ARKIV ØKONOMI 2002-2004

Tilbage til økonomi
Arkiv 2001>

___________________________

Tema:
IMF, VERDENSBANKEN, WTO
- KAPITALISMENS
OG GLOBALISERINGENS KRISE

___________________________

Mærsk nr. 52 på listen af leverandører til USA's krige
[Netavisen] Der er store penge i Irak-krigen for A.P. Møller-Mærsk. På 6 år har det fået ordrer fra det amerikanske militær på mere end 11 milliarder kr. Også Greenland Contractors er med på krig.

Jobløse Danmark
[Netavisen] Hvert fjerde job er i farezonen på kortere sigt. Derudover er hvert andet job sårbart og usikkert. Kun den sidste fjerdedel regnes for 'sikre' på længere sigt. Det viser en opsigtsvækkende ny undersøgelse.
Se også
Opsvinget bed sig fast - i nakken af de fyrede
[Netavisen]
I flere år lovede de, at opsvinget var på vej. Åbenbaringen viste sig i dette års forår. Regeringen "skubbede" på med skattelettelser til de rige - i bedste Bush-stil - hvilket ifølge deres egne dogmer skulle få hjulene til at dreje endnu hurtigere.

Forbrugsfesten ebber ud
[Netavisen] Det tog flere år, inden det lovede opsving ramte Danmark i dette forår. Få måneder efter konstaterer Institut for Konjunktur-Analyse (IFKA) nu, at "danskerne ikke vil fortsætte forbrugsfesten".

Afdragsfrie lån boomer
[Netavisen] De afdragsfrie lån har vundet betydeligt større indpas, end det var forventet, da man sidste år pr. 1.oktober indførte denne mulighed på lånemarkedet for boligejere.

Storbanker skøjtede hen over krisen
[Netavisen] På fire år skovlede de fire største banker i Danmark 100 milliarder ned i kassen. Derved trodsede de totalt den almindelige krise, som menigmand ellers måtte bide i. Arbejdsløsheden er siden 2002 steget med omkring 60.000, og i 2003 oplevede Danmark en decideret negativ udvikling i Bruttonationalproduktet (BNP).

Finanslov 2005: Minus på minus
[KP18, 2004] De arbejdsløse må håbe på et økonomisk opsving, for regeringen har budgetteret med, at beskæftigelsen når nye højder i 2005, og har brugt pengene. Ikke mindst drømmer man om mirakelvirkningen af forårspakken

A.P. Møller – sejlende i død og ødelæggelse
[Netavisen] Tale holdt af Carsten Kofoed, talsmand for Komiteen for et Frit Irak, den 5. september 2004 ved demonstrationen imod A. P. Møllers ”Åbent Skib” i anledning af indvielsen af containerskibet Albert Mærsk på Langelinie i København.

Koncentrationen i dansk erhvervsliv øges med salget af Mærsk Data
[KP 17, 2004] Den mest afgørende firmaholdning - indtjening går forud for alt andet, konkurrenter skal uskadeliggøres - kender alle vel i dag i de store firmaer. Når IBM opkøber Mærsk Data, ses det tydeligt.

USA og Foghs nyliberalisme
[KP15, 2004] EU's monopolkapital fører en politik, som tilnærmer sig The US-model. Det har vi i Danmark oplevet blandt andet i form af angreb på understøttelsens størrelse og varighed, efterlønnen, den offentligt sikrede pension, nedskæringer i stort set alle former for offentlige ydelser, privatisering og indførsel af brugerbetaling og mange, mange andre forhold.
Faglig kommentar, Kommunistisk Politik 15, 2004

TEMA
Kapitalisme: Kina og Rusland

Politistater med imperialistiske ambitioner
[KP15, 2004] Rusland og Kina: De to lande var engang arbejdernes og menneskehedens håb, da den første tændte det og socialismen blev en realitet for første gang i historien efter Oktoberrevolutionen - og da den anden førte faklen videre og et socialistisk verdenssystem omfattende mere end halvdelen af menneskeheden kunne øjnes.

Kapitalisme med 'kinesiske karakteristika'
[KP15, 2004] De russiske kapitalistiske reformers fallit har fået det russiske bourgeoisi til at kigge mod øst: i retning af Kina, som overalt prises som et nyt økonomisk mirakel. Den russiske marxistisk-leninistiske avis Proletarskaya Gazeta fortæller den virkelige historie.
Af Proletarskaya Gazeta

'Samlingskommunisterne' og Kina
[KP15, 2004] Dagbladet Politiken havde mandag den 26. juli en helsides artikel om sammenlægningsbestræbelserne mellem KPiD, DKP/ML og DKP. Det fremstår her, at sammenlægningen vil finde sted på basis af det gamle DKP's opfattelse af Sovjetunionen under Hrustjov og Bresjnev som et socialistisk land - og samtidig, at det kapitalistiske Kina af i dag opfattes som socialistisk.

Bush-Cheney's Energi-Strategi:
Beslaglæggelse af resten af verdens oljeresourcer

[Netavisen] USA fører en to-delt strategisk politik overfor store dele af verden. Den ene arm af denne strategi går ud på at sikre mere olje fra resten af verden, og den anden er at øge evnen til at intervenere. Mens det ene af disse mål udspringer af energipolitisk prioritering og den anden af sikkerhedsproblemer, så er resultatet en entydig kurs i retning af amerikansk dominans i det 21 århundrede. Det er denne kombination af strategier, mere end noget andet, der vil dominere de Forenede Staters internationale relationer i årevis fremover.
Af Michael Klare, Stop Terrorkrigen

Tanker om USAs økonomiske førerstilling
[Netavisen] Den brasilianske økonom Umberto Martins: USA's økonomiske overherredømme er ikke er så solidt, som man troede i størstedelen af 1990erne og indtil for nylig.
Af Umberto Martins, Stop Terrorkrigen

Marx mod Mærsk
[Netavisen] Guld image prisen 2004 til A.P. Møller. Målt og uddelt af erhvervsmagasinet Berlingske Nyhedsmagasin.
Danmarkshistoriens største overskud på 26 milliarder kroner.
Af Jakob Nerup, Kontradoxa

Dollaren: Hvem betaler regningen?
[Netavisen] Om dollar-gældsspiral'en og underskuddet på den amerikanske betalingsbalance: Et større problem for udlandet end for USA, mener de amerikanske strateger.
Artiklen er et sammendrag af Michael Hudson: "Super Imperialism: The Origins and Fundamentals of US World Dominance"

HTS Pension investerer i Israel! Træk investeringerne ud!
[Netavisen] Boykot Israel demonstrerer ved HTS Pensions generalforsamling. HTS er en del af Pension Danmark, der har placeret 90 millioner kroner i israelske aktier på vegne af 462.000 danske arbejdere. Aktierne er placeret i det israelske medicinalselskab Teva Pharmaceuticals.

Parmalat - EU's Enron
[Netavisen] Italien og EU fik en gigantisk erhvervsskandale på hånden i samme størrelsesorden som den amerikanske Enron-skandale, da den transnationale fødevaregigant (mejerikoncern) Parmalat før jul måtte gå i betalingsstandsning - og det efterfølgende viste sig, at der i årevis var fiflet og svindlet med regnskaber og beløb i en størrelsesorden på 10 milliarder dollars.

De store smil
[KP1, 2004] Selv hvis et økonomisk opsvinget bliver en realitet, ikke bare i USA, men i Europa og globalt, så vil det slet ikke komme i nærheden af fuld beskæftigelse. De titusinder af danske arbejdspladser, som er forsvundet i de sidste år, vil ikke blive genskabt. I det lys er både den nuværende og den forrige regerings fokusering på mangel på arbejdskraft og fuld beskæftigelse i år 2010 grundlæggende absurd.

Masser af nye massefyringer
[Netavisen] Men regeringen fastholder målsætning om beskæftigelse. Siden VK-regeringen tiltrådte i november 2001 er antallet af jobs faldet med 50.000.

Stigning i beskæftigelsen?
[Netavisen] Ifølge Danmarks Statistik er antallet af beskæftigede steget med 600 fra 2. til 3.kvartal i år. Men er atllene rigtige - og er der et snarligt opsving på vej?

A.P. Møller får den sidste olie
[Netavisen] En dansk regering har endnu engang holdt lavprisudsalg med de danske ressourcer - for bare én kunde. Kongen af Nordsøen - A.P. Møller - har fået hvad han gik efter: Retten til at score gigantprofitter på samfundsværdierne.

Fra 60 til 90 mia. i formue på eet år
[Netavisen] Danmarks absolut rigeste mand har gjort det igen: På et år har Mærsk Mc-Kinney Møller forøget sin formue med 50 pct. - fra 60 til 90 mia. kr.: 90.000.000.000 danske kroner!

Superprofitter til aktionærerne
[Netavisen] Mens beskæftigelsen falder, arbejdsløsheden stiger, og angrebene på de arbejdendes og arbejdsløses levevilkår øges - senest med finanslovsforslag 2004 og de kommunale nedskæringsbudgetter - så har aktionærerne skovlet profitter til sig i august. Opturen lander imidlertid på relativt få hænder og skal ikke betragtes som et nyt opsving.

80 mia. ned i lommen
[Netavisen] Der er grund til at gnide sig i hænderne, hvis man er storaktionær i A.P.Møller Mærsk.

Globaliseringsprojektets krise og George W. Bush's New Economics
Af Walden Bello, Stop Terrorkrigen
[Netavisen] Analyse af den økonomiske drivkræfter bag 'globaliseringen' og dens modsætninger: 'Vi er kort sagt gået ind i en historisk malstrøm præget af forlænget økonomisk krise, udbredelse af global modstand ...'

Et nyt amerikansk århundrede?
Irak og de skjulte euro-dollars krige

Af F. William Engdahl. Current Concerns. Stop Terrorkrigen
[Netavisen] Kapitalmængder strømmer fra dollar til euro - selvom en hurtig sejr for USA i Irak forventedes at have den modsatte effekt. Dollaren er selve Pax Americas hjerteblod. Der finder en magtkamp sted af den største geopolitiske betydning - den mest afgørende måske siden USAs fremtræden i 1945 som verdens førende økonomiske magt. Engdahls artikel, som her foreligger på dansk, er en dybdeborende analyse af de økonomiske drivkræfter bag den amerikanske globale strategi.

Skibsfører af dansk kapital
[KP13, 2003] Den fusionerede A.P.Møller-Mærsk koncern har en egenkapital på 78 milliarder kroner - skriver kr. 78.000.000.000 - hvoraf mere end halvdelen er ejet af A.P. Møllers familiefond og den såkaldte almenfond, som Mærsk-familien har den fuldstændige magt over. Familiens formue og økonomiske magt er uden sammenligning Danmarks absolut største.
Faglig kommentar

Danske virksomheder i kø for at være med i 'Irak-eventyret'
[Netavisen] Danske virksomheder stå i kø for at få del i kontrakterne. Olieeventyret i Irak er blevet til et 'genopbygningseventyr' - med millionkontrakter i stor stil. Selv krummerne, når de amwerikanske firmaer har taget deres, er særdeles attraktive.

Dansk våbenindustri tjener på USA's terrorkrig
[Netavisen] Mens dansk handel og industri er på vej ind i dyb krise, profiterer den danske våbenindustri på USA's krige. Terma er blot et eksempel.

Noget om økonomiske interesser i krigen mod Irak
[KP7, 2003] Der var engang et firma ejet af stat og kommune, Datacentralen. Dér udvikledes nogen af de computer-programmer, som også idag er grundlaget for administrationen af Danmark - told&skat, cprnr-systemet, statens lønsystemer, Folketingets edb-systemer, Amanda(!) og meget mere. Efter at have været igennem privatiseringsmøllen er dette nu blevet en mindre afdeling af en verdensomspændende koncern med hovedsæde i USA: CSC, Computer Sciences Corporation.
Strøtanker Kommunistisk Politik 7, 2003

Den store trussel mod dollaren
[KP6, 2003] Uden krig mod Irak trues USA's økonomiske særstilling. Krigen handler om mere end blot olie. Den handler om at beholde dollaren som en verdensvaluta og dermed USA's økonomiske magtposition i verden.
Af Bertil Kilner, Proletären nr. 10, 2003.

Recession i Danmark i det seneste halvår
[Netavisen] Den økonomiske krise, der hærger landet, er en kendsgerning, der ikke er til at komme udenom. Der er, ifølge den borgerlige økonomiske definition, tale om en decideret recession (en tilbagegang i den danske produktion to kvartaler i træk), og alt peger i retning af højst nulvækst i første kvartal af i år. Samtidig fortsætter arbejdsløsheden med at stige.

Dansk økonomisk vækstrate helt i bund
[Netavisen] Den økonomiske krise uddybes stadig. Der er tale om den laveste økonomiske vækstrate i 10 år og arbejdsløsheden vil fortsat vokse, lyder den seneste konjunkturprognose for 2003 fra Danske Bank. Det kommende opsving, der efter sigende venter lige om hjørnet, er nu udskudt til 2004.

Nye chocktal for den dansk beskæftigelse
[Netavisen]Antallet af arbejdspladser, offentlige som private, som udraderes i Danmark, er alarmerende. Alene år 2002 forsvandt 33.000 arbejdspladser. Arbejdsløshedskøerne er voksende, herunder også antallet af danskere, der ikke længere står til rådighed for arbejdsmarkedet (eller som har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, som det officielt forklares) og derfor ikke står registreret som arbejdsløse.

Våbenindustrien har vind i sejlene
[Netavisen] Er der nogen, der har det godt i kapitalistiske krisetider, så er det våbenindustrien. Det fremgår med al tydelighed af kvartalsregnskaberne fra de amerikanske mega-våbenproducenter, Lockheed Martin og Raytheon.

Danmark befinder sig i dyb økonomisk krise
[Netavisen] Det bliver stadigt sværere at skjule sandheden. At kapitalismen er i dyb krise - i Danmark såvel som på internationalt plan. Bankkoncernen Nordea forventer, at det danske BNP (bruttonationalprodukt) også i fjerde kvartal vil falde, dvs. for andet kvartal i træk, hvilket ifølge den borgerlige definition er ensbetydende med, at der er tale om direkte recession/tilbagegang. At krisen er et faktum.

Oljeakse og Irak
[Netavisen] Der er forbindelser mellem Irak og Enron, man næppe skal se bort fra: buldret fra krigstrommer overdøver lyden af håndjern efterhånden som de lukker sig om amerikanske erhvervslederes håndled. Og det ophedede patriotiske klima bidrager til at sløre eftervirkningerne af en økonomisk boble, der er bristet ...
Af Maria Elena Martinez og Joshua Kaliner. CorpWatch.

Den økonomiske krise har bidt sig fast og uddybes
[Netavisen] De danske virksomheder nedjuster deres forventninger på stribe, mens de seneste tal for bruttonationalproduktet, BNP, viser et direkte fald fra 2. kvartal til tredje kvartal. Følgerne af den fortsatte og uddybede krise viser sig også i stigende arbejdsløshed. Fremtidsudsigterne er dystre for arbejderklasen og den brede befolkning.

Hokus pokus, hvorfor Irak!
[Netavisen] Fordi der er økonomisk tilbagegang i Bush land. En skattemæssigt hårdt-presset regering - og USA´s overskud på $127 milliarder i 2001 forudses allerede at være vendt til et underskud på $157 ved slutningen af 2002 - vil ikke være i stand til at finansiere både en krig og sociale ydelser. De sociale ydelser vil derfor blive reduceret
Af Huck Gutman. Stop Terrorkrigen.

Bush-doktrinen og verdensøkonomien
[Netavisen] Hvad der står uudforsket tilbage er de økonomiske tilbagevirkninger af Bush-doktrinen. En omhyggelig gennemlæsning af det nationale sikkerhedsdokument afslører en økonomisk dimension, der er dybt foruroligende. Men så chokerende var dokumentets generelle indhold - ensidig, forebyggende militær aktion - at bemærkelsesværdigt få mennesker har læst resten af dokumentet omhyggeligt.
Dokumentets første sætning insisterer uforbeholdent at der er "en eneste bæredygtig model for national succes: frihed, demokrati og frit initiativ".
Af Huck Gutman. Stop Terrorkrigen.

Verdensøkonomien står på nedkøling: fortsat krise
[Netavisen] De seneste opgørelser omkring den økonomiske situation i de altafgørende kapitalistiske centre med USA og Tyskland i front med økonomisk afmatning, med faldende eksportproduktion samt stigende arbejdsløshed, afslører kendsgerningerne: at kapitalismen befinder sig i en dyb krise. Det må selv de borgerlige danske medier og økonomiske eksperter nu nødtvungent erkende.

A.P. Møller skovler penge ind som aldrig før
[Netavisen] På trods af at krisen fortsat kradser og aktiekurserne fortsætter deres styrtdyk, så er det langtfra alle, som rammes lige hårdt. Den største danske monopolkoncern, A.P. Møller- koncernen, kan til glæde for aktionærerne og børsspekulanterne melde om fortsat gyldne tider med nyt rekordoverskud. Krig og olie er givtige.

Øget bistandshjælp til danske våbenfabrikanter
[Netavisen] Højreregeringen er på vej med forslag, der skal skaffe milliarder af kroner til dansk våbenforskning. Formålet er at sikre de danske våbenfabrikanter fortsat gyldne tider gennem nye udenlandske ordrer på dansk fremstillet krigsmateriel og våben.

Kapitalistisk krise og selskabskriminalitet
[KP 15, 2002] Af Walden Bello. Ligesom den massive overvurdering af aktierne, der førte til dot.com-kollapset på Wall Street i 2000-2001, var selskabssvindel et fremherskende træk ved den 'Ny Økonomi'. For at forstå det må man starte med to udviklinger, som var centrale for den globale kapitalismes dynamik i 1980'erne og 90'erne: Finanskapitalen blev drivkraften i den globale økonomi og overkapacitetskrisen (eller overproduktionskrisen) i den reelle økonomi.

Børskrak og global recession
[Netavisen] De sidste ugers børskrak verden over har hensat den borgerlige verden i noget, der minder om panik. De tre vigtigste amerikanske aktieindekser Dow Jones, Nasdaq og S&P500 har alle sat bundrekorder og æder sig tilbage i forrige århundredes kurser.

Den guddommelige kapitalisme
[KP14, 2002] Den for få år siden 'uovervindelige' amerikanske økonomi er rystet af overproduktionskrise med millioner af fyringer. Den er derudover bragt til tælling af gigantisk erhvervskriminalitet som hos Enron og WorldCom, der med kreativ bogføring førte investorer og medarbejdere bag lyset og skjulte konkursfaren, de svævede i. Aktiekurserne er på 97-niveau, og den 'stærke dollar' svækkes dag for dag.
Af Klaus Riis

Antallet af ekstremt fattige i verden voldsomt stigende
[Netavisen] Trods flotte hensigtserklæringer om kamp mod fattigdommen lever over 305 millioner mennesker i ekstrem fattigdom, og antallet af "ekstremt fattige" vil med den nuværende udvikling i den påståede internationale fattigdomsbekæmpelse vokse til over 420 millioner i år 2015.

Protester mod monopolisering af computermarkedet
[Netavisen] Det amerikanske monopol Microsofts bastante indhug på det danske og derigennem det europæiske computer-softwaremarked via opkøb af det danske computerfirma Navision for 11 milliarder kroner er et trinbræt på vejen til at opnå yderligere monopol, hvilket har fået europæiske konkurrenter til at rejse sagen overfor Konkurrencestyrelsen i Danmark (og derigennem overfor EU).

Aftalen om udviklingen af USA-kampfly underskrevet
[Netavisen] Den danske stat smider mindst 892 mill. kr. på bordet for at få lov til deltage i udviklingen af det amerikanske jagerfly Joint Strike Force som en direkte erhvervsstøtte til de danske våbenfabrikanter. Det danske forsvarsministerium har onsdag officielt underskrevet aftalen i USA.

Skandaleramte ISS får guld af Dansk Aktionærforening
[Netavisen] På trods af de utallige skandaler omkring udlicitering af offentligt arbejde til monopolkoncernen ISS med elendige arbejdsforhold og dårligere service til følge samt opsigelse af en lang række af de kommunale kontrakter på børnepasning, rengøring mv. har ISS netop modtaget "gulddiplom" for god ledelse fra Dansk Aktionærforening.

Joint Strike Fighter: Statsstøtten fordobles
[Netavisen] Den tidligere og nuværende regerings gavmilde pengeregn i erhvervsstøtte til den danske våbenindustri i forbindelse med udviklingen af og ikke mindst medproduktionen af udstyr til det amerikanske jagerfly Joint Strike Fighter viser sig nu at blive langt højere end ventet.

Handelskrig EU/USA optrappes
[Netavisen] EU lægger op til at udvide den seneste handelskrig mod USA, der startede med, at den amerikanske regering, der ellers overfor ulandene presser stærkt på for total indførsel af fri handel til gavn for de multinationale selskaber, netop har indført told på importen af stål for at styrke de amerikanske monopoler indenfor stålindustrien

Baggården Baltikum
[KP4, 2002] Danske virksomheder flytter i stor stil produktion til de baltiske lande - men førstepladsen går til Sverige. Baltikum er blevet det rige Nordens fattige baggård.

Enrons konkurs: Dereguleringens 'Ground Zero'
[Netavisen] Da det Texas-baserede energiselskab Enron i begyndelsen af december sidste år indgav konkursbegæring var den største konkurs i amerikansk forretningshistorie en realitet. Men det er ikke bare et offer for krisen i USA. Selskabet, som var en hovedstøtte til Bush ved præsidentvalget, var også en model for moderne amerikanske selskaber som dereguleringens pioner.

Amerikanerne går konkurs
[Netavisen] Antallet af personlige konkurser boomer i den kreditbaserede amerikanske økonomi. I gennemsnit skylder hver eneste amerikansk familie en årsindkomst væk for kreditkøb.

Krigens profitører: Den amerikanske våbenindustri
[Netavisen] Det amerikanske krigsbudget - for 2002 sat til 343.2 mia. dollars, en stigning med mere end 10 pct. i forhold til året før - pumper de højteknologiske våbenfabrikanters aktier i vejret. En profil af fire af de største: Lockheed Martin, Raytheon, Boeing og Northrop Grumman.

Projekt Joint Strike Fighter: Dødens købmænd boomer
[KP1, 2002] Terrorkrigen giver udsigt til et boom for krigsindustrien verden over. Skriftet til krigsøkonomi har banket aktiekurserne opad og fylder ordrebøgerne. Alle tiders største våbenprojekt hedder Joint Strike Fighter. Med den dominerende danske våbenfabrikant Terma i spidsen bliver der bedrevet intens lobbyvirksomhed for, at Danmark skal gå med.

Ny bølge af fusioner og fyringer
[Netavisen] Den økonomiske krise kradser stadigt hårdere. Byrderne kastes over på arbejderklassen bl.a. i form af fusioner, rationaliseringer og fyring af arbejdere i stor målestok. En bølge af fusioner og fyringer indenfor det danske erhvervsliv i Danmark er på trapperne.

Børskrak, verdenskrise og omstilling til krigsøkonomi
[Netavisen] Verdensøkonomien gennemlever en af dens sine største kriser nogensinde. Det er en del af baggrunden for den amerikanske krigsstrategi og Bush-doktrinens økonomiske indhold: omstilling til krigsøkonomi. KP-Netkommentar.

Netarkiv