FN: Kraftig kritik af manglende dansk bekæmpelse af racisme

Det officielle Danmarks blødsødenhed overfor racister og støtte til den nazistiske lokalradio i Greve kritiseres skarpt, ligesom højreregerings beslutning om at nedlægge Rådet for Etnisk Ligestilling, at fjerne støtten til Dokumentations- og rådgivningscentret om Racediskrimination - og stramninger af muligheden for varig opholdstilladelse og familiesammenføring.

Der er intet at tage fejl af. Dommen fra FN's Komite for Eliminering af Racediskrimination, CERD, sætter fingeren på en betændt byld. Det officielle Danmarks indsats (eller rettere mangel på samme) for at bekæmpe racisme og fremmedhad.

Anklagerne er til at tage og føle på. For det første bliver dan danske racismeparagraf, paragraf 266b, ikke udnyttet tilstrækkeligt effektivt. De domme, der tildeles for at overtræde loven, er alt for milde, og racisme og diskrimination burde straffes meget hårdere i Danmark, herunder med fængselsstraf i grovere tilfælde.

Samtidig peger CERD på, at den danske regering, skønt FNs verdenskonference mod racisme netop har besluttet at de formelle bestræbelser verden over for at bekæmpe diskrimination og racisme skal øges, har besluttet at formindske indsatsen ved at nedlægge Rådet for etnisk Ligestilling samt fjerne støtten til det danske dokumentations- og rådgivningscenter om Racediskrimination.

Stramningerne overfor flygtninge og indvandrere, som søger opholdstilladelse i Danmark, eller som vil gifte sig med en ægtefælle fra udlandet, betegnes som stærkt foruroligende. Ligesom de politiske vinde, der har blæst over Danmark efter d. 11. september, hvor både stærkt racebetonede udtalelser, men også antallet af racistiske angreb på muslimer, vandalisme, ildspåsættelser og fysiske overgreb er taget til i styrke.

Omkring den danske stats rundhåndede støtte til den nazistiske radio i Greve, som man ved tidligere lejligheder har kritiseret skarpt, udtrykker CERD dog sin glæde over, at stationen for øjeblikket ikke sender på grund af sende-karantæne, foreløbigt til og med 14. maj.

Højreregeringens klart racistiske og diskriminerende politik overfor flygtninge og indvandrere samt den stadigt mere voldsomme hetz i medierne, som de ledende politikere både fra den nuværende og forhenværende regering har båret ved til, har virkeligt stillet Danmark i meget dårligt lys. Senest har Dansk Folkeparti, som det hævdes: i ytringsfrihedens navn foreslået at afskaffe racismeparagraffen. Jo, racismen og fremmedhadet har vind i sejlene.

I forvejen er Danmark internationalt berygtet for ikke at leve op til FNs antiracismekonvention bl.a. ved at tillade nazistiske organisationer på dansk grund, såsom det danske nazi-parti, DNSB, og yde økonomisk støtte til nazistisk virksomhed - altså ved at holde sin beskyttende hånd over nazisterne og fremme deres virke.

Se også
Henrik Christensen: Dræbt af nazi

Netavisen 16. marts 2002