Tvangsaktiveringen skal afskaffes!

Arbejdsminister Ove Hygum er gået i offensiven med planer om reform af den perspektivløse aktivering og om nedbringe danskernes sygefravær...

‘Arbejdsskadereform’ på vej

Efter 2 års udvalgsarbejde er der fortsat ikke enighed om at sikre alle erstatning for arbejdsulykker. Arbejdsgiverne og ministerierne står...

Arbejdsgivernes forventninger indfriede

Sammen med fleksibel arbejdstid har de offentlige arbejdsgivere ved de seneste OK-forhandlinger stillet krav om indførelse af nye splittende lønsystemer,...

Nu lettere at tvangsfjerne børn

I al stilhed trådte en ny lov i kraft 1.januar 2001, der gør det lettere at tvangsfjerne børn fra deres...

Tusinder mister dagpengeretten

Resultaterne af den socialdemokratisk ledede regerings arbejdsmarkedspolitik gennem de sidste snart ti år er ved at vise sig i al...

For lidt arbejder – for meget socialdemokrat

Dagbladet Aktuelt står foran lukning. Det er i dyb krise med et oplag på godt 25.000 dagligt og 60...

Forlig om hjemmehjælp

I mandags nedlagde de københavnske hjemmehjælpere arbejdet og mødte op på Rådhuset i protest mod de bebudede nedskæringer. ...

Globalt børskrak fortsætter

Millardformuer i papir blev tilintetgjort på de amerikanske børser i går og river de asiatiske og europæiske børser med. Bunden...

‘Den ny førtidspensionsreform’ vedtaget

Folketinget vedtog tirsdag den ny førtidspensionslov. Den er et voldsomt angreb på arbejdsmarkedets dårligst stillede. Kun Enhedslisten og ...

Ny Løn = lig reallønsfald, øgede lønforskelle og øget uligeløn

De første undersøgelser af virkningen af de nye lønsystemer viser, at det er kvinderne og de lavest lønnede, der...

Nyheder

Støj dræber – Politikerne løj om F-35 kampfly

Det afsløres nu, at støjen fra F-35 kampfly vil være 4 gange så høj som fra de nuværende F-16. Den vil gøre området omkring...

Nye job er på deltid

Beskæftigelsen slår nye rekorder. Det er det vi hele tiden hører. Men bagom den gode nyhed gemmer der sig en anden. De fleste nye...

Et år med svindel og skandaler – Oktober Radio Aarhus

Udsendelsen 15. december 2018 I årets sidste podcast fra Oktober Radio, taler vi om pengenes verden. Fra den store hype om bitcoin til EU's bankunion,...

EU topmøde fornægter virkeligheden og presser på for mere union

De seneste uger har debatten om Brexit taget nye hysteriske højder. En artikel på Danmarks Radio gik så langt, at den nærmest skrev at...