Kræv din ret – det er din pligt

Arbejdsministeriet med minister Ove Hygum (S) i spidsen rumler med en ny aktiveringsreform til efteråret. Den nuværende har været udsat for massiv kritik fra såvel de borgerlige oppositionspartier i Folketinget som dele af fagbevægelsen samt fra venstrekræfterne i arbejderklassen.
Det gennemgående tema i medierne har været de nytteløse og ubrugelige kurser, man holder arbejdsløse hen med. Gang på gang er det blevet afdækket, at arbejdsløse er sendt i aktivering på kurser, der ikke med en millimeter nærmer dem et almindeligt fast arbejde. Det understreger regeringens hule retorik, da de ved vedtagelsen af den nuværende reform lovede, at aktiveringspligten i de sidste to ud af dagpengeperiodens tre år ville sikre de arbejdsløse bedre kår. Fakta er, at man har oprettet en lang række båse, hvor man placerer de arbejdsløse, som mælende får, fordi de ved protest og unddragelse vil få inddraget deres dagpengeret.
Fakta er, at arbejdsløse sendes i tvangsaktivering til ordinært arbejde med et tilskud fra det offentlige på små 50 kr. i timen, hvilket samtidigt fratager dem retten til at genoptjene deres dagpengeret.
Fakta er, at arbejdsløse kontanthjælpsmodtagere sendes ud som løntrykkere ved at udføre arbejde for private firmaer til en timeløn på mindre end 60 kr. i timen.

Ifølge Ugebrevet Mandag Morgen har LO og Dansk Arbejdsgiverforening overrumplet arbejdsministeren med et fælles udspil til en ny reform. Udspillet vil erstatte de mange ubrugelige kurser med en vifte af aktiveringstilbud, som de arbejdsløse kan vælge mellem. Desuden skal de private arbejdsgivere og Arbejdsformidlingerne stå for den praktiske gennemførelse af aktivering, uddannelse og jobformidling. Forslaget sætter a-kasserne, der i mange år har været de arbejdsløses værn mod den groveste udnyttelse, men i dag er underlagt masser af restriktioner, direktiver og statslige forordninger, fuldstændig ud på en sidelinie. Det er også vanskeligt at se den præcise forskel på ”en vifte af aktiveringstilbud” og de gældende aktiveringsregler.
Den gældende reform blev nemlig solgt med lokketoner, der gav den arbejdsløse ret til i samarbejde med AF at udarbejde en handlingsplan, som tilgodeser den enkeltes ønsker!

Op til SiD´s kongres i efteråret markerer forbundet sig med, at ”SiD gør op med tilskudsjob”, der bliver kaldt perspektivløse. Tilskudsjobs skal erstattes af regulært arbejde, der betyder genoptjening af dagpengeretten. Retten kræves genoptjent efter et ½ års arbejde, hvor der i dag kræves eet år. Højeste dagpengesats skal forhøjes. Det er krav, der trækker i den rigtige retning; men det er svært at få øje på sammenhængen i SiD´s handlinger ved overenskomstfornyelser og disse kravs indfrielser.
Det er en kendsgerning, at SiD´s forhandlere ikke medtager medlemmernes gentagne krav om kortere arbejdstid og længere ferie med til forhandlingsbordet. Når overenskomstresultater deraf bliver nedstemt, kaldes medlemmerne for forkælede og urealistiske mm. Det på trods af at netop kortere arbejdstid og længere ferie vil give plads til de mange arbejdsløse, – ligesom det vil afhjælpe den kolossale nedslidning, der i dag finder sted på arbejdsmarkedet.

Arbejderpartiet Kommunisterne APK har allerede rejst kravene om 6 timers arbejdsdag og 6 ugers ferie. Det vil give plads på arbejdsmarkedet til de arbejdsløse. Det er denne vifte af tilbud, der er brug for! Det er viften, der bygger på solidaritetens grundvold.
Når Socialdemokratiet og den socialdemokratiske fagbevægelse gennem et lille århundrede har brugt det kønt klingende slogan Gør din pligt – kræv din ret, så kan vor tids arbejderklasse passende svare: Vi kræver et arbejde – det er vores pligt!
Væk med rådighedsregler, indskrænkninger i dagpengeretten, individuelle handlingsplaner, ubrugelige kurser, underbetaling og udbytning af arbejdsløse mmm. Væk med det system, der bygger på, og bureaukraterne, der lever af, at hundse rundt med hundredtusinde af arbejdsløse, der blot kræver deres ret til et liv med et arbejde.
Ryd ud i butikken. Fjern de ansvarlige politikere, der logrer efter EU-kommissionens diktater.

FJ

KP16, 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne