Se også

Global debat


Synspunkt

Tema: PET

Aktuel debat

Pm'er og kommentarer til klassekampen

Her høres kun progressive stemmer Synspunktet er forfatterens
Bidrag kan optræde anonymt

Send indlæg til
kompol@apk2000

Arkiv Debat 2014

Arkiv Debat 2013

Arkiv Debat 2012

 

 

 

Fremtidens dagtilbud er ikke for børn
Af Jytte Hare og Jytte Mølgaard/Politiken
I disse år bliver daginstitutionerne pålagt at arbejde med særlige metoder, der skal ruste børn til konkurrencesamfundet. På den måde ødelægger man både børns leg og fantasi og en suveræn pædagogisk tradition.

Man beder os udstede en blankocheck
Af Ole Stig Andersen/Information
Tidligere har jeg været en varm tilhænger af EU, men jeg må stemme nej på torsdag – både af juridiske og politiske grunde.
Og politisk er tidspunktet for en stillingtagen ualmindelig dårlig valgt. De aktuelle problemer vedrørende flygtningestrømmene udstiller endnu en gang EU’s magtesløshed og dysfunktionalitet, og så sker det på et tidspunkt, hvor Storbritannien står for at skulle genforhandle vilkårene for sit medlemskab af EU, hvilket også kan få konsekvenser for Danmarks medlemskab.

Finanslovsaftale er et voldsomt angreb på kernevelfærden
Af Landsforeningen Evnesvages Vel
Finanslovsaftalen baserer sig på en snæver definition af ’kernevelfærd’. Ældre og sundhedsvæsnet tilføres ganske vist ekstra milliarder, men det sker ved at gennemtvinge voldsomme kommunale besparelser på blandt andet mennesker med udviklingshæmning og andre handicap.

Begrebet radikalisering må væk
Af Hege Breen Bakken/Forskning.no (no)
- Når ‘radikalisering’ og ‘ekstremisme’ bliver en del af det politiske ordforråd, går det ikke længere an at bruge det for at forstå virkeligheden, siger forskeren Steffen Jensen. Han mener, at begrebet ‘mobilisering’ er bedre.

Brun terror med uhyggelige konsekvenser
Af KPML (no)
Angrebet i Paris kommer lige efter, at Frankrig begyndte at involvere sig militært i Syrien. Ugerningerne vil blive brugt som påskud for at optrappe Frankrigs engagement i Syrien og Mellemøsten. Muslimer i Frankrig og Europa vil blive udsat for øget hetz og mistænkeliggørelse.

Skal vi lade kapitalen udnytte flygtningekrisen?
Af Proletæren (sv)
Det er ikke bare de højreekstreme racister, som udnytter flygtningekrisen til at flytte sine positioner frem. Også storkapitalen og dens samarbejdsorganisationer planlægger, hvordan flygtningekatastrofen skal anvendes til deres formål. Flygtningekrisen skal på længere sigt udnyttes til at virkeliggøre den gamle drøm om et lavtlønsproletariat.

Stoler du på Folketinget ? [JA/NEJ]
Af Poul-Henning Kamp/Ingeniøren
Vi skal til folkeafstemning om et af vores fire EU forbehold.
Fundamentalt set bliver afstemningen det i overskriften stillede spørgsmål: Skal vi lade det være op til Folketinget at bestemme hvad der skal og hvad der ikke skal føderaliseres af Retsforbeholdet ?

Ville en europæer kunne leve for 13 kroner om dagen?
Af Jason Hickel / Information
Verdensbanken har forhøjet tærskelværdien for global fattigdom, men ’opjusteringen’ er et pr-stunt, der stadig giver et fortegnet billede – den sande fattigdomsgrænse burde ligge langt højere.

Dagpengeaftalen er (endnu) en lappeløsning på dagpengereformen
Af Henrik Herløv Lund/Kritiske analyser
Dagpengeaftalen løser på ingen måde massudfaldet af dagpengesystemet: 80 % heraf vil fortsætte.
Samtidig fodres hunden med sin egen hale: Finansieringen af lempelsen hentes alt overvejende hos andre dagpengemodtagere og vender her den tunge ende nedad – det er især de nyuddannede samt de længere ledige, der rammes.
OG: Med dagpengeaftalen har S og fagbevægelsen (LO og FTF) de facto accepteret den altafgørende hovedforringelse i dagpengereformen: Halveringen af dagpengeperioden.

Økonomiske fup-modeller i Finansministeriet
Af Jesper Jespersen/Information
En enig økonomstand anbefaler fortsatte ’velfærdsreformer’ – en form for newspeak, der reelt dækker over velfærdsforringelser. Afvigeren Jesper Jespersen leverer her en keynesiansk kritik af den nyliberale politik, som med statsgaranti kommer til udtryk i Dagpengekommissionens udspil.

Arbejderklassen har glemt, hvem der udnytter den
Af Joachim Nielsen/Information
Den borgerlige overklasse elsker at se arbejderen, kontanthjælpsmodtageren og migranten skændes med hinanden. Imens ruller Marx rundt i sin grav over, hvor uorganiserede proletarerne er hele vejen fra Munkebo til Mumbai.

Hvad bomber Rusland i Syrien?
Af Patrik Paulov/Proletären (sv)
Den russiske militære tistedeværelse vækker stærke reaktioner i og udenfor Syrien. Hvem er  det egentligt Rusland bomber? Hvordan ser forskellige  grupper i Syrien på den russiske indblanding? Hvordan  påvirker dette konflikten som helhed?

Tag din MRSA-test eller bliv fyret!
Af Kjeld Hansen/gylle.dk
Mens svineindustrien hårdnakket værner om anonymiteten for de virksomheder, der er de direkte smittekilder for den frygtede MRSACC398-bakterie, har Vejle Amt indgået aftale om tvungen mrsa-test for sundhedspersonale med deres faglige organisationer.

Enhedslisten diskuterer igen selvstændig opstilling til EU-valg
/ Arbejderen
Allerede om et år beslutter Enhedslisten, om partiet skal stille op til valget til EU-parlamentet i 2019 i stedet for at støtte Folkebevægelsen mod EU. Disussionen går i gang nu, besluttede partiets årsmøde i slutningen af september..

Seks alternativer til New Public Management
Af Asbjørn Wahl/Modkraft (no)
Som et ektefødt barn av markedsliberalismen baserer NPM seg på et veldig enkelt menneskesyn – nemlig at menneskets viktigste drivkraft er å maksimere sin egennytte (kare til seg mest mulig på bekostning av andre), samt at vi må underkastes konkurranse for å kunne yte vårt beste. Dette anses å være del av menneskets natur, noe både samfunn og arbeidsliv må innrette seg etter. Derfor blir det viktig å innføre konkurranse også i offentlig sektor, samt å utforme så vel organisasjon som ledelse og lønnspolitikk med utgangspunkt i belønningssystemer som prestasjonslønn, karakterer og overflatiske aktivitetsmål. Resultatet blir utvikling av omfattende mistillitsregimer og massiv kontroll ovenfra.

’Vi står klar, brormand’
Af Liban Mohammed / Information
Det sammenhold, jeg oplevede på Hovedbanen og ved grænsen for to uger siden, rørte mig dybt. Folk med forskellig social baggrund og status hjalp mennesker i nød – og nu ved mine gadedrenge i hvert fald, at ikke alle danskere er racister

De hemmelige aftaler som truer vores fremtid
Af Camilla Hansen/Steigan bloggar (no)
Verden over forhandles det nå i hemmelighet om en rekke antidemokratiske avtaler som vil frata oss retten til å påvirke vår egen framtid og overføre makt over våre livsvilkår til store multinasjonale selskaper.

Havnekonflikten i Norge: Forstærket kamp eller kapitulation
Af Jan R. Steinholt/Revolusjon (no)
Skal man vinde over kapitalmagten, også når der er tale om begrænsede kampe, er det magtpåliggende for arbejderne at bryde med den faglige legalisme og klassesamarbejdslinjen, som truer med at kvæle modstanden mod kapitalens diktat. ‘Den norske model’ ligger på dødslejet, mens det, LO’s tidligere leder kaldte ‘verdens stærkeste fagbevægelse’, er blevet et vådt uldtæppe, som lægges over gnister til klassekamp.

Norsk kommunalvalg: Vælgersmæk til de blåbrune regeringspartier
Af Kommunistisk Plattform (marxist-leninistene)
Valgresultatet var først og fremmest en folkets straffeaktion mod de reaktionære regeringspartier. Samtidig faldt valgdeltagelsen. Miljøpartiet De Grønne var den store vinder.

Kontanthjælpen er udhulet – gør ikke det samme med dagpengene
Af FOA
Ny rapport fra Rockwool Fonden viser, at kontanthjælpen støt er blevet mindre værd gennem de sidste 25 år, og at det er blevet sværere at komme ud af systemet. FOA advarer mod også at udhule dagpengesystemet

Blüdnikow fordærver debatten
Af Jørgen Dragsdahl/Information
Vi har i de seneste år fået en ny sekt. Politisk kan den placeres på yderste højre fløj, men det virkelig karakteristiske er, at den forkaster håndværket, som ligger bag frugtbar samfundsdebat.

Efter kapitulationen: Grækenland og EU
Af Anders Lundkvist/Modkraft
EU har sat Grækenland under administration og afskaffet demokratiet fuldstændigt. De har fortsat den linje der blev lagt i Kiev for halvandet år siden. Jeg tænker på opbakningen til kuppet mod den demokratisk valgte præsident, og den efterfølgende klaplagt på al opposition. Mordbranden i Odessa og forbuddet mod Ukraines kommunistparti (der traditionelt samlede 10% af stemmerne).

6 gode grunde til at legalisere cannabis
Af Sarah Sinikka Kvamme / Information
Kriminaliseringen af cannabis marginaliserer de mange syge mennesker, der bruger den medicinsk, fordi de ikke har andet valg. At behandlingssystemet lader dem i stikken og kaster dem i armene på kriminelle er kun ét af problemerne

Milliardbesparelser er en katastrofe for de svageste unge
Af Marie Dissing Sandahl/Uddannelsesforbundet
Færre unge vil få en ungdomsuddannelse, kvaliteten af undervisningen vil falde, og især de svageste unge får det sværere i fremtiden. Det er konsekvenserne af de besparelser på to procent på hver uddannelsesinstitution, som regeringen annoncerede i weekenden.

Cirkus Slotsholmen hudflettes i bogen Ansvaret der forsvandt
Af Nick Allentoft/Den Offentlige
De to forskere Pernille Boye Koch og Tim Knudsen hudfletter cirkues Slotsholmen, så man sidder tilbage med alvorlige bekymringer om styringen af landet

Robert Conquest er død, men hans løgne lever videre
Af Mario Sousa/Proletæren (sv)
Robert Conquest døde 3. august, 98 år gammel. Hans livsværk kommenteres i aviser over hele verden. I årtier har Conquests løgne om Sovjetunionen og kommunismen fyldt avisspalter og bøger. Men trods at hans løgne gang på gang er blevet afsløret, fortsætter de borgerlige massemedier med at citere Conquest som en sand historiker.

Aldrig har det været lettere at være højreorienteret
Af Jesper Grunwald/ avisen.dk
Temaet kommer igen og igen: Opgøret med vores venstreorienterede fortid – 60’erne og 70’erne.

Er det sådan, Søren Pind vil opretholde lov og orden?
Af kollektivet BumZen/Modkraft
Politiet gennemførte både ransagninger og anholdelser i kollektivet Bumzen uden at overholde regler og love om rettigheder for dette. Døre blev sparket ind uden varsel, ransagningen gennemført uden vidner og ingen har endnu set en ransagningskendelse.

Rådhusets skygge over havnekonflikten
Af Revolusjon(no)
Arbejderpartiet (Ap) messer om at de er tilhængere af ordnede arbejdsforhold. Samtidig sidder partiet med næstformandsposten i ledelsen af den kommunale Oslo Havn KF og fører i praksis samme politik her som NHO, Norges største arbejdsgiverorganisation.

Hvad nu, hvis embedsmændene bare ville beskytte Birthe Rønn?
Af Anton Geist og Ulrik Dahlin/Information
Statsløsekommissionen savner skriftlig dokumentation for, at Birthe Rønn Hornbech blev advaret af sine embedsmænd om, at hendes beslutninger ville føre til konventionsbrud. Men måske skyldes den manglende dokumentation blot, at embedsmændene ville beskytte deres minister

På vej ind i NATO: Hvornår skal Sverige bombe kurdere?
Proletæren (sv)
Sveriges deltagelse i USA’s krige, hvor og når Washington kræver det, handler ikke om humanitære indsatser. Det handler ikke om at beskytte IS-terrorens ofre eller give afghanske piger mulighed for at gå i skole.

Talentudvikling for alle – ikke kun de få
Af Yasmin Davali/Berlingske
Efter store sparerunder er mertegrænsen for hvad der kan kaldes kvalitetsuddannelser nået og regeringen lægger op til nye forringelser. Regeringen foreslår desuden at bruge ekstra penge til et elitespor for 'de dygtigste'. Det betyder at ddannelsen for flertallet forringes endnu mere.

Atomtruslen lever
Af John Kierulf/Information
70 år efter atombomben over Hiroshima er udsigterne til reduktion af atomvåben i verden desværre dårlige. Danmark bør medvirke aktivt til at søge forhandlinger indledt om en konvention om forbud mod atomvåben

Helbred bør undersøges ved skifergasboring
Af Jakob Hjort Bønløkke/Ugeskriftet.dk
I Danmark, hvor der laves VVM-redegørelser og hvor embedslæger kan skride ind over for forureninger med store risici, har de fleste af os en forventning om, at evt. helbredsrisici er belyst, og at der sker løbende overvågning af forurening. Det lader imidlertid ikke til at være tilfældet i Dybvad, hvor der så vidt vides ikke er etableret anden indsamling af data end Totals egne vandprøver fra grundvand.

Tyrkisk 'kursændring' kan forberede ny NATO offensiv mod Syrien
Af E. Holemast/Revolusjon (no)
NATO innkaller til krisemøte i Brussel på anmodning fra Tyrkia. Det kan være et forspill til realisering av planene om mer direkte NATO-intervensjon i Syria.

Mens sparekniven svinges, sidder syge børn i kø
Af Nana Katrine Vaaben/Information
“Et hospital skal helst have et beredskab, der står til rådighed. For en økonom kan denne beredskabstid selvfølgelig godt ligne spildtid, der med fordel kan optimeres væk. Men vores hospitalsvæsen er nået til et punkt, hvor opgaverne er blevet så tæt pakket, forløbene så accelererede og tiden så stramt styret, at vi står med et sundhedssystem, der slet ikke kan håndtere, at folk bliver syge på uforudsete tidspunkter, at operationer trækker ud, eller at der kommer akutte skader.”

En makedonsk 'farverevolution'?
Af Jan-Erik Gustafsson/Folkrörelsen Nej til EU(sv)
Makedonien er ansøgerland til både NATO og EU, men støtter ikke EU's sanktioner mod Rusland og har indgået en aftale med Tyrkiet om bygning af en russisk gasledning gennem landet til det europæiske energimarked. Gennem juni måned har der været store uroligheder i Makedonien. Skal de fortolkes som et amerikansk forsøg på en ny 'farverevolution'?

Appel fra 75 svenske debattører: Svenskerne bør igen have en afstemning om EU-medlemskab
Appel /DN (sv)
Vi kræver at det svenske folk i lighed med det britiske for mulighed for at sige ja eller nej til fortsat svensk EU-medlemsskab.

Fri kendes for ret
Af Peter Kofod/Den Fri
Når systemet undersøger sig selv, uden indblanding fra instanser, der har en reel interesse i at komme til bunds i sagerne, ender det nærmest altid med at være enormt pinligt. Det udsagn kunne være gældende for hele CSC-hackersagen.

Sådan hetzes oprustningen igennem
Af Ulf Bjerén/Flamman (sv)
Hvorfor denne hetz mod Rusland? Propagandaen ligger på linje med USA’s og Natos politik om militær omringning af Rusland og Kina. Den tjener det formål at skræmme folk til at opgive støtten til alliancefrihed og en fredelig udenrigspolitik og slutte Sverige til krigspagten Nato. Den bidrager til at fjerne opmærksomheden fra de aggressive og provokerende krigsøvelser under USA’s og Natos ledelse, som gennemføres i til Rusland grænsende lande og i Sverige.

Kan Tunesiens demokrati overleve terrorismen?
Af Juan Cole/Information
Jasminrevolutionens landvindinger i forhold til borgerrettigheder og ytringsfrihed risikerer at blive rullet tilbage i den tunesiske regerings nye offensiv mod voldsradikalister. Det venstreorienterede Folkefrontsparti, der fik to af sine ledere myrdet af radikale muslimer i 2013, opfordrer til, at der afholdes en national kongres om, hvordan Tunesien bedst håndterer terrorisme i alle dens sociale og økonomiske dimensioner.

Skolen lærer muslimske børn, at de ikke er danske
Af Cecilie Kudal/Information
Kristendom som kærlighedsreligion, og kristne som moderate, vestlige og normale. Islam som lovreligion, og muslimer som ekstreme og fremmedartede. Disse stereotyper støder man på i populære undervisningsbøger til folkeskolens religionsundervisning.

‘De, der sendte os i krig, sender ansvaret videre til mig og mine kammerater’
Af Lærke Cramon/Information
»Nu kommer den offentlige debriefing aldrig, og det giver mig kvalme. Hvis man i krig siger a, så siger man dæleme også b. Man kan ikke gøre noget så sindssygt som at gå i krig uden at evaluere på det bagefter".

Venstres første løftebrud blev mod krigsundersøgelsen
Af Tom Paamand/Aldrig Mere Krig
"Hvis Blå Blok vinder valget, vil Venstre udvide den nedsatte kommission til en fuldstændig undersøgelse af Danmarks krigsdeltagelse fra 1998 og frem", garanterede Venstre. Regeringens første handling var at nedlægge Irak Kommissionen, og nu kan alt indsamlet og hemmeligtstemplet materiale makuleres.

Vil Kristian Jensen agere omvendt Robin Hood?
Af Mellemfolkeligt Samvirke
Spørgsmålet er, hvordan den nye udenrigs- og udviklingsminister vil forklare Danmarks internationale samarbejdspartnere, at man skærer ned i en hjælp, vi giver til verdens allerfattigste mennesker, og samtidig giver skattelettelser til de rigeste herhjemme.

Folketingets sammensætning bør give folkeafstemning om EU's bankunion
Af Folkebevægelsen nod EU-Aarhus
Sammensætningen af det nye Folketing efter valget den 18. juni 2015 kan give en bedre mulighed for at gennemtvinge folkeafstemninger om overdragelse af suverænitet til EU. Den nedenstående debat er sakset fra Rina Ronja Karis facebook, og den giver nogle synspunkter for og imod at det flertal også kan bruges til at sende Bank unionen til folkeafstemning.

DF og Enhedslistens strategi
Af Jakob Lindblom/Modkraft
Lad mig sige det med det samme. Sikke et lortevalg, og så alligevel. Analyseres valget rigtigt og handles der tilsvarende, så er der faktisk store muligheder forude.

Wallenbergs nazi-fortid censureres
Af Maj Wechselmann/Aftonbladet (sv)
Det rige og indflydelsesrige svenske Wallenberg-dynastis indsatser for den nazityske krigsmagt under 2. verdenskrig bliver omskrevet og hvidvasket af den officielle historieskrivning.

Stakkels Danmark – nu tager de din natur
Af Keld Hansen/gylle.dk
Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti fremlagde 25. november 2014 en plan med 16 løfter til landbruget. Sammen med Liberal Alliance – der vil gå endnu længere – har de tre partier nu magten til at lancere et frontalt angreb på natur og miljø i Danmark.

Frihandelsaftale: Ingen løftestang for miljø og sundhed
Af Tobias Sørensen/Det økologiske Råd
Alt for meget peger i retning af et ræs mod bunden og en forhandlingsdagsorden domineret af snævre økonomiske interesser.

Har Socialdemokraterne eller Venstre en økonomisk politik for at skabe 140.000 flere jobs?”
Af Henrik Herløv Lund/Kritiske analyser
Både S og V vil udmønte et økonomisk råderum på 40 mia. kr. frem til 2020. Det forudsætter imidlertid at der kommer 140.000 flere fuldstillinger. Men ingen af partierne har en egentlig jobskabelsespolitik

Bred tværpolitisk støtte til fair folkeafsteming om retsforbeholdet (debatindlæg bragt i Politiken d. 14/6)
Lave Knud Broch og 8 andre politikere/Lave Knud Broch
Demokrati er ikke kun et spørgsmål om at få lov til at stemme i et valg eller en folkeafstemning. Demokrati drejer sig f.eks. også om der er tid til debat, at borgerne har adgang til nødvendige informationer om det emne, der stemmes om, at staten ikke favoriserer den ene part, og at borgere ikke udelukkes fra at stemme.

Fremmedfjendsk debat har banet vejen for den ekstreme højres indtog i demokratiet
Interview med Charlotte Johannsen/Politiken
Alle alarmklokker burde ringe over for det, der sker til Folkemødet lige nu, hvor Danskernes Parti deltager.

Kampfly: F-35 er helt uegnet til danske forhold
Af Thomas Wittenburg/Den Fri
F35 er bygget som et bombefly. Det mangler supersonisk cruise, og manøvredygtighed og er ubrugeligt til afvisningsberedskab. I internationale missioner bruges danske fly ganske vist til bombemissioner, men her er det væsentligt at stille spørgsmålet, hvorvidt danske jagerfly overhovedet skal deltage i den slags missioner.

Tjenestepiger og fruer kæmpede ikke skulder om skulder for stemmeret
Af Jeppe Rohde/Modkraft
Kvinders stemmeret blev ikke kæmpet igennem af en enig kvindebevægelse. Bevægelsen var tværtimod splittet mellem arbejderbevægelse, middelstand og borgerfruer.
Pia Fris Laneth udgiver til august bogen "1915 – da kvinder og tyende blev borgere".

Fremtidens politik tilhører kvinderne – og den ser rød ud
Af Christian Bennike/Information
Vi ved, at kvinderne er mere venstreorienterede, og det er en udvikling, som ser ud til at bliver større. For en 20-30 år siden var der ikke den store forskel på mænd og kvinders andel af stemmerne på rød og blå, men der er vokset et gab frem, hvor syv til 10 procentpoint flere kvinder end mænd stemmer på rød end blå.

Hvorfor er det kommende valg i Tyrkiet vigtigere end tidligere valg?
Af Deniz Benli/Nudem.dk
Valget den 7. juni er et historisk valg, fordi det pro-kurdiske parti HDP – Folkets Demokratiske Parti har en chance for at komme over verdens højeste spærregrænse på hele 10 procent. HDP’s tilstedeværelse i parlamentet vil ændre mange strukturer. HDP er dannet af kurdiske og tyrkiske venstreorienterede socialistiske partier, ngo’er og organisationer. HDP repræsenterer alle undertrykte og udskældte grupperinger i samfundet.

Symptomer på et sygt system
Af Sandra Wulffeld/Information
Ifølge Lægemiddel-industriforeningen tilskynder de høje medicinpriser til forskning. Men reelt bliver der længere og længere mellem banebrydende medicintyper, ligesom sygdomme, der hovedsageligt rammer fattige, ikke har medicinal-industriens interesse

EU, Rusland og TTIP
Af Jan-Erik Gustafsson/Folkrörelsen Nei til EU (sv)
En rapport fra Wilfried Martens Centre for European Studies lægger ikke skjul på TTIP's formål. Den indgår som en vigtig brik i Vestens strategiske mål om at udkonkurrere og balkanisere Rusland.

Gud er tilbage på Cuba
Af Revolusjon (no)
Cuba synker stadig nedover i reaksjonens hengemyr. Ikke bare åpnes det mer og mer for fri markedsøkonomi. Nå vurderer president Raul Castro å gå tilbake til katolisismen, etter å ha latt seg sjarmere i senk av den argentinske pave Frans.
Religion bliver et af temaerne på Rød Sommerlejr i Norge.

Kritik af Israel er ikke antisemitisme
Af Christian Braad Thomsen/JyllandsPosten
Jyllands-Postens lederskribent begår en alvorlig fejl, når han eller hun om Movias undertrykkelse af ytringsfriheden skriver, at den omstridte annonce var »en storstilet kampagne mod staten Israel« og opfordrede til ikke at købe israelske varer.

Retsforbeholdet redder os fra EU’s anklagemyndighed
Af Rina Ronja Kari/Folkebevægelsen mod EU
Et flertal i EU-Parlamentet gav i slutningen af april grønt lys til planerne om at oprette Den Europæiske Anklagemyndighed. Uden retsforbeholdet/retsundtagelsen vil dette betyde en fælles anklagemyndighed, der får forrang over nationale myndigheder og dermed kan føre sager, efterforske og retsforfølge danskere på dansk jord uden indblanding fra danske myndigheder.

Mord, mystiske dødsfald og mere magt til ultranationalister i Ukraine
Af Hans Dittmann/Modkraft
Udviklingen i Ukraine er dybt foruroligende - modstandere af regeringen bliver myrdet, og der er sket flere mystiske dødsfald. Samtidig har præsidenten udnævnt en højreekstremistisk militsleder som rådgiver for sin generalstabschef.

Den korte historie om Et Andet Universitet – og ønsket om en fri og demokratisk dannelsesinstitution.
Af Mie Olen / Delfinen
Århus: I den sidste tid har røde firkanter, besættelsen af Vandrehallen, bannere i Nobel Park, demonstrationer mod universitetets ledelse samt et bryllup, hvor man kunne blive viet med universitets Humboldske ånd, markerede en studenterbevægelses opgør mod universitetets udemokratiske udvikling samt de nye reformer. Bevægelsens navn er ”Et Andet Universitet”, og de har på få uger vækket stor politisk opsigt lokalt som nationalt.

Politikernes forræderi mod folket
Af Jens Stilhoff Sörensen /Information
Danmark er nu på vej ud ad det samme New Public Management-spor, som Sverige allerede har begivet sig ud ad – og her er det gået rigtig galt

1945-nederlaget
Af Børge Outze/Information
Vi levede livet mangefold i de susende togter og sparede ikke os selv hverken godt eller ondt. Men da sejren var nær, og den nye dag gryede, kom de gamle mænd frem igen og tog os sejren ud af hænderne. Sådan skriver Informations stifter Børge Outze i et essay, som ikke tidligere har været bragt i Information

Det begynder med hinanden
Af Arne Würgler/Politiken
Lad genudgivelsen af albummet ’Den Første Maj’ blive en ny begyndelse.

Vietnam: Hammer og segl, Starbucks og korruption
Af Lasse Jensen / Information
40 år efter krigsafslutningen og genforeningen er Vietnam næsten totalt forandret. Den røde kapitalisme har skabt en million-middelklasse, men afstanden fra rig til fattig er blevet større

Manifest for det frie universitet
Af Rasmus Christian Elling Christian Groes, Sune Haugbølle, Daniella Kuzmanovic, Garbi Schmidt m.fl. / Politiken
Universitetets værdifulde mangfoldighed eroderes netop nu af politiske indgreb og kortsynede markedsøkonomiske interesser. Nu råber vi ansatte vagt i gevær!

Debatmøde om Syriza: EU forsøger at splitte den græske regering
Af Ole Wugge Christiansen / Modkraft
Der faldt ikke mange pæne ord om EU på et debatmøde lørdag den 25. april om den græske venstrefløjsregerings forsøg på at gøre op med den neoliberale sparekurs, som landet er blevet påtvunget. Men samtidig viste mødet afgørende uenigheder om mulighederne for et opgør med sparepolitikken inden for EU.

Nej til Fort Europa – Ja til akut hjælp og rodbehandling!
Af Lave Knud Broch
Vi oplever den største flygtningekrise siden Anden Verdenskrig, og vi kan ikke vende det blinde øje til, når mennesker dør på vej til Europa. Det er helt og aldeles afgørende, at vi ser på årsagerne til, at mennesker er på flugt, så der kan skabes bæredygtige globale løsninger.

Sverige kryper in i famnen på brutal krigsorganisation
Af Anders Romelsjö (sv)
Den svenske regeringen vil øge samarbejdet med både NATO og USA. Regeringen offentliggør d. 24. april en forsvars-proposition, hvor der bl.a. står at samarbejdet skal udvikles gennem at ”öka svenskt deltagande i Natos mest avancerade och komplexa övningar, framför allt inom ramen för Natos snabbinsatsstyrka, samt i Natos återkommande storskaliga övningar”.

Norske socialdemokrater på imperialistisk krigskurs
Af KPML (no)
NATO-chef Jens Stoltenberg blev modtaget ‘som en konge’, da han dukkede op på Arbeiderpartiets landsmøde. Landsmødesalen hos oppositionspartiet Ap kom ikke med antydning af kritik af  H/Frp-regeringens krigspolitik, og heller ikke af den aggressive NATO-politik, efter at Stoltenberg gik fra Ap-leder til generalsekretær for verdens farligste krigsalliance. Om ikke andet så viser den unisone enighed i krigs- og oprustningspolitikken mellem ‘de borgerlige’ og de ‘rødgrønne’ partier, at ingen af dem repræsenterer almindelige menneskers interesser.

TTIP - Ikke en aftale for 3F’ere
Af Kenneth Haar/EU fagligt netværk
Senere på måneden tager 3F's hovedbestyrelse TTIP op. Dansk fagbevægelse er blandt de fodslæbende, når europæiske faglige organisationer vil sige fra over for frihandelsaftale med USA. Gid 3F’s hovedbestyrelse ville arbejde for et kursskifte.

Video: Stop de multinationale selskabers angreb på demokratiet - Stop TTIP
Af Afrika Kontakt
Handels- og investeringsaftalen TTIP vil være et redskab for de multinationale firmaer. Bl.a. gennem oprettelsen af en domstol, hvor firmaerne kan anlægge sag an mod lande, der indfører love der nedsætter firmaernes profit. Regler indenfor miljø- og arbejdsforhold vil blive sænket efter industriens behov og et 'reguleringsråd' skal nedsættes, hvor al ny lovgivning skal igennem de multinationales, EU-kommissionens og den amerikanske regerings vurdering.

Sammen skaber vi værdi
Af Harald Børsting, formand LO og Bente Sorgenfrey, formand FTF / Berlingske
En fælles kronik, som præsenterer de to store faglige organisationers valgplatform med forslag og krav til den kommende regering, uanset farven

Bag om mediernes løgne om Venezuela
Af Hands off Venezuela/Modkraft
Hands Off Venezuela er en international solidaritetskampagne med den 'bolivarianske revolution'. Her lister de ti punkter, hvor de imperialistiske massemedier formidler løgne om situationen i det latinamerikanske land, som de seneste år har haft en progressiv regering.

Et ”Grexit” en fallit også for EU
Af Henrik Herløv Lund/EU Fagligt netværk
Tvinges Grækenland til økonomisk politisk underkastelse eller udtræden af euroen, vil det for det første være vidnesbyrd om det demokratiske underskud i EU, hvis et overstatsligt bureaukrati og en politisk elite i en sådan grad kan diktere en demokratisk valgt regerings politik. Og for det andet vil det være en demonstration af, i hvilken grad en konservativ, neoliberalistisk og monetarisk økonomisk politik, som prioriterer hensyn til offentlige finanser og erhvervsliv over hensyn til beskæftigelse og velfærd, er indskrevet ikke blot i det herskende politiske flertal, men i hele EU s institutioner og pagter.

Nekrolog Klaus Rifbjerg: Den umættelige skaberlyst
Af Torben Brostrøm/Information
»Rifbjerg! Nu et udråb af chok. Klaus Rifbjerg er her ikke mere. Er det muligt at dette livsoverskud i omgang og nærvær er slut.« Klaus Rifbjerg er død 83 år gammel.

EU arbejder for ensrettede dagpengesystemer
Folkebevægelsen mod EU
EU arbejder med at regulere velfærdsydelserne for folk der bevæger sig over grænserne, hvor EU-borgere kan få f.eks. børnecheck og dagpenge fra første dag, men bagved denne bestræbelse ligger ønsket om at harmonisere alle ydelser i almindelighed og lægge styringen af dem direkte under EU-systemet - som f.eks. dagpengene. Se også Debat om østarbejdere presser EU til at se på strammere velfærdsregler i Ugebrevet A-4

Oligarkerne konsoliderer sig i Ukraine
Af Aksel Carlsen/Modkraft
Majdan-opstanden for et år siden udløste ingen revolution. I stedet har oligarkiet konsolideret sin magt. Udviklingen i Ukraine viser tegn på snigende fascisme.

Kurdernes drøm: Tiden er kommet

Af Søren Berggreen Toft og Mads Staghøj / Information
Det kom bag på mange, da kurderne blav spydspids for modstanden mod Islamisk Stat i slaget om den syriske by Kobane. Men for kurderne i såvel Danmark som i resten af Europa blev Kobane en anledning til at rejse sig og samles om kærligheden til deres folk og den fængslede leder Abdullah Öcalan

Undskyldning fra en socialrådgiver: Kære kontanthjælpsmodtager!
Af Guri Solheim/ Fjerdedelen
Jeg kan ikke bære at se alle de slag, du får i pressen. Til tider skammer jeg mig over det du får i mødet med migJeg kan ikke bære at se alle de slag, du får i pressen. Til tider skammer jeg mig over det du får i mødet med mig

Nationale tærsk i 2. klasse
Af Lone Stæhr/Folkeskolen
I fredags havde jeg, som dansklærer i anden klasse, bestilt tid til den obligatoriske "Nationale Test". De fleste elever oplevede et sandt bombardement af ord og vendinger, som er helt uden for selv de dygtigste børns referenceramme.

Derfor dumpede FOA-top formandens overenskomstresultat
Af Jan Hoby / Modkraft
I første omgang afviste FOAs hovedbestyrelse Dennes Kristensen overenskomstresultat. Her belyses hvorfor: 35.000 ufaglærte medlemmer af FOA pædagogiske sektor ville få markant lønnedgang - mellem 30.000 til 65.000 kroner om året, ved overflytning fra gammel til ny overenskomst. Den 12.marts godkendte FOA hovedbestyrelse et nyt og anderledes overenskomstresultat af den traditionelle slags. 

Fascisterne i de ukrainske militser afleverer næppe deres våben frivilligt
Af Hans Dittmann / Modkraft
Venstrefløjen i Danmark har været alt for tøvende og tilbageholdende i kritikken af udviklingen i Ukraine – også selv om det indirekte bliver et forsvar for et autoritært Rusland. Det gælder også Modkraft.

Lærernes ny OK-aftale: "Vi har tabt et slag, men ikke kampen
Interview med Lasse Bak Sørensen/Folkeskolen.dk
Det var et klart og tydeligt ’nej’, at Lasse Bak Sørensen sendte afsted ved urafstemningen. Den 59-årige Roskilde-lærer har været en aktiv kommentator på folkeskolen.dk, hvor han har argumenteret for at sætte krydset ved nej’et.

Få så de arme op over hovedet, lærer!
Af Casper Rongsted/Folkeskolen.dk
Danske lærere laver et verdensklassearbejde hver eneste dag. Det fremgår med al tydelighed af størstedelen af nyere forskning i læring. Det er der bare ingen, der har lagt mærke til. Heller ikke lærerne selv!

Fupta - det ta'r under 5 minutter
Af Lone Landmand / Beretninger fra et autentisk landbrug
Fakta krænker forbrugernes tillid ved at flage med en solvarm høne i forsøget på at afsætte tonsvis af elendige kyllingeliv. Der er selvsagt en industri, som har store økonomiske interesser i salg af dansk konventionelt kyllingekød, men dagligvarekæden behøver ikke holdningsløst gå industriens ærinde.

Femern er danmarkshistoriens største fejlinvestering
Af Ib Lunde Rasmussen / Ingeniøren
Danmark har en uhyggelig tradition for at træffe dårlige beslutninger på transportområdet. Her er endnu en, skriver Ib Lunde Rasmussen i denne kronik

Uacceptabelt, at Kulturministeren vil give Rigsarkivet ulovlige patientdata
Af Lisbeth Riisager Henriksen/Den Offentlige
Igennem syv år har de danske myndigheder ulovligt indsamlet sundhedsoplysninger på alle borgere hos deres praktiserende læge i DAMD-databasen. Selvom store dele af databasen er kendt ulovlig, har Rigsarkivet nu udbedt sig en kopi, og Kulturministeren har imødekommet dette ønske. Det er en helt uacceptabel krænkelse af patient-læge-forholdet.

Fastkurspolitikken ikke indiskutabel fordel
Af Henrik herløv Lund/Modkraft
Fastkurspolitikken er således samlet set ikke nogen økonomisk nødvendighed og ikke engang nogen indiskutabel økonomisk fordel. Den er da også snarere bestemt af et politisk ønske om snarest og så gnidningsfrit som muligt at få Danmark ind i euroen. Men set i lyset af eurokrisen forekommer det heller ikke nogen god ide.

Tjek om dine forsikringspenge går til protestlandmændene
Af Kjeld Hansen /Gylle.dk
Landmændene i Bæredygtigt Landbrug nægter bl.a. at anerkende randzonerne til beskyttelse af vandløbene mod forurening. 4 forsikringsselskaber financierer organisationen.

Når venezuelanske kupmagere bliver gode demokrater
Af Patrik Paulov/Proletæren (sv)
De vestlige medier forvrænger den spændte situation i Venezuela 180 grader. Den venezuelanske højrefløj har i snart femten års tid benyttet sig af kupforsøg, vold og økonomisk sabotage for at forsøge at stoppe en samfundsforvandling for øget retfærdighed og demokrati. Vanligvis med støtte fra USA’s ambassade.

Vil det modige folketingsmedlem venligst rejse sig op?
Af Randahl Fink Isaksen
Én galning har dræbt 2 personer den 14. februar i København og hele folketinget er klar til at kaste friheden og retssikkerheden over bord. Hvem tør lytte til Danmarks fremmeste terroreksperter og kalde terrortruslen præcis det den er: “begrænset”. Vil det modige folketingsmedlem venligst rejse sig op?

Bødskov spiller på terrorfrygt i debat om Danmarks retsundtagelse i EU
Af Lave K Broch
Det ville have klædt Bødskov, hvis han i stedet for at spille på frygt havde forklaret, at Danmark kan indgå aftaler med EU på de områder, hvor det giver mening for begge parter.
Hvis området først er givet til EU, fanger bordet. Så vil det kun være EU-kommissionen, der kan stille lovforslag, og Danmarks indflydelse vil være minimal, da vi kun har 1,1 % af stemmerne i EU’s ministerråd.

Femern-forbindelsens kritikere sværtes af Christiansborg
Af Knud Erik Andersen / Information
Stort set intet i Femerns trafikprognoser kan holde til et nærmere eftersyn. Men embedsmændene er tavse af frygt for karrieren, og de private rådgivere tier med tanke på kommende kontrakter. Alle andre i debatten forsøges undermineret med personangreb, skriver tidligere chef i Vejdirektoratet.

Yahya Hassan: Slap af med den ytringsfrihed

Politiken
Vi skubber de almindelige muslimer fra os i vores insisteren på absolut ytringsfrihed, mener digteren Yahya Hassan.

Kan Europol forhindre terror i Danmark?
P1 Debat
Kan det europæiske politisamarbejde Europol stoppe terrorangreb i Danmark? Er det kun de kriminelle og ekstremisterne, der vinder, hvis Danmark bevarer retsforbeholdet, og dermed står udenfor politiarbejde på tværs af grænserne? P1Debattører: Christel Schaldemose (S) MEP, Ulla Tørnæs (V) MEP, Rina Ronja Kari Folkebevægelsen mod EU MEP.

Frygten vil forandre det politiske landskab
Af Lars Trier Mogensen/Information
Attentaterne i København har kun én sikker politisk effekt: Som i andre europæiske lande fører terrorangreb til et holdningsskred til højre og krav om yderligere stramninger af rets- og udlændingepolitikken.

I to årtier har vi målrettet styret mod konfrontationen - nu har vi fået den
Af Carsten Jensen/Politiken
Der er stadig et åbent og rummeligt Danmark derude, et civilsamfund, der forsøger at trænge igennem den mur, der udgøres af medier og Christiansborg. Men det tolerante Danmark adresseres ikke af nogen politikere. Det opmuntres ikke af nogen partier. Det inviteres ikke til at tale foran nogen mikrofoner. Det tolerante Danmark er i færd med at blive stumt, og fra i morgen vil det være på større afstand af mikrofonerne end nogensinde før.

NATO – en ekspanderende krigsalliance
Af Kent Haldebo/Proletæren (sv)
I dag når NATO med sine 28 medlemsstater alle verdens hjørner. Efter at Warszawapagten blev opløst for snart 25 år siden, har NATO, stik imod løfter om organisationens opløsning, lagt al retorik om forsvarsalliance bag sig og i stedet ekspanderet og er blevet en krigsallia

Nej, NATO vil ikke gøre os trygge
Af Sven Hirdman/SvD(sve)
Et medlemskab af Nato ville udelukkende påvirke Sveriges sikkerhed negativt og betyde at en eventuel stormagtskonfrontation mellem USA og Rusland vil rykke tættere på. Som NATO-medlem ville Sverige blive inddraget i en sådan konfrontation.

TTIP truer lønmodtagerne
Af Rina Ronja Kari/Folkebevægelsen mod EU
EU vil handle sig ud af den økonomiske krise i en frihandelsaftale med USA. I den handel vil velfærd for almindelige lønmodtagere og forbrugere være til salg.

TTIP: "Reguleringssamarbejde" - en trussel mod demokratiet
Af SumOfUs m.fl./CEO
Video om TTIP. Hvad vil handels- og investeringsaftalen betyde for miljø, de multinationales overtagelse af lovgivningen mm. hvis den bliver gennemført. Nu med danske undertekster.

Arbejdsvilkårerne er på vej til et frit fald
Af John Ekebjærg Jakobsen/Modkraft
Globaliseringen er i gang med at skabe en ny underklasse, et »prækariat«, med elendig løn, skæve arbejdstider, usikker beskæftigelse og uden faglig organisering – også i Danmark. Desværre ser hverken fagbevægelse, regering eller venstrefløj ud til at have svar på problemerne. Rapport fra en tankevækkende LO- og Cevea-konference.

Danmarks ”fastkurspolitik” er ikke særlig fast!
Af Lave K Broch
Danmarks Nationalbank afslørede i går (3/2), at de i januar har brugt 106,6 milliarder danske kroner på at svække den danske krones værdi. Det er primært sket ved, at Nationalbanken har købt euro for et beløb, der er større end udgiften for tre Øresundsforbindelser.

Syv dage der rystede Europa
Af Anders Lundkvist/Modkraft
Situationen er ny, enestående og ladet med potens. For første gang i mere end 30 år er et oprør mod et system, der fattiggør de fleste for at berige de få, blevet en reel mulighed.
Syriza har lagt ud med at følge op på deres valgløfter. Hvor langt vil EU-systemet tillade dem gå?

Masseudpumping af euro risikerer at blive en fuser
Af Henrik Herløv Lund/EU-fagligt Netværk
Den manglende efterspørgsel skyldes ikke kun finans- og gældskrisen, men nok så meget EU’s sparepolitik, navnlig i Sydeuropa

Folkeskolen har brug for førstehjælp - nu
Af Jan Trojaborg/Trojaborgs blog
Man har presset citronen for meget. Dette stærke, malende billede bruger skoleledernes formand Jeanne Jacobsen nu for at lærernes situation. ”Jeg hører også fra mine skolelederkolleger, at lærerne er alt, alt for pressede på deres tid. Det er vi fuldstændig enige om.”
Når man tænker tilbage på tiden omkring lockouten, er denne klare stillingtagen overraskende.

Milliardærerne truer demokratiet
Af Johan Wiman/Proletæren (sv)
80 personer ejer lige så meget som halvdelen af jordens befolkning, rapporterer organisationen Oxfam. Det er ikke bare uretfærdigt, det er også udemokratisk.

Forbud mod kryptering er skadeligt for overvågningsstaten
Af Jesper Lund/Den Fri
Forslaget om at forbyde kryptering uden bagdøre er begyndt at dukke op igen, og denne gang på regeringsniveau, for eksempel oplægget til rådsmødet den 29/1 for EU justitsministrene. Samt selvfølgelig Camerons forslag, der har fået mest medieomtale, også i Danmark. Det kan ikke siges for mange gange hvor dybt tåbeligt og skadeligt, i stort set enhver henseende, et sådant forslag vil være!!

Fænomenet Pegida
Af Demos
Det er et lyspunkt er, at modstanden mod de islamfjendtlige manifestationer er vokset. Hvilken strategi skal vi anvende overfor fænomenet Pegida?

Nationalbanken har lige brugt 75 milliarder kroner på at svække kronen! Valutareserven er fyldt med dårlige euro!
Af Lave K. Broch
Ud over at sænke renten tre gange på  11 dage har Danmarks Nationalbank ifølge beregninger foretaget af FinansWatch solgt kroner og købt udenlandsk valuta for op mod 75 milliarder danske kroner i sidste uge.

Grækenland rokker ved det strategiske spil i Europa
Af Pål Steigan
Det tok to dager før Tysklands Angela Merkel klarte å sende en lunken gratulasjon til Alexis Tsirpas etter SYRIZAs valgseier, mens Vladimir Putin var den første statslederen som sendte en svært positiv hilsen. Ikke lenge etter kom også varme gratulasjoner fra Kina. Samme dag som han tiltrådte møtte Tsirpas Russlands ambassadør. Den nye statsministeren har lenge vært en tydelig motstander av EUs sanksjoner mot Russland. Valget i Hellas rokker ved det strategiske spillet i Europa.

Fra terror til nødret: Demokratiets skrøbelighed
Af Ole Sandberg/Modkraft
Efter attentatet på Charlie Hedbo forberedes en række angreb på demokratiet fra regeringens side. "Vi er i krig" udtaler Mette Frederiksen. Dette medfører rent faktisk at nødretslove træder i kraft, love der har konsekvenser for danskernes retssikkerhed. Også på EU-plan drøftes øgede beføjelser til politi og overvågningstjenester.

Vi er alle danske muslimer
Af Christian Braad Thomsen/Politiken
I stedet for at vi kritiserer islam, er det i denne ekstreme situation langt væsentligere, at vi erklærer os solidariske med de udstødte

Grækerne siger tak for sidst til EU og nedskæringspolitikken
Af J. St./Revolusjon (no)
EU har fått en velfortjent nesestyver. Men vi er redd for at Syriza neppe vil innfri det greske folkets forhåpninger.

Lad os få en debat om kronens euro-kobling
Af Lave K. Broch/Folkebevægelsen mod EU
EU’s centralbank starter seddelpressen, fordi euroen er i stor krise. Det er på tide, at vi får en debat om kronens kobling til euroen.

Fare for nedbrydelse af demokrati
Af Ulla Jessing/Modkraft
Befolkningen i Tyskland blev hjernevasket gennem bladet Der Stürmer, der dagligt bragte de frygteligste karikaturer af jøderaf tegninger mod jøder, og fordomme førte til, at der ikke var meget modstand mod Hitlers plan om at udrydde alle jøder. Derfor har jeg meget svært ved at acceptere, at hån, spot og latterliggørelse må være tilladt i pressen mod et religiøst mindretal som det muslimske.

Vi sender afghanere tilbage til ragnarok
Af Kristina Stolz/Information
Jeg tror, at mange danskere føler sig dybt krænket over at være repræsenteret af en statsminister, der i sin nytårstale siger, at vi er et gæstfrit land, som skal lægge en endnu større indsats for at integrere de flygtninge, som bor her og dernæst – kun få uger senere – sender familier tilbage til en ikke bare uvis, men yderst farlig skæbne i Afghanistan.

Internationellt upprop för Grekland
Nej till EU (Sverige)
Över hela Europa försvarar vi det grekiska folkets rätt att själva göra sina fria val; att bryta med åtstramningspolitiken; att säga ’nej’ till den humanitära krisen som plågar landet; att bana väg för ett verkligt initiativ för Grekland – för social och demokratisk omorientering.

Nationalbankdirektør Lars "Risiko" Rohde
Af Erik Høgh-Sørensen/Børsen
Erik Høgh-Sørensen, kommunikationschef, tidl. EU-korrespondent for Ritzau, forfatter, skriver i sin blog på Børsen om Bankunionen. Han omtaler bankunionen som ”..en forsikring, der fra dag ét vil præsentere os for regninger fra krakkende banker overalt i Europa.” Høgh-Sørensen stiller spørgsmålet: ” Byder EU-bankunionen på ny og bedre soliditet, gennemsigtighed og forebyggelse?” Hvilket han så problematiserer og stiller sig mere end skeptisk overfor. Han beskriver at argumenterne for bankunionen er lige så forfejlede som argumenterne i sin tid for, at vi skulle sige ja til euroen.

Derfor bør du være bekymret over TTIP
Af Jesper Lund/DenFri
Der er grund til at være både skeptisk og bekymret over for TTIP, som for tiden forhandles mellem EU og USA. Det skyldes risikoen for at undergrave europæiske værdier og forbrugerbeskyttelse, ISDS (investorbeskyttelse), samt den lukkede proces omkring TTIP-forhandlingerne og det demokratiske underskud når handelsaftaler breder sig ind over den almindelige lovgivning.

Blå mandag for Pegida
Af KPML(no)
Den norske avleggeren av tyske Pegida er de fascistiske miljøenes nyeste forsøk på å mobilisere breiere omkring en rasistisk agenda. Det må skapes en brei antirasistisk og antifascistisk front for å isolere og slå tilbake disse reaksjonære kreftene.

Fra bin Laden til Islamisk stat – terror med støtte fra vesten
Af Patrik Paulov/Proletæren (sv)
Efter det bestialske angreb på Charlie Hebdo står verdens ledere op mod terror. Men blandt dem, som demonstrerede i Paris’ gader for ytringsfriheden, var der dem, som i årtier har opbakket og udnyttet religiøs ekstremisme for imperialistiske interesser.

Etter Charlie kommer Big Brother
Af Pål Steigan/Steigan bloggar
Det tok ikke David Cameron lang tid fra han var på catwalken i Paris sammen med andre krigsforbrytere der de liksom viste sin støtte til ytringsfriheten – til han kom hjem til London og la opp til en dramatisk innskrenkning av samme ytringsfrihet. Nå skal MI6, MI5 og GCHQ få alle de fullmaktene og redskapene de ønsker til å drive mer overvåking, spionasje og registrering.

EU overhører massive folkelige TTIP-protester
Af Rina Ronja Kari/Modkraft
En massiv folkelig protestbølge ramt begge sider af Atlanten med det formål at stoppe TTIP-aftalen. Og hvad er så EU-toppens svar på modstanden? At sidde protesterne totalt overhørige, lader det til.

Mener regeringen, at seks døde om dagen er for lidt?
Af Frode Sørensen/Modkraft
Det dårlige danske arbejdsmiljø resulterer i over 2.000 døde om året. Alligevel viger regering og Folketing tilbage for forbud mod blandt andet kræftfremkaldende kemiske stoffer. I EU afvikler man arbejderbeskyttelsen, og bliver TTIP til virkelighed vil truslen mod arbejdsmiljøet blive voldsomt forstærket.

Partilederdebatten om attentatet på Charlie Hebdo
Af Jan Øberg
Blandt verdens mange voldelige handlinger, krige og terrorhandlinger vælger Danmarks Radio at afholde en partilederdebat om netop denne terroraktion, der – så tragisk og afskyelig som den er – kostede 12 mennesker livet på et lille ugeblad i Paris. Den skal, hedder det – og tages uden videre som udgangspunkt for hele debatten – handle om ytringsfrihed og demokrati.

Nej, vi er ikke alle Charlie – og det er netop problemet
Af Cas Mudde/Information
Det er såre forbløffende så mange islamofobiske og højreradikale, der pludselig erklærer støtte til et magasin, de indtil for nylig foragtede som en ’kommunist-sprøjte’.

Selv hans streg var et autoritetsopgør
Af Anita Brask Rasmussen/Information
Georges Wolinskis henkastede streg fik i 1980’erne den danske venstrefløj til at trække på det smilebånd, som ellers ikke var overbelastet. Rablende anarkist, hensynsløs humorist og radikal humanist, siger de, der mødte ham dengang, om ham. Ingen gik fri for hans satire – heller ikke den venstrefløj, der omfavnede ham, eller den kvindekamp, han ellers støttede.

Salafist-terroren er næret af Vesten
Af Patrik Paulov/Proletæren (sv)
De ekstremister, som terroriserer folk i Syrien og Irak, og som lokker tusindvis af franskmænd, svenskere og andre europæere til at slås i deres geledder, er ikke opstået ud af den blå luft. De har fået direkte eller indirekte støtte af vestlige lande som USA og Frankrig.

Undersøgelse: Dybt problematiske forhold på skolerne
Af Jan Trojaborg/Københavns Lærerforening
KLF har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne med 15 spørgsmål om arbejdsforholdene. De er i mange tilfælde sygdomsfremkaldende, trivselshæmmende og demotiverende, og meget tyder på, at kvaliteten i undervisningen er dalende

Godt nytt kampår!
Af Netmagasinet revolusjon Norge
Alle tegn i tida viser at det går mot større klassekonfrontasjoner i året som kommer. Her er vår lille oppsummering av noen av fjorårets viktige begivenheter

USAs plan for regimeskifte i Russland
Af Pål Steigan/Steigan blogger
Det er vel ingen andre nasjonalforsamlinger i verden som ville finne på noe liknende, å vedta en lov som gir presidenten og utenriksministeren fullmakt til å arbeide for regimeskifte i et annet land. Det er bare kongressen i USA som gjør sånt. At det bryter med FN-pakten og all internasjonalt lovverk er man der i huset ikke det minste bekymret over. USA er hevet over internasjonal lov. Overdriver jeg? Døm sjøl.

Godt nytt kampår!
Af Revolusjon (Norge)
Alle tegn i tida viser at det går mot større klassekonfrontasjoner i året som kommer. Her er vår lille oppsummering av noen av fjorårets viktige begivenheter.

’Vi har den skole, vi fortjener’
Af Anita Brask Rasmussen/Information
Bliver folkeskolen på sigt en social foranstaltning, mens de ressourcestærke børn søger andre steder hen? Antallet af frie grundskoler er fordoblet inden for de seneste 45 år, og i Grundtvigs eget hjemland er vi i færd med at polarisere skolesystemet, hvor ikke bare overklassen, men også den kreative klasse og de øvrige ressourcestærke familier sender deres egne børn i privatskole, mens de taler om folkeskolen som en smuk principiel tanke.

Arbejderne rejser sig i Egypten
Af Marie Larsen og Helle Schøler Kjær/Information
Det er blevet strejkesæson i Egypten igen. 11.000 stålværksarbejdere lægger pres på det egyptiske regime. Det var utilfredse tekstilarbejdere, der tilbage i 2006 og 2008 først turde demonstrere åbent imod den daværende præsident Mubarak, og som gav de unge modet til også at gøre det. Derfor er det værd at lægge mærke til strejkerne, som også dette efterår først begyndte i tekstilindustrien og siden er fortsat i jernindustrien.

Venstrefløjen går imperialismens og krigens ærinde
Af Ellen Brun og Jacques Hersh/Modkraft
Hvordan har venstrefløjspartier i Danmark kunne forvandle sig fra antiimperialiske kræfter til støtter af militaristiske krige i Mellemøsten og Østeuropa?

Er børnene i Gellerup jeres børn, eller er de nogle andres?
Af Robert Putnam/Information
Harvard-professor Robert Putnam, en af verdens førende forskere i social ulighed, har rettet blikket mod sin hjemby, hvor arbejderklassens børn engang blev løftet op i samfundet. Det bliver de ikke længere

De medvirkende i spion-cirkusset
Af E. Holemast/KPML (no)
De myndigheder, som skulle holde øje med illegal overvågning af mobiltrafikken, er åbenbart blinde og døve, mens kritiske journalister derimod har kunnet afsløre aflytningscentraler tæt på Oslos magtcentre. Selv om presseomtalen i disse dage kunne tyde på det modsatte, er det i virkeligheden en vind-vind-situation for norske officielle og halv-officielle hemmelige tjenester. I ly af den udenlandske efterretning, som helt sikkert finder sted, kan norske og ‘allierede’ tjenester stort set operere, som de vil, helt uafhængigt af norsk lov. Skulle de blive taget med bukserne nede, kan man altid lægge skylden på ‘fremmede magter’ og deres tjenester.Arkiv Debat 2014

_________________________

Netavisen - nyheder hvor der kæmpes

Skriv til Netavisen!