Uligelønnen størst i Jylland

Forskellen på mænds og kvinders løn for samme arbejde vokser jo længere vestpå man kommer. En undersøgelse fra HK...

Kappestrid om at være mest flygtningefjendsk

Regeringen forsøger desperat at få sit forslag omkring en hårdere kurs overfor asylansøgere, der har begået alvorlig kriminalitet ...

Aktion mod container-logi

Den danske stats beslutning om at huse 300 asylansøgere i containere i Holbæk, fordi kommunerne ikke vil oprette nye...

Flere udstødte unge blandt de hjemløse

Antallet af udstødte unge blandt de ca. 20.000 hjemløse stiger. De fleste fagfolk mener, at unge under 29 år reelt...

Ulovlige statspenge til socialdemokratisk spionage

Socialdemokratiet brugte i al fald indtil 1970 ulovligt statspenge til at spionere mod politiske modstandere på venstrefløjen. Hidtil aflåste ...

Frit boligmarked: en social atombombe

'Vismændenes' forslag om kraftige huslejestigninger på op til 40 pct. og indførelsen af et frit boligmarked vil udløse en...

Betalingsnettet forberedes

Hidtil gratis serviceydelser på nettet skal overgår til brugerbetaling, hvis det står til de store leverandører. Fremtiden kan blive...

Forhøj huslejerne med 40 pct.!

'Vismændene' ønsker højere huslejer. Boligmarkedet skal gøres frit, så boligspekulanterne kan presse huslejerne samt priserne ...

Burbørn får høreskader

En undersøgelse foretaget af tre læger blandt børn i fire nordjyske kommuner viser, at hvert tredje barn har nedsat hørelse...

Bolignøden blandt unge akut

I årevis er der ikke blevet bygget nye ungdomsboliger, og bolignøden blandt unge er nu blevet så akut, at...

Nyheder

Proimperialistisk »antifascisme«

Fascismen er uden tvivl i fremmarch, også inden for de borgerlige institutioner i en lang række lande. Men endnu er det ikke sådan, at...

Skal krige undgås må imperialismen fjernes

Af J. Stalin Uddrag fra J. Stalin Socialismens økonomiske problemer i USSR, 1951 Nogle kammerater hævder, at krige mellem kapitalistiske lande er hørt op med at...

UDSKUDT: “MY BODY, MY CHOICE” – March for frie abortrettigheder

"MY BODY, MY CHOICE" - MARCH FOR FRIE ABORTRETTIGHEDER Mandag den 4. juli 2022 kl. 16.30-18.30 Dag Hammarskjölds Allé 24 2100 København Ø Arrangørerne meddeler at marchen...

Gellerup – en bydel jævnes med jorden

400 gode almene familie lejligheder i Gellerup skal rives ned til næste år, uden der kan anvises hvor beboerne skal flytte hen. Overgrebet på...