser, og forsikrer alle der tænker som ham, at selv om vi allerede er blevet udplyndret, vil vi aldrig tillade at Afrika bliver genkolonialiseret”.


Forkortet gengivelse af brevets synspunkter

De afrikanske organisationer værdsætter, at Friis Bach så åbent - uforsigtigt eller spontant? - har udtrykt, hvad andre med imperialistiske interesser i Afrika tænker, men klogt nok aldrig ville turde at sige ligeud.

Det giver mulighed for at give et direkte svar. Et svar hvor de bl.a. siger følgende:

Hvad Friis Bach har givet udtryk for er etisk set afskyeligt og fornærmende, idet de mennesker han påstår at ville hjælpe uden skygge af tvivl ville ende som ofrene for den nævnte politik og uanset om han skulle have magten til at opnå indflydelse på statsapparater i Afrika, vil han aldrig have retten på sin side.

Det er væsentligt at huske på, at vi afrikanere har ressourcerne til at brødføde vores egen befolkning. Det afrikanske landbrug kan fungere uden vestens tilførsel af kunstgødning, sprøjtegifte så vel som landbrugsmetoder, der er fremmede for den afrikanske befolknings kultur og samfund.

Hvad Afrika har brug for er, at stå imod presset for at indføre genmodificerede afgrøder og stå imod angrebet fra biotekindustrien.

Brevet henvender sig til de lokale, danske repræsentanter og spørger dem, om de deler ministerens mening. Det stiller bl.a. spørgsmålene:

Er det jeres mening, at det afrikanske kontinent skal gøres ansvarligt for de dårlige beslutninger, de rige lande har truffet i fortiden, der har ført til overudnyttelse af naturen, dyrene og menneskene ved at introducere usunde og ødelæggende fødevarer såvel som et umådeholdent energiforbrug?

Er I enige i, at vi afrikanere blot skal acceptere, at det skal være vores ansvar, at bruge vores ressourcer for at understøtte dem der tydeligvis ikke er i stand til at administrere deres egne?

Vi er glade for at samarbejde med alle der ønsker at gå sammen med os i en god udvikling.

En udvikling der beskrives som ikke-ødelæggende overfor naturressourcerne, der respekterer Afrikas selvstændighed og retten til at bevare egne frø og afgrøder og producere på baggrund af folkenes kultur og traditioner.

Der giver bønderne ret til at forblive landbrugere, der ikke fjernes fra deres land eller påfører befolkningen en vestlig madkultur. Vi tager afstand fra de holdninger, der er udtrykt af jeres regering gennem udviklingsministeren.

”Vi ønsker at bevare et godt samarbejde og gode relationer og håber I vil besvare vores brev”.

Brevet er underskrevet af 60 afrikanske organisationer og bevægelser .

Organisationerne har startet en underskriftsindsamling på nettet for deres protest mod den danske regerings synspunkt.

Anabela Lemos fra Friends of the Earth Mozambique udtalte til Politiken d. 16. august, at hun intet har imod, at Friis Bach slår et slag for kvinders rettigheder. Det er kampen for den private ejendomsret til jorden der er problemet.

”Her i Mozambique er det staten, der ejer jorden og bønderne lejer den. Det lever vi fint med. Og det skal I ikke komme og lave om på. For det vil åbne mulighed for, at de store internationale investorer kommer ind og styrer det” og

”Vi har i øjeblikket en korrupt regering, det er sandt. Og vi kan ikke bruge retsvæsenet, som også er korrupt. Men det er det vi skal gøre op med. Ikke ejendomsretten.”

Politiken har også talt med Christian Friis Bach og spurgt om han har fortrudt sine udtalelser, eller ønsker han havde udtalt sig mindre direkte.

Det har han på ingen måde, men fremturer med at kalde forsvaret for Afrikas selvstændighed en 'forkastelse af moderne menneskerettigheder og kvindernes ligestilling'.

Han forsøger oven i købet at gøre nar af bestræbelserne på at forsvare det afrikanske landbrug ved at kalde det 'drømmen om et biodynamisk frilandsmuseum'.

Realiteten er, at Afrika er ude i en livsvigtig kamp imod multinationale koncerners kolonipolitik. Befolkningen forsvarer den lokale frøbank, der er udviklet gennem årtusinder og tilpasset klimaet mod angreb, der indebærer indførslen af storlandbrug med monokultur baseret på genmodificeret frø der kommer med dets uundgåelige følgesvende: Giftstoffer, ødelæggelse af jorden og økonomisk og politisk afhængighed.


Læs hele brevet her (eng)

Afrika er suverænt og vil ikke acceptere at blive gen-koloniseret


Netavisen 19. august 2013