Bevar retsforbeholdet – Nej til tilvalg og mere EU

Stem NEJ den 3. december!

Senest opdateret 26. oktober 2015

Nyt:

Til valgtræf i Folkebevægelsen: Optimisme og skræmmekampagne
KpnetBlogs 26. oktober 2015

Reportage fra Valgtræf i Folkebevægelsen lørdag den 24.10. i København

Af Lisbet Bonde

Protesterne vokser: Opvarmning til store slag der snart kommer
KPnet 16. oktober 2015

Regeringen og Folketinget er blevet mødt med en lang række af protester – fra Stærke Børn, gymnasieelever, fra de sociale bevægelser, sundhedsarbejdere og krigsmodstandere. Og så fik det helt store kampspørgsmål i efteråret ikke engang sin egen demo: Folkeafstemningen om at bevare retsforbeholdet eller få mere EU. Protesterne fortsætter i den kommende tid.

Deltag i November konferencen: På vej mod store klasseslag
7. november i Valby Kulturhus

Forord til pjecen ‘Nej til monopolernes EU-stat – Forsvar de danske undtagelser’
KPnet 15. oktober 2015

Den europæiske Union har travlt med at blive til den overnationale EU-stat – Euro-staten – Europas Forenede Stater. Det er en hed drøm for EU-monopolerne. Og den er ikke blevet mindre af ’eurokrisen’, den økonomiske krise fra 2007-08. De afgørende politiske og økonomiske kræfter bag unionen har derfor sat tempoet op.

Ny pjece fra Oktober Forlag

Download den her i pdf

Nej til monopolernes EU-stat: Vigtige argumenter i kampen for et Nej

Den ny pjece fra Oktober Forlag gennemgår grundigt konsekvenserne af et ja til den tilvalgsordning, de danske unionspolitikere drømmer om den 3. december – og tilbageviser deres propaganda for et ja. Men den sætter også afstemningen ind i sammenhæng med hele EU’s hurtige udvikling mod en egentlig EU-stat, planlagt til 2015. Og den argumenterer for en ny dansk folkeafstemning om EU-medlemsskabet – i lighed med den, briterne er lovet.

Se flere artikler i temaet nedenfor denne intro

Kampagne for retsforbeholdet – kampagne for Danmark ud af EU

Arbejderpartiet Kommunisterne opfordrer til at stemme nej d. 3. december, hvor vi skal vi stemme om retsforbeholdet.

Med afstemningen forsøger de danske EU-politikere at gennemføre endnu en suverænitetsafgivelse og fjerne vores indflydelse på landets retspolitik.

De næste forbehold de vil tage fat på, hvis de får et ja igennem bliver Forsvarsforbeholdet og det danske nej til Euro’en. Alt sammen sten de ønsker at rydde af vejen for at gennemføre tilslutningen til Euroens Forenede Stater i 2025.

Ingen fremtid i EU

EU angriber vores levevilkår på alle områder. Dikterer nyliberal nedskæringspolitik, angriber vores nationale selvstændighed og demokrati på alle felter og forbereder en fuldt gennemført union, hvor politiske og økonomiske beslutninger skal tages af en centralmagt med fælles politi og fælles hær, der skal gøre EU til en krigsførende stormagt.

EU løser ingen kriser – de skaber dem. Euroen har skabt ulighed og fattigdom for millioner af mennesker og krigene, som EU-landene har deltaget yderst aktivt i er den mest afgørende årsag til de nuværende flygtningestrømme. I øjeblikket slås EU om at fordele en mindre gruppe af de millioner af menesker, der har behov for hjem og beskyttelse, mens de lukker grænserne med pigtråd, hær og politi. EU løser ikke flygtningekrisen.

Ud af EU – stil krav om en folkeafstemning

Et nej ved den kommende folkeafstemning vil være en meget vigtig sejr, der vil styrke EU-modstanden og kampen for at frigøre os fuldstændigt fra EU.
Men at fastholde vores forbehold er ikke nok, vi må forbinde forsvaret for dem med et krav om en folkeafstemning om vores medlemskab af EU.

Storbritannien er lovet en folkeafstemning om medlemskab af EU i juni 2016. Vi må have den samme mulighed i Danmark.

