Påmindelse til krigsforbrydere

Leder
Kommunistisk Politik 18, 2006


Søren Kam -
Krigsforbryder i to aldre

Nazisten og SS-manden Søren Kam er blevet anholdt og fængslet i Tyskland, mens en domstol tager stilling til, om hans skal udleveres til Danmark. Efter 2. verdenskrig flygtede denne krigsforbryder til Tyskland for at undgå at blive stillet til ansvar for en af sine (mange) kriminelle handlinger under krigen mordet på den antinazistiske journalist ved Berlingske Tidende Carl Henrik Clemmensen i august 1943, som han begik sammen med to andre nazibødler, hvoraf den ene blev henrettet som kriminel landsforræder efter krigen.

Søren Kam har indtil nu levet i fuldstændig sikkerhed i (Vest)tyskland. I 1956 fik han (vest)tysk statsborgerskab og havde en nydelig karriere i erhvervslivet, beskyttet af gamle venner. For Kam var en af de højest dekorerede udenlandske soldater i tysk tjeneste, fik det tyske ridderkorps og blev modtaget sammen med andre elitesoldater af Hitler i 1945, da enden var nær.

Søren Kam startede sin militærtjeneste hos nazi i maj 1940 i SS-bataljonen 'Nordland' og afsluttede den ved kapitulationen som kompagnichef i SS-Panzerdivision Wiking.
Som højtstående SS-mand var Søren Kam i Danmark i en periode leder af Schalburg-skolen, som uddannede de terrorister, som fra efteråret 1943 gennemførte såkaldte clearing-mord på 125 danskere. 'Dødspatruljer' er den moderne betegnelse. Og Søren Kam startede de tyske dødspatruljer i Danmark med mordet på Carl Henrik Clemmensen.

I årtier har han været eftersøgt og begæret udleveret til retsforfølgelse ved en dansk domstol. Det er indtil nu blevet afvist af de tyske myndigheder og de danske har langmodigt syltet sagen gennem årtier.

Når Kam nu er arresteret, hænger det sammen med harmoniseringen af justitsvæsenet i EU, som med den såkaldte 'europæiske arrestordre' åbner for generel udlevering og retsforfølgelse i et land, som begærer en statsborger i et andet land udleveret.
Det er en mere end tvivlsom bestemmelse men den har prikket et hul gennem det panser, (Vest)tyskland har omgivet en hel stribe nazistiske krigsforbrydere, som beteede sig som verdens herskere i besatte lande. Tyskland har aldrig udleveret sine statsborgere til retsforfølgelse for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden.

Arrestationen og en eventuel udlevering af Søren Kam til Danmark åbner mulighed for genåbningen af en lang række sager i forskellige lande mod naziforbrydere. Den burde også opmuntre til en mere energisk jagt fra officielt dansk hold på den fortsat ret lange liste af endnu levende 'danskere', som er eftersøgt for krigsforbrydelser i dette land.

Den nu 84-årige Kam har som gammel mand fået del i en generel sympati for alderdommen samt en særlig 'tilgivelse' fra et barnebarn til den myrdede redaktør. Hvorfor skal en gammel mand fængsles for noget der ligger mere end 60 år tilbage i tiden? Nogle hævder, at der er tale om simpel hævngerrighed fra gamle modstandsfolks side. Der er tværtimod tale om elementær retfærdighed, når en gennem årtier flygtet kriminel får mulighed for at forsvare sig foran en domstol.

Søren Kam deltog i 1995 stolt i et Waffen-SS krigsveteranstævne i byen Ulrichsberg i den østrigske delstat Kärnten deltog. Ved træffet - hvor også Jörg Haider og Gudrun Burwitz ( Heinrich Himmlers datter) deltog - blev Kam videofilmet af østrigske antifascister.
Så rullede historien. Ikke mindst Aktive Modstandsfolk og formanden Frede Klitgård har utrætteligt kæmpet for at få Søren Kam stillet for en dansk domstol. Vi ved stadig ikke, hvorvidt han nogensinde vil blive det.

Men hvordan det end går, er hele denne vanskelige kamp for retfærdighed af den allerstørste principielle betydning. Ikke bare Kam, men mange andre nazimordere har nu konkret grund til at frygte, at fortiden indhenter dem. For det er noget afgørende: Krigsforbrydelser forældes aldrig. Krigsforbryderne kan stilles til regnskab når som helst, også når de selv tror at have undgået deres velfortjente straf.

Det er en vigtig påmindelse. Nye danske krigsforbrydere, som Anders Fogh Rasmussen, Per Stig Møller og andre ansvarlige for den ulovlige danske krigsførelse i Irak, vil aldrig være omfattet af en forældelsesbestemmelse og der vil være nogen, som vil kæmpe for retfærdighed, så længe disse forbrydere går ustraffede rundt.

Krigsforbrydelser forældes ikke. Forbrydelser mod menneskeheden forældes ikke.
Ikke så længe der kæmpes for retfærdighed og fremskridt!

Netavisen 30. september 2006