Hvem er “amerikaner”?

Kommunistisk Politik 12, 2006

I sin tale den 15. maj om immigration fremlagde George Bush sit syn på, hvad en ”amerikaner” er.
Bush sagde: ‘Vi må ære den store amerikanske tradition – smeltediglen – som har gjort én nation ud af mange folkeslag. Vores lands succes afhænger af at hjælpe nytilkomne til at assimileres i vort samfund og omfavne vores fælles identitet som amerikanere. Amerikanere bindes sammen af vores fælles idealer, værdsættelsen af vores historie, respekten for det flag, som vajer over os, og evnen til at tale og skrive det engelske sprog.”

Bushs definition af ‘amerikansk identitet’ afslører ham som talsmand for racisme og national undertrykkelse.

USA er et land, som defineres af dets nationale grænser, indenfor hvilke der befinder sig mange folk og nationaliteter. Bushs påstand om, at ‘smeltediglen’ gør os til ‘én nation’, er en åben fornægtelse af rettigheder og lighed for – ja, tilmed eksistensen af – det puertoricanske folk, det mexicanske folk, de indfødte folk og andre. Hans insisteren på, at ‘amerikansk identitet’ defineres af det engelske sprog, er endnu et angreb på og racistisk hetz mod minoritetsfolk.

Bushs definition af ‘amerikansk identitet’ stempler ham som fascist.
Ved at erklære, at en person må acceptere ‘fælles idealer’ for at betragtes som ‘amerikaner’, har Bush på en feudalherres eller en Hitlers manér opstillet et ideologisk kriterium for borgerskab. En af de mest grundlæggende menneskerettigheder er retten til at følge sin samvittighed – ethvert menneskes ret til at tænke og tro, som det vil, og fastlægge sine egne idealer. Alle, som er borgere inden for USA’s grænser, er ‘amerikanere’ – med lige rettigheder og ansvar.
Og hvad Bushs ‘idealer’ angår – som omfatter imperialistisk krig, racisme og udbytning – så ‘deler’ han dem kun med en lille brøkdel af landet, nemlig de kapitalistiske udbyttere og deres støtter.

Bushs tale den 15. maj viser igen, hvordan de kapitalistiske politikere oppisker og udnytter et hysteri mod indvandrere til at angribe hele det amerikanske folk. De ophidser til racisme og prøver at øge undertrykkelsen, som påtvinges folk fra minoriteterne. De pådutter landet fascistisk ideologi og forlanger troskab og lydighed over for deres ‘idealer’ om krig, racisme, udbytning og undertrykkelse.

Nej! George Bush har intet at sige om det amerikanske folks virkelige identitet – denne store familie af nationaliteter. Denne identitet skabes uophørligt af massernes liv, overbevisninger og kampe; den skabes i kampen mod George Bushs og den kapitalistiske regerings racisme og fascisme. Den opstår i kampen for alles rettigheder og frigørelse.

Artiklen er oversat fra særudgaven af ‘The Worker’, 22. maj 2006.

Læs også
Fakta om Bushs ny immigrationslov

Netavisen 11. juni 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne