NEJ tak til EU-militær – Af Rina Ronja Kari


Af Rina Ronja Kari

Kan I huske i sommers, da EU-toppen fremlagde deres planer om mere EU-militær, blandt andet i form af PESCO, et “permanent struktureret samarbejde på forsvarsområdet”, og en styrkelse af EU’s fælles kampgrupper med kommandocentral i Bruxelles? Et stort skridt frem mod udviklingen af et egentligt EU-militær!

I dag over frokost har EU’s udenrigs- og forsvarsministre så diskuteret planerne, og 23 af dem har meldt deres lande ind i planerne om et tættere militært samarbejde og udviklingen af en fælles forsvarspolitik. Det kan man læse mere om her

Selvom EU godt kan lide at fremstille sig selv som et fredens projekt, er der i høj grad tale om en militær oprustning – og det er hverken godt for freden eller landenes selvbestemmelse over forsvarsområdet.

Danmark er HELDIGVIS ikke et af de lande. Vores militære forbehold gør nemlig, at regeringen ikke kan bare kan sende Danmark ind i et tættere militært samarbejde uden at spørge befolkningen først.

Der skal derfor lyde et stort tak fra min side til de vælgere, der i 1992 stemte NEJ til Maastrichttraktaten, og dermed sikrede Danmarks suværenitet over blandt andet forsvarspolitikken. TAK!!

Men vi ved jo desværre også, at magthaverne ikke bare tager et nej for et nej, og vi oplever et konstant pres både fra EU’s og regeringens side for at gøre op med de danske forbehold.

Hvis de danske forbehold skal forsvares kræver det, at vi er mange, der kæmper sammen mod EU’s militære oprustning.

Derfor håber jeg, at du vil være med:
Bliv medlem af Folkebevægelsen!

Se også

Rina Ronja Kari på facebook