ARKIV 2005-2006


Arkiv På overførsel 2002-04
Arkiv På overførsel 2001

 ARKIV 2006

Hvad med en holdningsændring, Hjort Frederiksen?
[KP24 2006] Over halvdelen af seniorerne vil benytte sig af den efterløn, som regeringen nu fjerner eller vil rykke yderligere opad. Et enormt flertal vil på pension senest ved folkepensionsalderen på 65. Den er imidlertid lige blevet sat op til 67!

SU'en kan man ikke leve af
[KP16,2006]
Dette er fortællingen om et studieliv – fra en af de mange skæbner, der har lånt sig gennem studietiden. I dag skylder jeg omkring 200.000 kr. i studielån.
APKs 3. Kongres/Kongresdebat

Satspuljeforlig: Så er der serveret!
[Netavisen] Dette års satspuljeforlig (de fattiges finanslov) er en narresut!
Af Per H. Christiansen

Anti-velfærd
[Netavisen] Mens der i medierne er gjort en del ud af at redegøre for det såkaldte Velfærdsforligs betydning for tilbagetrækningsalderen til henholdsvis efterløn og pension, så har det været yderst spagfærdigt med hensyn til konsekvenserne for dagpengemodtagerne, hvor især de ældre rammes hårdt med forringelser. De er der - i rigt mål.

Dobbelt så dyrt at gå på efterløn
[Netavisen] Regeringen har en langsigtet strategi for at opnå deres mål med at afskaffe efterlønsordningen totalt. Første skridt er simpelthen at skræmme store grupper af lønmodtagere ud af ordningen, for derved at underminere den, for siden lettere at kunne slette den så populære ordning.

Heksejagt på arbejdsløse
[KP11, 2006] Hvad er højest: et tordenskrald eller Rundetårn? Det kan ikke sammenlignes. Det kan regeringens forslag om halve dagpenge for de 25 til 29-årige med Socialdemokraternes og Radikales afværgeforslag, der handler om fremrykket aktivering for de arbejdsløse. Begge dele er nemlig ringe. Der er dømt en ommer.

Ny straf til arbejdsløse
[KP11, 2006] Reformen Flere i arbejde, der havde et bredt flertal bag sig i 2003, herunder Socialdemokraterne, pålagde dagpengemodtagere at tjekke deres elektroniske CV hvert kvartal. Nu skærpes loven 13 gange. CV'et skal tjekkes hver uge.

900.000 sat uden for arbejdsmarkedet
[Netavisen] Mens regeringen taler om 'ældrebyrden' og vil hæve pensionsalderen med mangel på arbejdskraft som påskud undlader den konsekvent at informere om de virkelige forhold. Også statistikker for arbejdsløsheden er med til at vildlede.

Kniven på kontanthjælpsmodtagerne
[KP10,2006] Efterhånden som tidspunktet for søsættelsen af Velfærdsreformen nærmer sig, skærpes retorikken mod arbejdere og dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.

Mere end 120.000 underskrifter for efterløn
[Netavisen] På lidt over fem uger har pædagogernes forbund BUPL og de offentligt ansattes forbund FOA indsamlet over 120.000 underskrifter til bevarelse af efterlønsordningen i dens nuværende form. Kampagnen fortsætter ufortrødent.

Ungepakken udvides
[Netavisen] Jagten på de unge kontanthjælpsmodtagere skal nu udvides til de 25-29 årige. Det gælder den såkaldte Ungepakke, som ikke ligefrem er en populær gave blandt de unge, der reducerer kontanthjælpen for aldersgruppen 16-24 år.

Smertegrænsen: Dagpengene væsentligt forringet
[Netavisen] På godt 20 år er de arbejdsløses dagpenge faldet med mere end 25 pct. i forhold til de arbejdende –med en fjerdedel. En arbejdsløs på maksimal dagpengesats får nu kun godt halvdelen af, hvad en arbejdende modtager. Dagpengeniveauet har ramt smertegrænsen.

Misbruget stiger
[KP3, 2006] EU-traktaten er faldet - Havnedirektivet er dømt ude - Næste slag står om Servicedirektivet.
Faglig kommentar, Kommunistisk Politik 3, 2006

900.000 syndebukke
[KP2, 2006] De udstødte er igen udset til at være syndebukke for regeringens såkaldte Velfærdsreform, der har en speciel brod rettet mod arbejdsløse indvandrere.

Exit efterløn
[KP2, 2006] Udsættelsen af tilbagetrækningsalderen er en simpel nøgtern økonomisk kalkulation, der vil kaste milliarder af kroner ned i den danske statskasse og titusinder af arbejdere ud i yderligere fattigdom og ydmygelse.
Faglig kommentar, Kommunistisk Politik 2, 2006

Hetzen mod efterlønnen nedbryder tilliden
[Netavisen] Der er ikke tvivl om, at enormt mange sukker efter muligheden for at går på efterløn, når man fylder 60 år. Der er ligeså lidt tvivl om, at ordningen er sat under hård beskydning fra dansk hold og fra EU-institutionerne.

ARKIV 2005

Efterlønnen i skudlinjen
[KP24, 2005] Velfærdsrapporten har med en meget bred pensel taget den såkaldte velfærd i Danmark op til 'kærlig' behandling. Nogle vil sige, at der skydes med spredehagl mod de fattige. Derfor skal man passe på med at indsnævre diskussionen til et spørgsmål om efterløn alene, men det er faktum, at fokus på netop efterlønsordningen er taget voldsomt til op til udgivelsen af Velfærdskommissionens konklusioner. Fogh har gjort det klart, at det er et af de områder, han umiddelbart vil pille ved.

Syge i tvangsarbejde
[Netavisen] Arbejdsmedicineren Ellen Ryg Olsen har på baggrund af sine erfaringer på et revalideringscenter skrevet en bog med sønderlemmende kritik af den måde, førtidspensionsansøgere behandles på.

Dommens dag for aktivering
[Netavisen] Sidste mandag måtte Johan Møller Nielsen på vegne af 37.259 tvangsaktiverede kontanthjælpsmodtagere modtage højesterets dom efter fem års retssag. Dommen fastslår, at Køge kommune var berettiget til at til slå kassen i, fordi Johan Møller Nielsen nægtede at blive aktiveret, da han – med rette – betragtede det som tvangsarbejde.

Rapport fra en skurvogn
[KP22,2005] Det er ikke golfkøllen og drømmen om frihed, der trækker, når der diskuteres efterløn i tømrernes og snedkernes skurvogne. Det er kroppen, der værker, og frygten for nedslidning, som gør, at 87 procent af de odenseanske tømrere forventer at gå på efterløn.

Den store løgn om arbejdskraftsmangel - og hetzen mod de arbejdsløse
[Netavisen] Regeringen fortæller det hele tiden. Hetzminister Claus Hjort Frederiksen holder sig travlt beskæftiget med det: Det går mere end ufattelig godt i Danmark. Der er mangel på arbejdskraft – og hvis de arbejdsløse ikke kan finde ud af at få jobs, skal de straffes – og Frederiksen har mange ideer til hvordan. Ikke mindst når der er tale om indvandrere og kontanthjælpsmodtagere.

Status på arbejdsmarkedspensionerne
[KP?20, 2005 ] Det er 15 år siden, at arbejdsmarkedspensionerne blev indført i det danske overenskomstsystem. Kommunistisk Politik laver en mindre status med udgangspunkt i 3F'ernes pensionsopsparing.

Dagpengereglerne er for slappe
[KP19, 2005] Efterhånden som vi nærmer os udgivelsen af Velfærdskommissionens rapport, vokser angrebene og påstandene tilsyneladende eksponentielt i styrke. Der sås konstant mistillid til de arbejdsløse og deres angivelige manglende vilje til at påtage sig et erhvervsarbejde, hvilket implicerer, at de kun er ude på at ”nasse på systemet”

Straksaktivering pr. lodtrækning
[KP19, 2005 Nu er regeringen igen ude med riven efter de arbejdsløse. Det er de i forvejen stramme rådighedsregler for dagpengemodtagere, der er udset til atter at blive strammet op  

Arbejdsmarkedet står ikke til rådighed for de ledige
[Netavisen] Konsekvensen af regeringens og Hjort Frederiksens politik er, at antallet af både midlertidige og permanente arbejdsløse er vokset, og flere ledige er, via absurd AF-aktivering, private aktørvirksomheder og jobbankordninger kommet ud i den anden ende, tvunget til at tage arbejde til den halve løn til stor fordel for arbejdsgiverne.
Pressemeddelelse fra Aktivitetsudvalget APFEL, HKMedie&Kommunikation 

Dagpengeforringelser i finanslov
[Netavisen] Regeringens forslag til ny finanslov bryder med egne valgløfter: Der lægges nu op til, at de 58-60-årige fortsat skal jagtes med aktivering, og fratagelse af retten til forlængelse af dagpengeperioden. for de 55-årige

Flere private jobformidlere
[KP15 2005] Regeringen lægger op til at styrke de private aktørers rolle og funktion samt en kontant belønning for at støde dagpengemodtagere på kontanthjælp.

Ulovlig aktivering i Herning
[Netavisen] Siden slutningen af 90'erne har Herning kommune praktiseret ulovlig aktivering. Det er sket ved tvangsaktivering af ledige, der er sendt til kommunens ”Jobcenter Grøndahl”, hvor de har pakket skruer, dybler og beslag.

Tvangsaktivering blomstrer
[KP6, 2005] Den officielle begrundelse for aktivering af kontanthjælpsmodtagere er at hjælpe dem med en tilvænning til arbejdsmarkedet. Realiteterne er grov udnyttelse og skræmmende forhold uden rettigheder, der har til formål at skræmme dem væk fra kommunernes pengekasser.

Uordnede forhold
[Netavisen] Hele brancher bliver udhulet, og forringede løn og arbejdsvilkår følger i kølvandet på de mange løntilskudsjob: 12 til 37 pct. arbejdspladser blandt pædagogmedhjælpere, gartnere og teknisk servicearbejdere er i dag ansat med løntilskud!

De udstødtes valg
[Netavisen] Mens folketingsvalgets to hovedkombattanter har travlt med at overbyde hinanden, når det gælder hensigtserklæringer om at skabe flere arbejdspladser, så spiller de udstødtes levevilkår en marginal rolle i stemmefiskeriet.
FV2005 Valgkommentar

Flere tæsk til de arbejdsløse
[Netavisen] Der er flere økonomiske øretæver i luften til de arbejdsløse, hvis det står til regeringen.

Praktikpladser NU
[Netavisen] EEO er i fuld gang med at planlægge landsdækkende gadeaktioner for at protestere mod den uholdbare situation: Mere end 1000 står helt akut uden praktikplads. Derfor forberedes gadeaktioner den 17. januar.

Tørnæs sjofler skolepraktikanter
[Netavisen] Flere tusind unge har med indgangen til det nye år været tvunget til at droppe deres uddannelsesforløb på Teknisk Skole og samtidig vinket farvel til mindst et spildt halvår samme sted.

2005 starter med protester over hele Tyskland

Berlin - Pankow

I mere end 80 tyske byer var der protestaktioner mandag med besættelse af arbejdsformidlinger på den første dag for HartzIV-lovens ikraftræden med dens drastiske forringelser for arbejdsløse. Mere end 20.000 deltog i aktionerne.
Se mere på Indymedia Tyskland

Netarkiv