I den nationale sikkerheds navn

nsa-eagleI anledning af den nye afsløring i DR af det amerikanske pres mod samarbejdspartnere for klassificere kryptering som militær grej der krævede eksporttilladelse, og dokumentation for Danmarks tætte samarbejde med USA,  er her en genudgivelse af en artikel fra Kommunistisk Politik nr. 20 i 1999

De seneste uger har der været storm i andedammen omkring den militære overvågning af civil kommunikation, under overskriften ECHELON. De tekniske detaljer handler dog først og fremmest om en teknologi, der er på vej retur. Nemlig den systematiske scanning af al satellit- og microbølgebaseret mellemstatslig kommunikation. De “forargede” føderalister i borgerskabet har grebet situationen til fremme af deres egne drømme om et stærkt fælles EU-militær.

Under imperialismen ses både samarbejde og skærpede modsætninger mellem de imperialistiske lande. Mange forbitrede fejder imperialisterne imellem om indflydelsessfærer (lebensraum) sker i det skjulte bag det borgerlige demokratis facader.
Den hemmelige kamp kan til enhver tid slå over i en uerklæret krig. Således har CIA været kendt for at stå bag massive infiltrationer i stort set alle 3. verdenslande på kloden.

Værktøjerne er systematisk aflytning og direkte kontrol med mere eller mindre indsatte marionetregimer, opposition, fagforeninger mm. Går noget galt, forstået således: får et lands befolkning pludselig indflydelse, så er der ikke langt til den hemmelige uerklærede krig, “contra´er” kombineret med den fysiske og økonomiske blokade.

Lykkes den hemmelige uerklærede krig ikke, så er der mange års erfaring i at arrangere et påskud for en åben krig.

‘Den kolde krig’ er blevet den moderne historieskrivnings gavebod. Der er mange gode penge og berømmelse i at glorificere de fremsynede statsmænd, der satte alt ind på kampen mod østblokken. De ‘demokratiske værdier’ bliver holdt frem som våbenskjold, mens man stadig leder efter taberens spioner, hoveder til gabestokken.

USAs og vestens hemmelige uerklærede krig mod Sovjetunionen foregik faktisk lige siden revolutionen 1917 – efter anden verdenskrig fik den bare et nyt historisk omfang.
I 1947 etableredes et aflytningssamarbejde mellem USA og England samt Canada, Australien og New Zealand (UKUSA).
I 1952 oprettede den amerikanske præsidenten Truman i yderste hemmelighed en ny militær efterretningsorganisation kaldet National Security Agency (NSA), hvis budget og arbejdsområde stadig ikke er kendt eller bare under “demokratisk” kontrol i det ellers højst besungne åbne USA.
Den hemmelige militære virksomhed har sandsynligvis gennemført større og længerevarende operationer end den stående hær.
De hemmelige tjenester bliver naturligvis finansieret via hemmelige kanaler. Det er blevet anslået, at det koster op mod 15 mia. dollars bare at drive NSA, og flere gange er det blevet afsløret, at en del af midlerne kommer fra gangstervirksomhed, salg af våben og narkotika.
NSA’s foresatte er i vid udstrækning de såkaldt multinationale selskaber, hvilket er betegnelsen for et, amerikansk ejet monopol, der har foretaget investeringer i udlandet.

I 3. verdens-lande behersker den vestlige kapital industriens nøglebrancher og udøver en dominerende indflydelse på den nationale økonomi. Men ligesom hovedparten af kapitalen investeres i andre imperialistiske lande, således bruges en stor del af spionernes tid på at kigge samarbejdspartnerne over skulderen. De astronomiske ressourcer, der bliver brugt på uproduktivt militært isenkram og spionage, bliver suget ud af lommerne på verdens fredselskende folk, og er en del af de økonomiske krisers fundament.

ECHELON

En af de mere fantastiske historier begyndte at rumstere i fredsbevægelsen allerede i 1970’erne. I England var man blevet opmærksom på en stor amerikansk militær base, Mentwith Hill (NSA station F38), hvis åbenlyse formål var aflytning.
I starten aflyttedes søkablerne mellem kontinenterne og den mikrobølgebaserede kommunikation, hvilket er ret besværligt. Den nye satellitbaserede kommunikation mellem kontinenterne gjorde det muligt at sidde trygt hjemme på basen og lytte.

Rygtet om, at militæret var i stand til at aflytte al kommunikation, starter faktisk helt tilbage til dengang. I 1984 blev historien for alvor bekræftet i New Zealand, hvor en stribe medarbejdere på en lyttestation fortalte, hvad det var, de gik og syslede med.

Under den kolde krig fik den slags historier nærmest karakter af femtekolonne for østblokken, og derfor var den varme historie ikke længe i de borgerlige aviser. Først i slutningen af 80’erne bliver sandheden om lyttestationerne rettet imod civil vestlig kommunikation oprullet.

Men i sagens natur er der mange spørgsmål og næsten ingen officielle svar, mange indicier og meget få konkrete beviser. Med den moderne computerteknik blev der i 80’erne åbnet en helt ny mulighed for koordinering og samling af alle de ting, man går og lytter med på.

Samtlige lyttestationer i UK/USA-samarbejdet er blevet forbundet med et computernetværk. Det sikrer forbedrede sporingsmuligheder og større centralisme.
ECHELON er sandsynligvis et kodeord for dette system af koordinerede computerbaserede scanninger af al kommunikation. Lyslederteknologi er i dag kommet op i en kvalitet, så den kan overtage langt det meste af trafikken mellem landene, hvilket betyder, at UK/USA er begyndt at kigge efter nye metoder til at skaffe information.

Det officielle stempel

I 1997 sker der noget. EU-parlamentets komite for borgernes frihedsrettigheder og et andet udvalg under EU-parlamentet, kaldet STOA (Scientific and Technological Policy Options Assessment), får udarbejdet en rapport om moderne overvågningsteknologi, “Technologies of Political Control”, af en britisk borgerrettigheds organisation.

STOA beder forfatterne om at udarbejde en let tilgængelig og opdateret udgave til en diskussion i parlamentet, der skal foregå i september 1998, altså for et år siden.
Disse rapporter omtaler også det amerikansk og NSA-kontrollerede ECHELON-system, med fokus på basen i England. Efter diskussionen i EU-parlamentet bliver den britiske journalist Duncan Campbell, der bl.a. andet er kendt for kritisk journalistik om Mentwith Hill, bedt om at udarbejde en rapport til en grundigere diskussion i foråret 1999.

I maj, lige midt i parlamentets valgkamp, afleverer Duncan Campbell sin rapport: “Interception Capabilities 2000”. Rapporten er en meget grundig gennemgang, og den til dato bedst dokumenterede, af samtlige landes forskellige hemmelige militære efterretnings organisationers arbejde og samarbejdsaftaler.

Når gamle fredsaktivister pludselig får det officielle stempel, og deres oplysninger og konklusioner ikke bliver afvist, endsige modsagt, så er der nogen, der tror, at kampen stort set er vundet. Så handler det bare om at få sin egen regering til at tage denne trussel mod de danske borgeres rettigheder alvorligt.

Nyhed eller politik

I september 1999 tager edb-fagets fagforening PROSA, initiativ til at få Duncan Campbell til Danmark. Fokus på mødet er ECHELON. Bl.a. på grund af begrænset søgning til tidligere møder om Warsenar-aftalen og kryptering og efterretningsvæsnernes gøren og laden i den forbindelse bliver mødet indkaldt i samarbejde med avisen Information og Teknologirådet, hvilket giver både offentlighed og et officielt stempel.

Information har sin egen metode til forvirring. Her serveres sensation, nyheder, citater og baggrund, uden at man tager notits af, om det hænger sammen. En Mike Frost, indtil 1990 agent for den canadiske efterretningstjeneste, CSE (Canadian Security Establishment), citeres for følgende: “Når du har fem lande med evnen til at opfange resten af verdens økonomiske kommunikation, giver det dem en fordel. EU burde være rasende over Echelon.” Måske hentyder han til sagen om det tyskejede VolksWagen, der hyrede en industrispion hos den amerikanskejede konkurrent Opel.
Spionen blev nemlig til tyskernes store fortrydelse afsløret, og det netop ved, at Opel fik udleveret optagelser af de hemmelige samtaler af NSA, der havde lyttet med på det hele.

En begivenhed, der på sin egen måde sætter den hjemlige virak i perspektiv, skete ugen efter Duncans besøg. På de Radikales landsmøde erklærer udenrigsminister Niels Helveg pludselig sin kærlighed til det fælles forsvar i Unionen, alle danske forbehold må væk, og det hurtigst muligt.

Grunden til, at han gerne vil af med det “forsvars”-politiske forbehold, er, at EU allerede på efterårets topmøde vil tage et nyt stort skridt hen imod fælles forsvar. Sagen er, at vi ikke skal være specielt forknytte på USA. De europæiske politikere har selv åbnet dørene for dem. Og spionerer, som i VolksWagens tilfælde, den anden vej med stadig større ihærdighed.

Den danske forbindelse

Er Danmark direkte med i ECHELON samarbejdet? Det militærkritiske tidsskrift Forsvar kortlagde i 1981 seks danske lytteposter. Især den på Amager er efter Duncan Campbells vurdering påfaldende moderne udrustet og kunne rent teknisk godt være en del af ECHELON.

Dette spørgsmål tog Enhedslisten med til Forsvarsministeren, som kunne oplyse, at Danmark brugte basen til at spionere med, men ECHELON havde han kun hørt om fra pressen. Det er dog meget sandsynligt, at man har udbygget det NATO-basenetværk, der spionerede mod Østblokkens militære bevægelser, til også at kunne op-snappe den moderne civile kommunikation. Erhvervsinteresser og nationale interesser er jo sammenfaldende!

Militær eller privat overvågning bliver traditionelt brugt der, hvor demokratiets regler bliver for “snævre”, og i vid udstrækning bruger den amerikanske stat også NSA til spionere mod egne borgere. Efter Vietnamkrigen kom det f.eks. frem, at NSA var blevet brugt til at overvåge titusinder af fredsbevægelser o.lign.

Jeg kan ikke se den store panik i, at amerikanske virksomheder driver telefon nettet, mens min bankkonto drives af nogle danske kapitalister – jeg tiltror ingen af dem noget godt.

FSK 1999

Kilder: VIRUS, nummer 3, december 1998. Der er en omfattende litteratur på Internettet, bl.a. de omtalte rapporter, links lister www.prosa.dk, www.dr.dk/harddisk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.