Lokomotivfører Thomas Boldt på Rødt og Revolutionært Sommertræf: Det er en fælles kamp

Lokomotivfører Thomas Boldt besøgte onsdag Rødt og revolutionært Sommertræf, og gav vigtige erfaringer videre fra de DSB-ansattes kamp for arbejdsforholdene, der er sat under voldsomt pres med baggrund i EUs såkaldte jernbanepakker, der kræver fuld privatisering af togdriften. Franz Krejbjerg supplerede med erfaringer fra andre arbejdskampe indenfor transportområdet. Link til Thomas Boldt indlæg på video sidst i artiklen.

Thomas Boldt, talsmand for lokomotivførerne i DSB

Thomas Boldt gjorde det meget klart hvilken situation det er DSB-arbejderne er blevet kastet ud og har taget kampen op imod. De DSB-ansatte er i en konflikt som bunder i EUs plan om at alt indenfor togtransport skal privatiseres. Som et middel meldte DSB sig ind i Dansk Industri og opsagde en lang række lokalaftaler, for at gøre livet surt for lokomotivførerne, et rent politisk bestillingsarbejde.

Fra Bruxelles skal europæiske firmaer kunne byde ind på togdriften med efterfølgende pres på løn- og arbejdsforhold, og en sikkerhed udenfor kontrol. Der er siden ført en beskidt kamp fra ledelsens side, hvor forsøg på at lukke munden på dem der siger fra hører til dagens orden.

Der spredte sig hurtigt en stærk utilfredshed blandt lokomotivførerne, der nu opbygger en stærk organisering på grundplan.
Som Thomas Boldt udtrykte det:
-Hvad er det for et samfund vi vil have – hvor er vi henne hvis vi ikke står op for det der tidligere er kæmpet igennem. Det er 100 år siden arbejderklassen fik kravet igennem om 8 timers arbejdsdag. Men i dag bliver 11 timers overgang til næste arbejdsdag kun brugt og i nogle tilfælde helt ned til 8 timer. Det kan være hos os, eller hos sygeplejerskerne.
Vi må tage et standpunkt og kæmpe for vores rettigheder og de kommende generationer. Det er vores børn og børnebørns arbejdsvilkår der skal kæmpes for.

Aktioner fra de DSB-ansatte er som princip solidarisk med brugerne af togene, så togstop f.eks. har været lagt udenfor morgentrafikken og tidspunktet for børneafhentning. Med flyer uddeling og andet har de ansatte gjort et kæmpe oplysningsarbejde. Evt surhed vendes som oftest til opbakning, når der falder en helt konkret forklaring, og vedkommende får spørgsmålet – hvad ville du selv sige til ikke at kende din arbejdstid?

Fra DSBs side holdes alt så vidt muligt skjult, lokomotivførerne har valgt den modsatte strategi – alt skal ud i det åbne. F.eks. blev det sidste faglige møde holdt ude i det fri.

Organisering på grundplan med samling af alle der arbejder omkring jernbanen og opbygning af netværk med andre grupper i kamp og grupper der angribes på samme måde er i fuld gang som vejen frem. Thomas Boldt ser en klar parallel i lærernes situation, der fik angrebet deres arbejdsforhold. Man forsøger fra stat og ledelse at give de ansatte mundkurv på og truslen om fyring ligger der konstant. Også mod Thomas Boldt kører der i øjeblikket en sag, hvor han anklages for ‘groft sprogbrug’ i omtale af ledelsen.
Se også Faglig aktiv lokofører fyret efter 10 dages sygdom

Kampen fortsætter og udvikles og solidariteten udbygges.

Stor tak til Thomas Boldt for at give sine og de DSB-ansattes erfaringer videre og GOD KAMP! siger vi fra Rødt og Revolutionært Sommertræf

Se Thomas Boldts oplæg på video hos KPnetTV her

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne