”Massemord” på Europas fattige

Hugo Chavez vil give Europas fattige billig fyrings olie 

Af Ole Larsen

Venezuelas demokratisk valgte Præsident Hugo Chavez udtalte for nylig, at hans Venezuela vil forsyne Europas fattige med billig olie . Kuldedøden har antaget enormt omfang, ikke mindst i Tony Blairs Storbritannien.

Sidste vinter forsynede Venezuela fattige amerikanere i det østlige USA med subventioneret olie. Venezuela har to olieraffinaderier i Tyskland og et i Storbritannien. Venezuela er en af verdens fire store olieproducenter. Ikke mindst Tony Blairs kapitalistiske Storbritannien behøver hjælp med at sikre de fattige i landet billig opvarmning.

I en lille tekst-tv-notits meddelte DR lillejuleaften 2003 at op imod 2.500 briter omkom i ugen op til jul på grund af det kolde vejr. De britiske sundhedsmyndigheder havde advaret befolkningen mod vinterens farer. Advarslen kom dagen efter, at et ældre ægtepar omkom i deres iskolde lejlighed.

I den britiske avis The Times, som støtter New Labour-regeringens politik i Irak såvel som i England og ejes af mediefyrsten Ian Murdoch, kan man læse:
”Omkring 30.000 ældre mennesker dør af kulde hver vinter, ofte fordi de ikke har fjernvarme eller ikke har råd til at åbne for varmen.” (6. dec. 2005)

Ifølge det britiske statistikkontor – The Office of National Statistics (ONS) – er nøden blandt Englands fattige blevet værre de sidste år. Deres tal viser, at vinteren i fjor medførte en 34 % stigning i forhold til året før – det højeste i fem år. Ifølge ONS døde omkring 25.000 ældre mennesker på 75 år og ældre af kulde-relaterede sygdomme i vinteren 2004/05 (december-marts) i Storbritannien. 

”Hver år dør titusinder ældre mennesker i England og Wales – ikke på grund af ”alderdom”, men fordi de ingen varme har. Hvert eneste af disse dødsfald kan forhindres, alligevel gør vi meget lidt for at redde deres liv.”

Sidste år døde 31.600 ældre mennesker i England og Wales af kulde-relaterede sygdomme, der kunne være forebygget. Året inden døde 21.500 helt unødvendigt ifølge ONS. I virkeligheden mistede op imod 50.000 ældre hver eneste vinter gennem de sidste fem år livet pga. af kulden.

Denne statistik er en skændsel for Storbritannien.

Dickens i 2006
Hovedårsagen til de ældre menneskers kuldedød er fattigdom. På grund af små pensioner, den ringe velfærdshjælp og de skyhøje udgifter til boligopvarmningen har mere end 1,5 millioner ældre mennesker i England ikke råd til at opvarme deres hjem ordentligt.

Ældre mennesker betaler med livet for deres ringe pensioner og høje varmeudgifter.

Help the Aged – ÆldreHjælpen – kræver, at hver eneste ældre person bliver tildelt en tilstrækkelig pension, uanset deres baggrund eller situation, som er stor nok til at betale for hjemmets opvarmning, tøj og mad: ”Alt under dette er en dødsstraf.”

En anden hovedårsag til de ældre menneskers kuldedød er den lave britiske boligstandard. Alt for mange hjem er fugtige, utætte og svære at opvarme. Over 1,5 millioner husstande, hvor ældre mennesker bor, har ikke nogen rigtig isolering eller varme. Ingen af dem lever op til regeringens minimumskrav til et varmt kvalitets-hjem.

Mervyn Kohler fra Help the Aged sammenlignede forholdene i dag under ”New Labour”-regeringen med Charles Dickens’ kapitalistiske England:

– Det er en skændsel, at så mange af de ældste og mest sårbare lever under Dickens’ke boligforhold. Regeringen må tage sig sammen!

”Step up your efforts, Mr Blair! Did you hear that ?”

Næppe! New Labour-regeringens ører er rettet imod kravene fra finanskapitalisterne i City, de mest forkælede og rigeste lag i det engelske samfund.

Mere end 300 år efter, at kapitalismen for alvor brød igennem i England, er et så simpelt problem som at sikre folket mod kuldedøden uløst for dem, som behøver det mest.

Margaret Thatchers og New Labour-partiets kapitalistiske reformer og privatiseringer gennem de sidste 25 år betales af arbejderklassen og de fattige.

Rekordprofitter
Interessant er, at danske medier – trods al snakken om deres uafhængighed – er fuldstændigt tavse om dette ”massemord” på Storbritanniens fattige, de fleste tilhørende arbejderklassen, som efter et langt arbejdsliv så at siger bliver frosset ud i kulden og døden.

Det er desværre en årligt tilbagevendende tragedie, som viser det britiske klasseamfunds brutale karakter. For der er ingen økonomisk krise i Storbritannien. Den britiske kapitalistiske overklasse har aldrig været rigere.

New Labour har haft næsten 10 år til at sikre denne kvinde og hendes landsmænd mod vinterkulden.