APK støtter og indgår aktivt i Folkebevægelsen mod EUs kampagne.

Artikler i temaet bragt på KPnet

Folkeafstemning i Storbritannien: Ud af EU?
KPnet 13. oktober 2015

Den britiske premierminister David Cameron har lovet briterne en folkeafstemning om EU-medlemskabet, og har nu formuleret 4 hovedkrav som regeringen vil stille til EU, som forudsætning for at blive i unionen. Forhandlingerne er i fuld gang.


Nej til euro i 2000: Nej til tilvalg og mere EU i 2015
Netavisen 28. september 2015

Mandag den 28. september var det 15-års dagen for befolkningens nej til euroen. Det blev fejret af Folkebevægelsen mod EU med champagne og kampagnekager på Strøget i København.
Lige nu gælder det en anden folkeafstemning: V-regeringen og et folketingsflertal vil afskaffe de danske EU-undtagelser – og starter med retsforbeholdet.

EU-flertal tromler medlemslande – Danmark har retsforbeholdet
KPnet 23. september 2015

Et topmøde blandt EU’s indenrigsministre i Bruxelles tirsdag afsluttedes med, at EU-toppen og de toneangivende magter i EU – i første række Tyskland – valgte at bruge en afstemning med flertalsafgørelse for at få gennemført en plan om tvungen fordeling af 120.000 flygtninge i EU.

Af Kommunistisk Politik

KPnetBlogs: EU er ingen løsning
Hvorfor EU? Hvorfor drukner flygtningene stadig i Middelhavet?
KpnetBlogs 21. september 2015

EU iklæder sig en falsk humanisme, mens flygtningespørgsmålet bruges til at bane vejen for den EU-stat, der er i støbeskeen. De danske EU-politikere fra Løkke til Mette Frederiksen vil bruge en påstået ’EU-løsning’ på flygtningekrisen til at få ja til at afskaffe det danske retsforbehold den 3. december. Og medierne leger med. Men det er en politisk fupmanøvre

Af Lisbet Bonde

Solidaritet og fælles fremtid – Ny udgave

Arbejderpartiet Kommunisternes program for en progressiv asyl-, flygtninge-, indvandrer- og integrationspolitik

Arbejderpartiet Kommunisterne udgiver her en opdateret udgave af sit flygtninge- og indvandrerprogram. Det sker i en situation, hvor både den danske og EU’s globale politik er brudt sammen og i krise, som det tydeligst kommer til udtryk i forhold til de flygtningestrømmene fra de krigsramte områder i Mellemøsten.

EU-militær: Merkel har 10-punktsplan klar
KPnet 21. september 2015

Aldrig har planerne om fælles militær og fælles krigsdeltagelse været så langt fremme som nu. EU-toppen har varmet op til konkrete planer for dannelsen af et fælles EU-militær siden februar, og Angela Merkel er nu på vej med 10-punkts plan for de ‘villige’. En plan for den militære del af det kommende “Europas Forenede Stater”

 

STØT FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU’S KAMPAGNE FOR ET NEJ D. 3. DECEMBER!

Se Folkebevægelsens hjemmeside her

Stem nej 3. december: Ingen retssikkerhed under EU
KPnet 14. september 2015

Vi skal til folkeafstemning om Danmarks retsforbehold, og emnet kan måske virke som en mindre væsentlig detalje, eller som noget der kun har interesse for juridiske specialister.
Men det er forkert. Det vil i aller højeste grad påvirke dagligdagen, hvis det bliver EU der fremover skal bestemme over lov og ret – over politi, strafferammer, skilsmisselov, kriminel lavalder, retten til at forsamles, overvågning, terrorlovgivning og retssikkerhed for den enkelte.

Hans Hansen Folkebevægelsen mod EU, Bevar retsforbeholdet stem Nej den 3. december
KPnetTV 27. august 2015

Video optaget af KPnetTV på ArbejderPartiet Kommunisternes(APK) og Foreningen Oktobers sommertræf i Sønderjylland 31. juli 2015.

Folkeafstemning om retsforbeholdet: Tilvalg er et tilbud om mere EU
KPnet 22. august 2015

Arbejderpartiet Kommunisterne anbefaler et klart Nej ved folkeafstemningen om retsundtagelsen. Tilvalgordningen er bare et dårligt tilbud om mere EU og mindre selvstændighed, siger APKs fomand Dorte Grenaa.


