Udkast til nyt partiprogram for Enhedslisten Revolution ? Socialisme ? Kommunisme ?  

En arbejdsgruppe i Enhedslisten har lavet et udkast til et nyt principprogram, som er offentliggjort på dets tilknyttede netportal Modkraft.

Det nuværende program ’Kapitalisme og socialisme i det 21. århundrede’blev vedtaget på partiets årsmøde i 2003 (udvidet med et afsnit om Miljøkampen i 2004).

Da partiet valgte at være støtteparti for en socialdemokratisk ledet EU- og NATO-regering fokuserede medierne op til og i valgkampen 2011 på programmets formuleringer om ’revolution’ og at målet var et ’klasseløst kommunistisk samfund’.

Det fik Johanne Schmidt Nielsen til at bebude en revision af partiprogrammet. Til Politiken sagde hun:

– Man kan godt overveje, om ordet (dvs kommunisme) skaber for mange misforståelser. Jeg mener, at programmet kan bruge en gennemskrivning. Men når der tale om en kommunistisk utopi, er det i forståelsen af et samfund, hvor man ikke tjener penge på andre menneskers arbejdskraft, og hvor rigdommen fordeles ligeligt. Det er en smuk fremtidsvision, synes jeg.

Se

Enhedslisten ønsker et klasseløst, kommunistisk samfund
Politiken 11. september 2011

Nu foreligger det gennemskrevne programudkast så. Modkraft offentliggør det med en introduktionsartikel med overskriften

Ikke et ord om kommunisme
Modkraft 30. oktober 2013

Det ny program skal vedtages på Enhedslistens årsmøde i maj 2014.

Se

Udkast til principprogram
Af Skrivegruppe i Enhedslisten

Modkraft annoncerer at man ønsker at fremme en ’socialistisk strategidebat’ for både medlemmer og ikke-medlemmer af Enhedslisten – specifikt i forhold til programudkastet, men også mere generelt. Til det formål er oprettet en særlig temaside.

Nogle centrale steder i det nuværende principprogram, der har undergået en gennemskrivning, gengives i denne artikel fra Kommunistisk Politik fra august 2012

Enhedslisten lægger planerne om revolution i skuffen
Kommunistisk Politik 15, 2012

Se  det det nuværende program her

Enhedslistens principprogram

Arbejderpartiet Kommunisterne APK vedtog på den stiftende kongres i   april 2000 – lige ved indledningen til det ny århundrede og det ny årtusinde og før 9/11 2001 og striben af krige og kriser i årtiet – sit principprogram.

Det findes her i pdf

Manifestet for et socialistisk Danmark

Der vil komme flere indlæg i den debat, der nu er åbnet – også på kpnet.dk, i KPnetavisen og Kommunistisk Poltik.

Baggrund: Se også

Fraktionskampe i Enhedslisten: Exit VS
Netavisen 9. september 2013


Hvad mener Enhedslisten med Enhedslisten?

Kommunistisk Politik 7, 2008

Netavisen 31. oktober 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne