Giv ikke fascisten en mikrofon!

Af Netmagasinet RevolusjonDe norske marxist-leninister advarede i denne artikel inden retssagen mod fascisten og seriemorderen Anders Behring Breivik mod at give ham en platform for at tale til verden. De norske myndigheder har i stedet tilladt et fascistisk ’rets’-show

Kommunistisk Politik 9, 2012

Retssagen mod ’kommandør Anders Behring Breivik i den norske antikommunistiske modstandsbevægelse’ starter den 16. april. Ugen før forelå rapporten fra nye retspsykiatrisk sagkyndige. Den konkluderer stik modsat af den forrige vurdering og fastslår, at Breivik er strafferetslig tilregnelig. Ifølge psykiaterne Agnar Aspaas og Terje Tørrissen var Breivik ikke psykotisk, ikke bevidstløs eller psykisk udviklingshæmmet på tidspunktet for ugerningerne.

Rapporten, som kom fra de første retsudpegede  psykiatere, Torgeir Husby og Synne Sørheim, hævdede ”entydigt”,  at massemorderen Breivik lider af paranoid skizofreni, at han er utilregnelig og dermed ikke kan straffes. Dette var og er en hån mod ofrene og mod alle progressive og demokratiske kræfter.

Først efter store protester og indsigelser fra en række andre psykiatere blev anklagemyndigheden presset til at indhente en ny vurdering fra uafhængige sagkyndige.
Rigsadvokat Tor-Aksel Busch mente, det var unødvendigt med nye psykiatere, som skulle vurdere Breivik, det samme sagde statsadvokat Inga Bejer Engh i januar.

Var den første diagnose blevet stående, ville det betyde, at man langt hen ad vejen frikender den fascistiske ideologi, som har formet Breivik, og som har udløst hans planlagte og systematiske massakre. Breivik anser sig selv for at være højst tilregnelig. Både i lange politiafhøringer og i samtaler med forsvareren har han været samarbejdsvillig og har forklaret sig sammenhængende.

Fascisme og brun terror er ikke udtryk for galskab, men for ekstrem kriminalitet pakket ind i politisk fraseologi. Alt dette var elementære lærdomme for en hel verden i 1945. Ingenting ved dette er ændret, andet end at nogle af de nyfascistiske bevægelser ser på staten Israel og zionismen som en handlekraftig allieret i kampen, som for eksempel Breivik gør det. Det forhindrer ikke, at de samarbejder tæt med mere traditionelle naziorganisationer og gør fælles sag med dem.

Breiviks vigtigste angrebsmål den 22. juli var ikke ”hele det norske samfund”, det var heller ikke muslimer eller indvandrere. Morderen levner ingen tvivl om, at hans ’antikommunistiske modstandsbevægelse’ er rettet mod alt, som i hans hoved er ”kulturmarxisme”.

Terroraktionen på Utøya kan kun forstås på baggrund af morderens had mod alt, som smager af arbejderorganisering og fagbevægelse, i kombination med spredning af muslimhetz.

For Anders Behring Breivik er dette to sider af samme sag. Fjenden er marxisme, kommunisme og islam. For ham var tilmed socialdemokratiets ungdomsorganisation AUF en del af det ’kulturmarxistiske’ komplot, han forestiller sig. I denne kontekst bliver 22. juli-terroren, som rettede sig direkte mod unge AUF'ere, en fuldt ud ’logisk’ handling for en fascist.

Efter den seneste psykiaterrapport er det blevet vanskeligere at afpolitisere terrorhandlingen som galmandsværk. Nu lader pressen, som om der påhviler den en pligt til at formidle morderens budskab og motiver, sådan som han selv beskriver dem, som om det drejer sig om folkeoplysning.

Dagbladet, Aftenposten og VG siger, at de vil gengive Breiviks budskab i retten ord for ord. Pressen gør sig dermed til forlæggere for fascisten. Massemorderen plan­lægger at gøre retssagen til et propagandashow, hvor han kan få formidlet sit fascistiske og racistiske budskab til et kobbel af pressefolk fra hele verden, gerne også i form af ’eksklusive’ interviews.

Det er en perverteret ’ytringsfrihed’, som må afvises.

- Jeg tror, at hvis et medie først åbner op, bliver det som at åbne en strøm. Jeg er helt imod at give den mand en mikrofon, har lederen i støttegruppen for terrorofrene efter 22. juli, Trond Blattmann, sagt.

Det er et standpunkt, vi deler et hundrede procent. Pressen har naturligvis ingen som helst pligt til at formidle Breiviks racistiske og fascistiske budskab.

Massemorderen opbrugte sin ytringsfrihed én gang for alle den 22. juli 2011.

Se også

Fascistisk propagandashow uden sidestykke
Kommunistisk Politik 9, 2012

Seriemorderen Breivik
Af Frede Klitgaard, Håndslag 1, 2012

Originalartikel her

Netavisen 24. april 2012