Elev- og studenterbevægelsen er gået sammen imod forringelser af SU'en.

Regeringen lægger op til en ”hurtigere igennem” reform, hvor SU'en står for skud, endnu et skridt hen mod den totale individualisering og egenbetaling af studier og studietid.

Elev- og studenter foreninger har i årtier - tilsyneladende forgæves - forsøgt at forklare politikerne at SU'en er en god investering og en nødvendighed hvis alle skal have mulighed for at tage en uddannelse. Spørgsmålet er hvad der nu skal til for at forhindre Danmarks rige i

at skære ned på de fattige.
Endnu har regeringen ikke åbent præsenteret deres bud på en SU-reform. Men rygtestrømmen fra regeringens spinddoktorer er ikke til at tage fejl af, der kommer et forslag til nedskæringer i begyndelsen af februar 2013, man taler om at fjerne det sjette år og at skære i de hjemmeboende elevers støtte. Begge dele er klokkeklare nedskæringer og løftebrud.

Studerende på banen
Der er så småt ved at komme gang i aktiviteter der skal presse nedskæringsforslag tilbage og sige klart nej til forringelser af SU'en.
Elev- og studenterforeninger udtaler at de vil gøre det klart for politikerne, at en besparelse på SU'en ikke er fornuftig. SU’en er en hamrende god investering i Danmark. Den sikrer at alle, uanset baggrund, har mulighed for at tage en uddannelse. Den sikrer social mobilitet og bidrager til, at Danmark er og fortsat kan være et vidensamfund. Skærer man i SU’en vil det modsatte ske.

Eftersom SU’en er den primære, og for nogle studerende eneste indtægtskilde, skaber politikernes ukonkrete udmeldinger om SU-reformer stor usikkerhed og bekymring. Det får os ikke hurtigere igennem vores uddannelse, tværtimod!

SU-systemet er en af hjørnestenene i dansk uddannelse. Vi har senest i 2011 været på banen mod forringelser af SU’en, og siger igen klart nej til forringelser.

”SU'en til de hjemmeboende er ikke bare for sjov. Mange elever betaler for at bo hjemme, for transport, studieture og andet til uddannelsen. Man vil tvinge mange unge direkte ud af gymnasiet, hvis man fjerner deres livsgrundlag,” udtaler formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Malene Nyborg Madsen.

Jakob Ruggaard, formand for Danske Studerendes Fællesråd supplerer:
”Der er mange gode grunde til at skulle bruge et år ekstra. Næsten ingen af dem handler om dovenskab. Et forkert studievalg eller barrierer i systemet ved overførsel af merit, kan skabe uventede forsinkelser. Det drejer sig om de studerendes liv og fremtid, og for mange er det muligheden for at gennemføre en uddannelse, der fjernes med en afskaffelse af det sjette år.”

Læs også: LØFTEBRUD FRA S, SF OG RV OM IKKE AT SKÆRE I SU. Af Henrik Herløv Lund

Netavisen 11. januar 2013