Forsvar retsforbeholdet: Stem nej d. 3. december!
KPnet 21. august 2015

Skal vi i Danmark selv kunne beslutte hvad der er lovligt og hvad der er ulovligt i samfundet? Skal den personlige retssikkerhed overlades til EU? Vi må sætte en kæp i hjulet for planen for et Europas Forenede Stater og stemme nej

Af Kommunistisk Politik

Folketingets EU-flertal forbereder tilslutning til EU’s Forenede Stater – uden at fortælle danskerne det
KPnet 5. august 2015

Efter retsundtagelsen skal også forsvarsundtagelsen elimineres ved en ny folkeafstemning, mener folketingets EU-flertal fra blå og ’rød’ blok. Danmark skal gøres klar til Euroens Forenede Stater, som ifølge den tyske kansler og hele EU-toppen skal være en realitet fra 2025.

Britisk afstemning i 2016: Danskerne bør også have en folkeafstemning om EU-medlemskab
KPnet 26. juli 2015

Briterne skal have en folkeafstemning i juni 2016 om de fortsat skal være med i EU eller træde ud. Danskerne bør også have en folkeafstemning om medlemskab i sammenhæng med den britiske. Ja’et i 1972 byggede på falske forudsætninger – EU er hurtigt på vej mod den fuldt udbyggede økonomiske og monetære union, og den politiske union, der skal være på plads i 2025.

Af Kommunistisk Politik

EUs køreplan for Euroens Forenede Stater i 2025
KPnet 5. juli 2015

EU’s såkaldte præsidentgruppe har fremlagt en køreplan for EU’s fulde overtagelse af EURO-landenes politiske beslutninger  og økonomiske prioriteringer. I 2025 skal landenes finanslov fastlægges suverænt af EU-kommissionen –parlamenterne vil blive konsulteret. Det er sidste skridt i opbygningen af Euroens Forenede Stater- den økonomiske og politiske  supermagt EU.

Mennesker på flugt: EU’s ‘solidaritet’ gælder euro’en og unionen
KPnet 22. juli 2015

EU er efter to ministermøder blevet enige om at fordele 32.000 flygtninge til Grækenland og Italien – af verdens 60 millioner mennesker på flugt. De fleste fra krige og ødelæggelser EU og Danmark har andel i . V(DF)-regeringen var med. Holdningen er ’Solidaritet med euroen, og lad flygtninge og grækere sejle deres  egen sø’.

Massemord ved EU’s grænser: EU-toppen og regeringerne har ansvaret
KPnet 20. april 2015

I weekenden druknede omkring 700 flygtninge og emigranter ved et af de værste skibsforlis i Middelhavet, da deres skib kæntrede og sank. Det skete i EU-farvand lidt syd for den italienske ø Lampedusa. Tilsyneladende var hovedparten uledsagede børn. Kun 28 blev reddet op i det tæt befærdede og intenst overvågede stykke hav.

Af Kommunistisk Politik

Et overnationalt Europol: EU’s terrorpoliti
KPnet 14. februar 2015

De to danske regeringsblokkes fælles kampagne for at ophæve den danske retsundtagelse (som manipulerende i medierne kaldes ‘retsforbeholdet) intensiveres i øjeblikket uanset den stadig mere intense valgkamp mellem blokkene om regeringsmagten efter det kommende folketingsvalg. Begge blokke er enige om at udskrive en folkeafstemning for at få den afskaffet kort efter valget.

Fælles militær- og politistyrke: På vej mod politistat EU
KPnet 4. juli 2014

Den 24. juni 2014 vedtog EU’s topmøde mellem stats- og regeringschefer, at indføre en ‘solidaritetsklausul’ i EU, der dækker alle medlemslande. Klausulen skaber rammerne for en fælles kombineret militær- og politistyrke indenfor EU til brug for bekæmpelse af uro, protester og oprør, samt beskyttelse af EU’s energiforsyning. Den sættes i kraft ‘ved en krise der overstiger det enkeltes land formåen’.

Følg nyhederne på KPnet og på KPnetavisen på facebook