Amnesty fordømmer USA’s ”krig mod terror”

”USA har udvist en bekymrende tendens til at tiltage sig en række magtbeføjelser i forbindelse med landets “krig mod terror”. USA har skabt et parallelt retssystem, hvor de udøvende har magten til at anholde, forhøre, sigte og stille mistænkte for retten,” siger Amnesty International i forbindelse med udsendelsen af organisationens seneste rapport.

Alt for ofte er andre fulgt i kølvandet på USA ved at tale om en ”krig mod terror”. På den måde har man bestræbt sig på at komme udenom en række forpligtelser i forhold til de grundlæggende principper for menneskerettigheder og international humanitær lovgivning.”

I rapporten opfordrer Amnesty International alle regeringer i verden til at sikre, at en respekt for menneskerettighedsprincipperne forbliver kernen i deres søgen efter retfærdighed og sikkerhed.

Rapporten sætter fokus på spørgsmål vedrørende de udenlandske fanger i amerikansk varetægt på Guantánamo basen på Cuba og på den amerikanske base i Bagram i Afghanistan, som i over et år er blevet nægtet kontakt til deres familier og mulighed for advokathjælp.

“Påstande om overgreb såsom tilfældige arrestationer, lange isolationsfængslinger, mishandling,forhør uden advokathjælp og trusler om uretfærdige rettergange ved militære instanser bliver fremført hvert år i rapporter fra USA’s State Department om udøvelsen af menneskerettigheder i andre lande,” siger Amnesty International. “Nu bliver de samme anklager fremført mod USA’s regering i forbindelse med dens “krig mod terror”.

Interviews, som Amnesty har gennemført, med nogle af de mennesker, der er blevet sat fri fra Guantánamo, bekræfter hvad Amnesty har frygtet fra begyndelsen – at forholdene som helhed og de metoder, der bruges – er ensbetydende med, at der begås overgreb på menneskerettighederne.

Vedvarende påstande om mishandling og manglende adgang for uafhængige menneskerettighedsorganisationer og advokater, som kan offentliggøre deres informationer, sammenholdt med muligheden af, at USA’s forståelse af hvad der udgør umenneskelig og nedværdigende behandling, ikke modsvarer internationale definitioner, har gjort Amnesty International alvorligt bekymret for behandlingen af dem som befinder sig i amerikansk varetægt.

Se rapporten på engelsk
UNITED STATES OF AMERICA
The threat of a bad example – Undermining international standards as “war on terror” detentions continue

Netavisen 19. august 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne