Israels, USA's, EU's og NATO’s nye krig

 

 

EU giver grønt lys til at forsyne den ene side i den syriske borgerkrig med våben

EU har indtil nu ikke officielt støttet Assad-regimets modstandere med våben og dermed ikke officielt interveneret i (borger)krigen i Syrien.

Det er slut nu. De store EU-lande England og Frankrig har sikret at forbuddet mod våbeneksport til Syrien – det vil sige til ’oprørerne’ – er ophævet fra 1. juni 2013. De kan nu forsyne regimets modstandere med avancerede våben.

EU bliver dermed part i konflikten, selvom det ikke direkte sker i unionens navn og gennem dens institutioner.

Og dermed er Israel, USA, NATO og EU direkte og aktivt involveret i en ny krig i Mellemøsten.

Det er et udtryk for et nyt skridt i den stadige eskalation af krigen, som er set i 2013, der blandt andet er udtrykt ved at Israel aktivt fører krig mod Syrien og har rettet adskillige luftangreb mod styret. Disse åbenlyst kriminelle krigshandlinger er ikke fordømt af hverken FN, EU eller for den sags skyld Danmark.

Igennem de sidste måneder er ’oprørerne’ blevet stadig mere trængt af den syriske hærs modoffensiver.

Assad-modstanderne er  broget flok af religiøse (sunnimuslimske) og andre militser, der forsynes med våben og baser og jihadister med al Qaeda-tilknytning fra de mest reaktionære regimer i Mellemøsten som Qatar, Saudiarabien, det ’befriede’ Libyen og NATO-landet Tyrkiet.

Det er ikke lykkedes dem at skabe en politisk ledelse, som kan styre den såkaldte Frie Syriske Hær og udgøre et reelt regeringsalternativ.

Samtidig er det kommet til at stå stadig mere klart, at det er sekteriske islamistiske jihadister, mange af dem med kamperfaringer fra Libyen og Irak, som er de reelt dominerende kræfter i oppositionen.

Det er også disse kræfter, der får en vis tilsætning af jihadister fra andre lande, Danmark indbefattet.

Regimets fremgange på slagmarkerne er blandt årsagerne til den skamløse øgede militære indblanding fra den vestlige imperialismes side.

Den søger også at booste de trængte ’oprørere’ i forhold til den fredskonference, der planlægges i Geneve senere i juni. Det er et fælles amerikansk og russisk initiativ, som støttes af FN’s generalsekretær Ban Ki-Moon, som tager sigte på at finde en politisk løsning mellem regeringen, ’oprørene’ og andre kræfter i Syrien.

Udsigterne til en fredelig løsning på konflikten er ikke store. Indtil videre har den sendt 1.5 millioner syrere i eksil i nabolandene og  et ukendt antal i indre eksil. Over 70.000 rapporteres dræbt. Omfanget af de samlede ødelæggelser kendes heller ikke.

Det er indtil videre ikke lykkedes at knuse Assad-regimet, hvis reelle støtte i befolkningen synes at være betydeligt større end oprørerne, der søger at  støtte sig på sunni-muslimerne.

EU’s beslutning om at ophæve våbenembargoen er et signal om, at krigen og ødelæggelserne vil fortsætte uden hensyn til befolkningens lidelser. Endnu et smadret arabisk landvil under alle omstændigheder være resultatet.Mere info

Få overblik over EUs sanktioner mod Syrien Dr.dk


Vesten smider benzin på krisen i Syrien
Information Clearing House (eng)

Israel fører regional krig i Syrien Global Research (eng)

Tyrkiets rolle i USA's, NATO's og EU's krig mod Syrien Global Research (eng)Se også tidligere artikler fra Kommunistisk Politik

Israel angriber Syrien: Ingen dansk fordømmelse
Netavisen 2. januar 2013

Hænderne væk fra Syrien!
Netavisen 10. oktober 2012

’Syriens Venner’: Alliance for borgerkrig
Kommunistisk Politik 5, 2012

Imperialismens offensiv i det arabiske forår
Kommunistisk Politik 14, 2011

Den amerikanske drøm:
Irak, Syrien og Iran som vassal-lande
Netavisen 5. november 2005 

 

Netavisen 2. juni 2013