Vestager på EU-arbejde: Sår tvivl om det danske RUT-register mod social dumping


Margrethe Vestager, snart nyslået EU-konkurrence-kommissær,  rejste  under godkendelseshøringen i EU-parlamentet tvivl om det danske RUT-register, da hun erklærede sig parat til at se på, om det er i strid med EU’s lovgivning og til gene for den ’fri konkurrence’ på arbejdsmarkedet.

 

Polen vil have RUT-registret fjernet og polske  EU-parlamentarikere  har bedt EU-kommissionen se på, om det overtræder EU-lovgivning. I EU-kommissionen  ser man med skepsis på registret, og flere betragter det som diskriminerende og konkurrenceforvridende

Registret bruges af fagforeninger og myndigheder til at finde frem til udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark og tjekke om de overholder de danske arbejdsmarkedsaftaler og –regler. Dermed er det et centralt redskab i kampen mod social dumping. Også for den nuværende regering, ifølge dens egne udsagn.

Den nys fratrådte danske minister erklærede sig som EU-kommissær villig til at se pp RUT-registret:
.
– Jeg synes, at det er fair nok at stille sig til rådighed for en diskussion af, om det er gået for langt, sagde Margrethe Vestager under høringen, hvor hun ifølge Ritzau gav udtryk for, at registret kan blive så tungt og bureaukratisk, at udenlandske virksomheder helt opgiver at komme ind på det danske arbejdsmarked.

Det var Folkebevægelsens Rina Ronja Kari, der er suppleant i EU’s økonomiudvalg, som rejste spørgsmålet om Vestagers holdning til  registret. Men hun fik ikke noget svar:

–  Hun ville ikke svare på, om hun vil forsvare det danske RUT-register, som bruges til at sikre ordentlige forhold for tilrejsende arbejdstagere, og som hun i øvrigt selv har været med til at vedtage. Dermed svarede hun heller ikke på, hvordan hun forholder sig til at sikre en balance mellem fri konkurrence og kampen mod social dumping, siger Rina Ronja Kari til Folkebevægelsens presse.

–  Vestager og hendes politik føler sig tydeligvis hjemme i Bruxelles. Hun elsker EU, og EU elsker Vestager. Med Vestager ved roret for den europæiske konkurrence vil det fortsat betyde at sociale krav må vige for det frie indre marked
, siger Rina.

Hun konstaterer:

– Der var ingen af Vestagers svar, der gav prej om en ny politik, som også kan være til gavn for de arbejdsløse og for de lavtlønnede.

Vestager blev efterfølgende enstemmigt godkendt af koordinatorerne for de politiske grupper i udvalget.

Høringsproceduren er langvarig, og den samlede kommission skal efter planen først godkendes den 22. oktober – hvis ellers det holder.

Se også

EU underkender lov mod social dumping
Netavisen 30. september 2014

EU’s indre marked for organiseret kriminalitet
Netavisen 13. maj 2014

EU’s indre marked er en jungle
Netavisen 13. maj 2014

Det mobile indre arbejdsmarked
Kommunistisk Politik 3, 2001

Netavisen 3. oktober 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne