450.000 MÅTTE IKKE STEMME I DANMARK

valgkort

 

Af Martin Thiemke

En lille status efter valget og om hvad der er op og ned i afbrænding af valgkortet

Det kaldes demokrati i Danmark når ikke alle har ret til at stemme til Folketinget som her ved valget forrige torsdag hvor 450.000 ikke måtte stemme.

Den største gruppe er borgere i Danmark uden statsborgerskab og derefter kommer udenlandsdanskere.

Juridisk findes umyndiggjorte som begreb ikke mere. Dog er den tredje gruppe borgere med værge og som derfor har fået frataget deres stemmeret. Det kan enten være alderdom, sygdom, misbrug eller rod i økonomien som betyder borgerne får en værge, og dermed mister deres stemmeret i demokratiet.

Omkring 3000 med et handicap fik ikke lov til at bruge deres stemmeret da de har en værge og derfor har mistet den.

Flere politikere har også talt om at fjerne stemmeretten for borgere på kontanthjælp eller de som sidder i fængsel. Disse kan uden videre få frataget deres stemmeret ifølge grundloven hvis politikerne kan danne flertal for det, som flere på højrefløjen har luftet deres ide for.

Længe før valget skrev jeg på de sociale medier at valgkortet ville blive brændt, hvilket gav politikere mulighed for at skrive tilbage hvorfor de syntes det ikke ville være en god ide. Ingen politikere kunne komme med en god begrundelse til ikke at gøre det. Ret tankevækkende når de er valgt af borgerne i det danske demokrati.

Enkelte svar var at i udlandet osv… Jamen det er ikke udlandet men lille Danmarks demokrati, åbenlys viste danske folketingsmedlemmer at hvad der sker i udlandet er vigtigere end hvad der sker i Danmark, derfor altså ikke en god grund til at lade være men en god grund til at brænde valgkortet.

Der har været både for og imod, at jeg, og mange andre, brændte valgkortet. Alt respekt for det. Langt de fleste har faktisk været positive og en del har takket for det, da de mener deres stemme er kommet ud.

Vi blev hurtigt beskyldt for at være passive uden mening. Ok, passive kan man næppe sige og uden mening, næppe, ellers var vi blevet væk fra valget. En blank stemme er også et tegn på der er noget galt men ingen ved hvad eller hvorfor. Vi satte ord på hvad og hvorfor, så passive? Næppe!

Mediedækningen var ikke planlagt på forhånd. Derimod havde jeg som nævnt skrevet det flere steder, hvilket betød at AOH / Herning Folkeblad kontaktede mig eftermiddagen før valget, ikke omvendt. AOH ville gerne dække alle aspekter af valget i Herning.

Tv2 var tilfældigvis foran Herning Kongrescenter kl 7 om på valgdagen og der var ingen aftaler ned Tv2 News på forhånd.
Enkelte mente også det var en bevidst handling at Tv2 News havde stavet mit efternavn med Y og ikke T, da jeg nok ikke ønskede at stå offentligt frem. Ok, virkelig en kritik som giver mening, eller…

Der lægges opslag offentligt ud på de sociale medier, der lægges video ud på de sociale medier og gives interview til en lokal avis og netavis og jeg stiller mig frem foran valgstedet med valgkort og lighter sammen med en anden OG så vil jeg helst gemme mig hjemme i sofaen. Forhåbentlig er jeg ikke den eneste som kan se den manglende logik.

Tidspunktet kl 7 var også valgt helt bevidst da valgstederne ikke var åbne der og vi derfor ikke ville forstyrrer de som ville ind og stemme med pennen eller aflevere en blank stemme.

Efterfølgende er jeg blevet kontaktet af flere. Blandt andet har 25 førstegangsvælgere fortalt mig de havde deltaget hvis der var blevet lavet et offentligt arrangement i Herning, hvilket dog ikke har været meningen på noget tidspunkt. Nu var de blevet hjemme på sofaen i protest over politikernes behandling af vælgerne og demokratiet.

Jeg er blevet tilbudt 20 valgkort fra andre som valgte sofaen ved valget også i utilfredshed med politikerne. Dette giver samlet set 45 stemmeberettigede i Herning som jeg har talt med og som ikke har stemt i utilfredshed med vores politikere. Værd at huske i disse tider hvor politikerleden slår rekorder.

Derudover har en håndfuld fortalt de gerne ville stemme men ikke måtte, da myndighederne har frataget dem deres stemmeret. En på grund af bundløs gæld efter spil og druk sammen med en kronisk depression hvilket havde betydet værgemål og fratagelse af stemmeretten.

Som han sagde, han måtte ikke stemme fordi han ikke kunne styre sin økonomi og havde drukket og spillet mens andre med økonomiske problemer, hang til våde varer gerne måttet stemme og endda stille op til Folketinget. Kaldes det demokrati?

Her er baggrunden og video for mit valg af valg

Se også Martin Thiemke

2 tanker om “450.000 MÅTTE IKKE STEMME I DANMARK”

 1. Hej Martin
  Det virker nu på mig som at det at stemme blankt er blevet taget op som en protest stemme, og uanset er det jo en symbolsk handling i afmagt over at der ikke er et alternativ. Så jeg synes det vigtige er at man sætter perspektiv på protesten.

  Med hensyn til antal der opholder sig i Danmark og ikke må stemme, så synes jeg det må handle om at gå imod de krav der er til at få Statsborgerskab. Det er åbenlyst meget urimelige krav der stilles i øjeblikket.
  Men jeg synes ikke at man skal give stemmeret til folketinget til folk der tilfældigvis er havnet her pga. krig eller arbejde, men ikke ønsker eller kan få statsborgerskab.

  Mens jeg synes statsborgere der permanent er fraflyttet landet for at bosætte sig i f.eks. Sverige, fordi der ikke er boliger nok i København burde beholde deres stemmeret. Men jeg kan også godt se problemerne i det hvis det er generelt. Hvis man blot bor i et andet land nogle år, eller f.eks. i et naboland, så var gik det vel, men hvis man har boet i skattely i sydspanien i de seneste 30 år, så kan jeg måske også godt se en pointe i at man ikke man ikke stemmer.

  Omkring handicappede der er så syge at de ikke selv kan varetage at stemme, eller andre der har fået en værge pga. sindssygdom synes jeg du har en god pointe hvis du mener at alle de grupper som princip skal have stemmeret.
  Men det opfølgende spørgsmål er jo Folketingets ret til at bestemme hvem der er valgbare og værdige til at sidde i folketinget.
  Dybest set er der brug for en helt anden måde at tænke demokrati på. Et socialistisk samfund hvor alle kan være med til at bestemme direkte i langt de fleste sager. Så et repræsentativt system reduceres og kun bliver brugt til særlige overordnede områder.

 2. Hej Franz

  Ja, blanke stemmer er taget op som protest. Der er bare ingen som ved hvad de er protest mod, altså er svaret ren gætteleg. Jeg mener, det er vigtigt at sætte ord på hvad man protesterer mod, ellers er det umuligt at ændre.

  Vi skal naturligvis ikke give stemmeret til de som ikke er danske statsborgere, derimod ser det ud til vi er enige om at det er blevet for svært at blive dansk statsborger.

  Generelt mener jeg, at alle med dansk statsborgerskab og som bor i Danmark bør kunne stemme. Det er blevet for let at tage stemmeretten fra borgerne og samtidig sige vi har et velfungerende demokrati. Fordi man har rod i økonomien,eller man er syg, kan man jo godt forholde sig til politik og fremtiden.

  Hvis man bliver indlagt samme dag, akut, som der afholdes valg er løbet kørt, så kan man ikke stemme.

  Mange hjemløse, med stemmeret, har haft mere end svært ved at få lov til at stemme.

  Når jeg op til valget har drøftet med politikere om hvorfor jeg ikke skulle brænde valgkortet i stedet for at stemme blankt, har de kun kunne nævne stemmeprocenten, altså den de sælger vores såkaldte perfekte demokrati på.

  Spørgsmålet er om vores demokrati er så perfekt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.