Krigsforbrydere slipper man da fri!

Kommunistisk Politik 4, 2007

Den tyske stat dækker over den grove naziforbryder Søren Kam – og den danske vil ikke gøre noget ved det

Det var ikke helt uventet for AktiveModstandsfolk og deres formand Frede Klitgård, at morderen og den ondartede nazist Søren Kam ikke blev udleveret til Danmark, som det havde krævet i forbindelse med terrordrabet på den tyskkritiske redaktør Carl Henrik Clemmensen i 1943.

For Søren Kam har jo haft ’asyl’ i Vesttyskland siden krigen. Den nu 85-årige  SS-officer har levet en stor del af sit liv under tysk beskyttelse, uanset at han hele tiden har været efterlyst for mord i Danmark.

Nu har en bayersk domstol afgjort, at han ikke skal udleveres til retsforfølgelse i Danmark. Sagen er ifølge den forældet, fordi den tyske dommer vurderer, at der var tale om uagtsomt manddrab, og ikke et politisk motiveret mord. Søren Kam handlede altså i nødværge, da han og hans morderbande kidnappede og myrdede Clemmensen på åben gade. Det var et klokkeklart terrormord. EU støtter den tyske domstols tolkning af den fælleseuropæiske arrestordre, som Kam er krævet udleveret efter.

Foreningen Aktive Modstandsfolk har været blandt dem, som mest energisk har arbejdet for at Søren Kam bliver bragt for retten. Dens formand, den 83-årige Frede Klitgård, kommenterede  beslutningen om at lade Kam gå således:

- Det har jeg det dårligt med. Det er et spark til alle, der døde i frihedskampen, og alle, som var med til at sikre Danmarks frihed i 1945.

Aktive Modstandsfolk har i dag ca. 160 medlemmer, som alle er tidligere frihedskæmpere og modstandsfolk.

­-  Det handler ikke om Kam som person, men om at få nogle ting sat på plads, og derfor ville det være på sin plads med en retssag, sagde Frede Klitgård.
Den tyske stat har ifølge modstandsfolkene systematisk dækket over Søren Kam:

- Det undrer mig ikke, at Tyskland ikke vil udlevere Søren Kam. Også mange andre nazistiske krigsforbrydere har jo søgt tilflugt i Tyskland. Der har tidligere været mange tilløb til at få Søren Kam udleveret, og de er alle blevet forhindret. Det ser håbløst ud, og det er noget juridisk fifleri at skelne mellem mord, hvor der ikke er nogen forældelsesfrist, og uagtsomt manddrab i denne sag.

Den danske stat har været lige så passiv her som i sagen om den irakiske general og CIA-agent Nizar al-Khazraji, der med sine arbejdsgiveres hjælp og de danske myndigheders stiltiende accept forsvandt fra sit ’tålte ophold’ i Sorø, da Irak-krigen brød ud.

I årtier har den danske stat – uanset hvem der havde regeringsmagten - undladt at gøre noget effektivt for at få stillet Kam for en domstol. Skiftende justitsministre har ladet sagen ligge eller falde. Lene Espersen er blot den sidste i en lang og trist række:

- Lene Espersens nedprioritering af denne sag gør hende til en omvandrende hån mod besættelsens uskyldige ofre, siger Frede Klitgård.

Netavisen 15. februar 2007