Kapitalisterne bag selskabet Centrica , som bl.a ejer British Gas, hentede profitter på 16.512 millioner kr. i året 2005 takket være koncernens tusinder af arbejdere og andre ansatte.
Det kapitalistiske olie-monopol Shell pralede tidligere i år med at have slået ”britisk rekord” i profit: 13 milliarder pund, dvs. 143.000 millioner kr. i 2005.

Shells ”rekord” blev efterfulgt af regnskabet fra den amerikanske oliekoncern Exxon Mobil (ESSO), der viste en 42 % stigning i selskabets profitter i 2005 til 36,13 milliarder dollars. Det svarer til ca. 210 milliarder kr.

Oliegiganten BP rapporterede en 25 % stigning i selskabets overskud: Profitten for 2005 steg til 11,04 milliarder pund, ca. 121 milliarder kr.

Samtidig har den britiske stat sendt titusinder af soldater til Irak og Afghanistan, hvor de deltager i undertrykkelsen af folkene der.

Det socialdemokratiske “New Labour”-regime, som nu har haft magten i snart ti år under krigsforbryderen Tony Blairs ledelse, deltager fuldt ud i den imperialistiske agression mod Iraks folk, men har ikke kunnet sikre et grundlæggende velfærdsgode, som at folk har varme i deres hjem.

Til trods for, at landsdækkende kampagneorganisationer som National Right to Fuel Campaign siden 1975 har gennemført kampagner for at sætte fokus på de titusinder af dødsfald hver vinter som en følge af fattigdommen, er intet ændret.

Den private Kampagnen for Opvarmning af Boliger meddeler: ”Vi har en enorm efterspørgsel efter ‘Keep Warm Keep Well’- (Hold dig varm – Ha’ det godt) materialer i år, så desværre er vi løbet tør for nogle brochurer. Desværre har vi ingen muligheder for at trykke flere eksemplarer for tiden.”

I en anden kampagne, The Cold Can Kill, lyder det: ”Vores PDF-pakke har mange brugbare råd og tips om, hvordan man holder sig varm.”

På vej mod engelske tilstande?
150 år efter, at Dickens, Marx og Engels beskrev kapitalismens udbytning og fattigdom i England, udgives der pjecer med ”råd og tips” om, hvordan man undgår at dø af kulde.

Kampagner er ikke nok. Storbritannien behøver en social og politisk revolution for at sikre velfærd til alle. Socialismen vil sikre alle arbejde og velfærd.

Fransk arbejderklasse og ungdom har vist vejen. Ligesom Chavez’ Venezuela viser, hvilken vej arbejderklassen, ungdommen og pensionisterne må gå. Protesterne i Tyskland mod Hartz IV-loven – et angreb på arbejderklassens dagpengerettigheder – og protesterne i dag i Danmark imod de kapitalistiske ”velfærdsreformer” viser, hvilken vej vi må gå for at stoppe kapitalisternes angreb og undgå en engelsk-amerikansk udvikling.

Den kapitalistiske kontrarevolution – liberalisering og privatiseringer – som England har gennemlevet de sidste tyve år efter minearbejderstrejkens afslutning, er så omfattende, at Storbritannien i dag står til højre for Euro-projektet. Derfor er store dele af Storbritanninens kapitalistiske erhvervsliv imod landets tilslutning til euroen.

De sidste tyve år under Thatcher og hendes politiske efterfølger Tony Blair er de privatiseringer, nedskæringer og indskrænkninger i arbejderklassens faglige aktionsmuligheder, som er en forudsætning for Europrojektets succes, blevet gennemført i England.

Den Økonomisk-Monetære Union – ØMU`en – og Euroland-projektet med dets kapitalistiske budgetregler og nedskæringer skal sikre den samme styrkelse af kapitalisternes ”konkurrencekraft” på arbejderklassens bekostning, som er gennemført i England i de sidste tyve år.

I det britiske tidsskrift The Economists aprilnummer håbede redaktørerne (på et tidspunkt hvor kampen mod den kapitalistiske CPE-lov ikke var afgjort), at Frankrigs regering og magtapparat ville slå protesterne og strejkerne ned og dermed sikre en et fransk Thatcher-situation.

The Economist og det franske bourgeoisi drømte om, at der også i Frankrig skullle indtræffe et tilsvarende øjeblik, som da Thatcher med hjælp fra de borgerligjorte fagpampere i Labour i 1984-85 nedbrød arbejderklassens modstand og startede den kapitalistiske kontrarevolution med yderligere angreb på arbejderklassens, ungdommens og kvindernes sociale rettigheder, og med privatiseringer.

Men på grund af de revolutionære kommunistiske og marxistisk-leninistiske kræfters styrke i fransk arbejderklasse og ungdom blev den kapitalistiske drøm om en Thatcher-situation i Frankrig forpurret.

Kampen mod CPE-loven blev vundet, men krigen fortsætter.

De franske, britiske og danske kapitalister venter på et gunstigt ”øjeblik” til at starte det næste angreb.

Netavisen 29. maj 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne