Massemord ved EU's grænser: EU-toppen og regeringerne har ansvaret


I weekenden druknede omkring 700 flygtninge og emigranter ved et af de værste skibsforlis i Middelhavet, da deres skib kæntrede og sank. Det skete i EU-farvand lidt syd for den italienske ø Lampedusa. Tilsyneladende var hovedparten uledsagede børn. Kun 28 blev reddet op i det tæt befærdede og intenst overvågede stykke hav.


Af Kommunistisk Politik

 
Middelhavet har længe været EU's  gravkammer for uønskede flygtninge. Den ene katastrofe afløser den anden. Kun nye rekorder for massedød og hundreder af børneofre vækker nu anskrig og krav fra de borgerlige medier og ansvarlige politikere i kø ved håndvaskene om at der skal gøres noget.

Sådan har det været i årevis. Når katastrofens billeder falmer, sker  der ikke mere. De druknede glemmes  - indtil næste rekord. Sker der noget, så er det nye bevidste tiltag for at begrænse adgangen for flygtninge, som med sikkerhed vil føre til flere døde.

Sådanne nye tiltag er taget konstant. Ikke mindst med den stadige udbygning af det militære kystbevogtningsprogram Frontex.

Fra 1993 til 2006 døde hen ved 7000 mennesker i Middelhavet.

Se

Fort Europa har dræbt over 7000
Netavisen 20. juni 2006


I 2008 så en statús sådan ud

’Intet menneske er illegalt’ : Opdatering på Fort Europa

Kommunistisk Politik 2, 2008

Europaparlamentet vedtog den 18. juni 2008 det såkaldte hjemsendelsesdirektiv,  der kriminaliserer de mere end 12 milliioner papirløse emigranter i EU. Det blev derefter national lovgivning over det hele, og er en vigtig politisk og juridisk side af  Frontex og Fort Europa-politikken.

Se

Forsvar immigranternes og flygtningenes rettigheder
KPnetavisen 4. september 2012

I EU er emigrantstrømmen vokset til at ligne situation i USA med store indvandring over den mexicansk-amerikanske grænse, der reguleres op og ned i forhold til den amerikanske økonomisk tilstand. At krydse grænsen her har kostet tusindvis af menneskeliv.

Middelhavet er endnu dyrere i menneskeliv.

Siden  2008 er antallet døde  ved Fort Europas grænser bare vokset. De imperialistiske krige i mellemøsten og de økonomiske og sociale tilbageskridt, der er en direkte følge af dem og af den økonomiske verdenskrise siden 2007-08 har f.eks. efterladt 30 pct. af ungdommen  i de arabiske lande uden arbejde. Og uden noget der bare ligner en beskeden social sikring som den danske.

Det fører til desperation.

Men i modsætning til USA er der ikke kun tale om arbejdssøgende emigranter, der vil til EU. Der er også titusindvis og hundredtusindvis af krigsflygtninge og asylsøgende fra f.eks. den brutale borgerkrig i Syrien, fra de vestlige krigsødelæggelser i Afghanistan, Irak og Libyen - og fra ISIS' terror.

I 2013 vakte  katastrofen ved Lampedusa, der vakte stor opsigt. I en kritisk artikel pegede Arne Hansen på EU’s inhumane flygtninge politik tilbage til 90ernes begyndelse som en direkte årsag til den

Se

Om de medskyldige for skibsforliset ved Lampedusa

Netavisen 10. oktober 2013

I forbindelse med denne tragedie lovede EU igen at bremse massedøden i Middelhavet og hjælpe til at sikre emigranternes liv.

Man gjorde det modsatte.

I  2014 krydsede 2014 omkring 219.000 mennesker Middelhavet i de faldefærdige og overfyldte både. Omkring 3500 druknede på vejen.

Fra  2015 har EU gennemført en skærpet patruljering i Middelhavet for at stoppe bådflygtnngene. Det har virket.  I de første godt tre måneder af 2015 er der kommet  35.000 asylsøgere og emigranter til EU over Middelhavet. Det er en væsentlig reduktion – mere end en halvering.

Til gengæld er der allerede druknet mere end 1600, medregner weekendens 700 ofre, der ikke fik hjælp til at komme i sikkerhed.

Det 'solidariske' EU har samtidig overladt ansvaret og omkostningerne for både de døde flygtninge og dem, der når i land, til de umiddelbare modtagerlande - ikke mindst Italien oG Grækenland, der selv er meget hårdt ramte af den økonomiske krise og det forfejlede euro-projekt.

Ansvaret for det fortsatte massemord ligger hos EU-toppen og i EU-landenes regeringer.

Hvad de foretager sig – herunder hvad de  IKKE gør for at redde og sikre flygtninge og emigranter, der i for vejen er ofte den vestlige imperialisme og dens krige - er ikke bare en overtrædelse af menneskerettighederne og alle mulige konventioner.

Det er kriminelt, forbryderisk på linje med andre af kapitalismens forbrydelser, med dens øvrige  krigsforbrydelser. Det er imperialismens og reaktionens modbydelige konsekvens.Se også digtet om bådflygtningene

Hvorfor ikke mindes dem
Netavisen 17. april 2012

og

En historie fra grænsen mellem Mexico og USA
Netavisen 6. februar 2014

Dette er en artikel fra kpnet.dk - Nyheder hvor der kæmpes !


Klik på ikonerne øverst på siden og gå til
kpnet, facebook KPnetavisen samt KPnetTV -

Find KPnetBlogs
her og twitter her

Udgives af Arbejderpartiet Kommunisterne APK


- ET MODSPIL TIL DET BORGERLIGE MEDIEMONOPOL !

 

 

Netavisen 20. april 2015