Tag: Imperialisme

Dansk imperialismes placering i verden og krigspolitikken

Danmark er et lille land, men med en 100 procent imperialistisk politik og indstilling til verden og sin egen befolkning, hvor krig og markedsandele...

Om skønmaling af russisk imperialisme og ’multipolarisme’

En strømning på den del af venstrefløjen, der ikke har fundet sig til rette i NATO’s omfavnelse, forsøger at argumentere ’teoretisk’ for, at Rusland...

BRICS-mødet i lyset af de imperialistiske modsætninger

Hvordan skal vi vurdere BRICS-landenes topmøde, der blev afholdt i forrige uge i Sydafrika? Der kan man ikke se bort fra den politiske virkelighed...

Danske F16 fly forlænger krigen i Ukraine – Nej til regeringens krigspolitik 

Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK Den danske regering bukker og takker USA for sammen med Holland at få lov til at donere F16 fly til...

Ny APK Pjece: Teser om stormagternes voksende rivalisering og dansk imperialismes placering 2023

Hvordan vi forholder os til og forstår imperialismen i dag er afgørende for den politik, både strategi og taktik, som vi fører i klassekampen....

Den franske hær skal ud af Niger, ingen direkte eller indirekte indblanding fra fransk...

Den franske hær skal ud af Niger, ingen direkte eller indirekte indblanding fra fransk imperialisme Af Frankrigs kommunistiske arbejderparti, PCOF Onsdag den 26. juli væltede...

Klassekampen i Danmark

APKs sommerlejr starter i dag. Kamp mod imperialismen kommer til at stå i centrum - dvs både en forståelse af hvad imperialisme er og...

Den multipolære verden og ”frihedskæmpere”

Krigen i Ukraine har ført til vidt forskellige holdninger på den europæiske venstrefløj og i Danmark. Mens nogen opfordrer til at støtte den ukraineske...

NATO-topmøde: Permanent krigsstøtte til Ukraine og oprustning af Europa

Zelensky fik ikke en præcis dato leveret for et medlemskab af NATO på topmødet, men bortset fra det var opbakningen til fortsat krig mod...

Det kapitalistiske systems krise øger imperialismens aggressivitet

Krisen i det imperialistiske kapitalistiske system er eskaleret i den seneste tid med store konsekvenser i de dominerede lande i Afrika, Asien og Latinamerika....

Nyheder

FOA’s OK24-forberedelser følger nederlagets drejebog

Fagforeningen for offentligt ansatte har i de seneste uger haft lokale møder med tillidsrepræsentanter, hvor man har prioriteret mellem forskellige krav til de kommende...

Vi SKAL have noget denne gang, det skal ikke ende som OK21!

Personale – mere personale, uddannet personale - og højere løn, er hvad vi ser som krav der må og skal opfyldes nu, fortæller SOSU-hjælper...

EU og den danske regerings flygtninge- og migrantpolitik

Den danske stat bidrager både til at skabe nye flygtningestrømme med sin krigsdeltagelse og til at gøre dansk flygtningepolitik mere og mere menneskefjendsk og...

Protester over hele landet mod spareregimet

Nedskæringerne ramler ned over folk i kommunerne og regionerne lige nu. Folkeskoler skal lukke, sygehuse beskæres, overalt står børn, ældre, syge og handicappede for...