Hykleriske danske politikere glemmer deres støtte til apartheid og pynter sig med hyldest af Nelson Mandela

Nelson MandelaDet kan ikke overraske at politikere verden over deltager i hyldesten af Nelson Mandela, som frihedshelten, der efter 27 års indespærring kunne gravlægge et af de mest brutale racistiske mindretalsregimer, verden har kendt. Alligevel kan det forekomme lidt skingert. Pia Kjærsgaard f.eks. er en i rækken af politikere, der priser Nelson Mandela. På spørgsmålet om hun så fortryder sin tidligere betegnelse af Mandela som terrorists, svarer hun, at hun selvfølgelig står ved sin tidligere holdning, »for de var jo meget voldsomme i ANC«!

Pia Kjærsgaard har tydeligvis stadig ikke forstået karakteren og grumheden af det fascistiske apartheidsystem. Det svarer jo til, at modstandsfolkene under besættelsen skulle have undladt at gribe til våben og undladt at sabotere tyskernes krigsmaskine og i stedet følge samarbejdspolitikken.

Helle Thorning-Schmidt har også placeret sig markant i rækken af hyldestdeltagere. »Selfiet«, hvor hun er omgivet af Barack Obama og David Cameron er gået verden rundt. Sin nytårstale indledte hun med at henvise til sin deltagelse i netop mindehøjtideligheden for Mandela. Danmark støttede Mandelas og det sydafrikanske folks kamp for retfærdighed, sagde hun. Og fremhævede, at Danmark var det første land i verden, som forbød handel med apartheidregimet. Læs videre Hykleriske danske politikere glemmer deres støtte til apartheid og pynter sig med hyldest af Nelson Mandela

Mareridt om motorveje

Tysk motorvej
Produktivitetskommissionen
er udkommet med deres 5. analyserapport, og fokuserer denne gang på at få trafikken til at glide lidt bedre i myldretiden. Konklusionen lyder: Al den tid der bruges på at køre i bil kan forsvinde, hvis det bare koster lidt mere at køre i den. Rationalet er tilsyneladende, at de fattige røvhuller propper vejene til… Eller måske i virkeligheden fordi der drømmes om at udlicitere et centralt stykke bro eller en vigtig motorvej og sætte en betaling til et privat firma – så bliver kø kørsel pludselig produktivt. Borgerskabes drømme kan hurtigt bliver vores mareridt.

Kommissionens tidligere analyser er allerede berømte for deres meningsløse gentagelse af den nyliberale dagsorden med krav om at unge skal gennemføre uddannelsen stadig yngre, mere kontrol og resultatløn i det offentlige og deregulering af den private sektor. Læs videre Mareridt om motorveje

Vold i familien er knyttet til sociale omstændigheder og ikke kultur

I Politiken den 5. januar omtales en kommende ph.d-afhandling af Louise Lund Liebmann der undersøger det, der kaldes æresvold. Hun har fundet frem til, at volden i de familier har mere med klasse og social udsathed at gøre end med kultur. At volden på den måde ligner vold i etnisk danske familier, hvor volden aldrig bliver henført til at være en del af den danske kultur.

Hun siger, at det er en meget upræcis forklaring at henvise til kulturelle betingede æresbegreber, når man skal forklare det, der ofte viser sig at være ’almindelig’ kønsbaseret vold.

Louise Lund Liebmann siger, at det er ærgerligt fordi det har indvirkning på, hvilke hjælpeindsatser man sætter ind.

Til Politiken siger forskeren bl.a.:

Der er en tendens til, at når det er etniske minoritetskvinder, bruger man æresbegrebet og kulturen som forklaring på, hvorfor kvinderne er udsat for vold. Hvorimod kulturbegrebet forsvinder fuldstændigt, når vi skal beskrive den vold, som etnisk danske kvinder oplever. Her bliver det beskrevet som et afvigerfænomen..

Når en kvinde med rødder i udlandet bliver slået eller truet i hjemmet, kan det – præcis som i tilfældet med etnisk danske kvinder – lige så godt skyldes generel social udsathed.

Det er meget underbelyst, at det her også handler om klasse, udtaler Louise Lund Liebmann, som bl.a. er cand.mag. i religionshistorie.

Det er et sjældent velovervejet synspunkt fra den akademiske verden i vores samfund hvor alt ellers handler om at fremme reaktionære fordomme.

Vognmandens lommesmerter

Andrew JenningsI de første 2 måneder af min ansættelse arbejdede jeg i mit privattøj. Vognmanden ville vel sagtens ’se mig an i sømmene’, inden han spenderede en uniform til mig. Det skal lige pointeres, at firmaet gør en del ud af looket, da vognmanden også har med turistkørsel at gøre. Imidlertid passede det mig fint at udføre arbejdet i mit privattøj. Det fandt sin slutning, da vognmanden bestemte sig for at ville udnytte min arbejdskraft og spendere en uniform på mig:

– For sådan kan du jo ikke køre rundt, sagde han med en uudtalt henvisning til mit partisanhalstørklæde og kommuniststjernen i min bælterem.

Jeg fik taget mål, og en måneds tid senere fik jeg udleveret to par sorte bukser og tre hvide skjorter. I skjorterne var der broderet et fint firmalogo ind i den ene flip. Kvaliteten var absolut ’com ci com ca’.

Efter halvandet år var ikke mindst bukserne grundigt præget af slid og ælde. Det kan ikke undgås, idet vi i al slags vejr ligger på knæ, når kørestolsbrugere skal bespændes.

Da lynlåsen samtidig gik i stykker, henvendte jeg mig til vognmanden, som jeg fortalte om sliddet og lynlås. Han var rimelig kold: Læs videre Vognmandens lommesmerter

Når rød og blå bliver et fedt

Nej_til_neoliberalisme_banner

Der eksisterer en ret absurd parlamentarisk situation:

Efter pensions-, efterløns-, fleks- og førtidspensions-nedskæringer (‘reformer’) er tiden pr. 1. januar kommet til kontanthjælpsforringelser, gensidig forsørgerpligt for samboende uden fradragsmuligheder samt (hunde)lortejobs – såkaldte udnyttejobs.

Det hele er besluttet af EU, regeringen og blå blok i fællesskab. Statsministeren bebuder nye skattelettelser til ‘erhvervslivet’ i det nye år, mens De radikale vil hugge fra pensionisterne …
Og Enhedslisten har været og er støtteparti for svineriet.

Altså: ’Oppositionen’ i folketinget er med til at lave og vedtage alle vigtige (EU-) love. Den ‘røde’ regering er mere end villig til at regere sammen med blå blok, mens dens eget parlamentariske grundlag er uden politisk indflydelse.

Den virkelige opposition er ikke blå blok og dens partier. Den befinder sig uden for folketinget.

Derfor må Enhedslisten gøre op med sig selv, om det vil fortsætte med at være et surmulende støtteparti, der smides udenfor hver gang de store nedskæringsreformer skal vedtages, og som får lov til at sætte nogle små fingeraftryk, hvor det ikke betyder noget.

Eller om partiet for alvor vil være med til at opbygge modstanden nedefra, en front mod velfærdsdestruktion, krige og EU. Læs videre Når rød og blå bliver et fedt

Flueben vigtigere end mennesker: Kommuner tolker sociale love med lommeregner

Moralske skøn, regnedrengs-sagsbehandling og vilkårlighed har erstattet retssikkerhed i det sociale system. I dag er forrige århundredes storbonde-sognerådsformand, der sad på sognets pengekasse, afløst af anonyme forvaltnings New Public Management- damer på stiletter. Resultatet er det samme.

Vi er tilbage til omkring 1900-tallet, hvor kun de værdige syge og de værdige fattige kan modtage offentlig hjælp og arbejde for den. De uværdige må klare sig selv.
Det er der mange tusinde mennesker i dagens Danmark, der kan fortælle om. Hvis det var dem, der fortalte historien  og ikke en selvfed selfie-statsminister og en oppositionsleder, der skærer ned på 1. klasse.

Du er for tyk til sygedagpenge
I Skive Kommune fik en tidligere social- og sundhedshjælper, der ellers har fået anerkendt sin diskusprolaps som arbejdsskade, ikke forlænget sygedagpengene med den begrundelse, at hun var for overvægtig.
Hun skulle selv tabe sig til et ’normalt’  BMI  – Hvem der så bestemmer, hvad der er normalt eller hvad det lige siger om hendes situation ?
FOA oplyser, at de alene har kendskab til 40 lignende sager landet over. Kommunerne benytter sig af en bestemmelse i lovgivningen, der siger, at der ikke kan træffes afgørelse om ret til revalidering, fleksjob eller førtidspension, hvis der  forsat er behandlingsmuligheder – og så kan kommunen opfinde vægttab som gyldig behandlingsform.
Kommunerne bruger sygedagpengeloven mod de syge. Der kræves blot, at der kan sættes flueben ved, at den ydre procedure er overholdt. Der er afholdt de krævede antal samtaler, foretaget det krævede antal vurderinger, overskridelse af tidsfrister er dokumenteret osv.osv. I ovenstående eksempel slap kommunen afsted med, efter en ankesag, at fastholde sin amoralske beslutning og blot beklage at vægttab kom til at fremstå som eneste behandlingsform. Der skulle have stået vægttab og træning. Så kom det flueben på plads. Læs videre Flueben vigtigere end mennesker: Kommuner tolker sociale love med lommeregner

Dagpengereform øger handel med syge – Bureaukrati og udlicitering gør sagsbehandling til forretning

m_frederiksen_jesus1

Sygedagpengereformen øger massivt mængden af bureaukratisk sagsbehandling, som private firmaer tjener tykt på. En enkel løsning ville være, at bruge pengene på at sikre alle retten til fulde sygedagpenge og afklaring af videre behandling og situation.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen fandt det ”højst uacceptabelt” for et år siden, da skandaler om private firmaer som Falck Jobservice, hvis sagsbehandling og ulovlige afgørelser i sygedagpengesager kom frem i lyset. Afgørelser der betød, at mennesker mistede deres sygedagpenge og forsørgelse.

Sammen med Enhedslisten fik Mette Frederiksen nedsat en kommission i Ankestyrelsen, der skulle kulegrave, hvor omfattende problemet var, så der kunne tages affære. Sådan lød det dengang. Ankestyrelsen lavede aldrig en omfattende undersøgelse, men kom i sommers med en stikprøveundersøgelse fra 10 kommuner (en såkaldt praksisundersøgelse).
Den viste at kommunerne og de private firmaer i hovedsagen overholdt loven i de fleste sager. Og det fandt ministeren tilsyneladende højst acceptabelt. Læs videre Dagpengereform øger handel med syge – Bureaukrati og udlicitering gør sagsbehandling til forretning

Højrefløj dømt for svindel

nie-wieder_33Statistik er tilsyneladende en metode der giver uhindret mulighed til at propagandere løgnehistorier og det værste pseudovidenskabelige vås og samtidig lade som om det er videnskab. Det er en dobbelt skam, for det er med til at nedbryde legitimiteten også til de seriøse.

UVVU dømte for nylig Helmuth Nyborg uredelige i hans artikel ”Den vestlige civilisations forfald (”The Decay of Western civilisation”), fordi den ikke er baseret på videnskabelige data, derimod på konstruerede data. Artiklen beviste angiveligt, at indvandring af lav-IQ-folkeslag med høje fødselsrater vil sænke den danske gennemsnits-IQ og dermed undergrave den danske velfærd.

Helmuth Nyborgs svindelmetoder er simple: Man tager de datasæt med som er sorteret efter at de netop viser det som man søger, og udelader datasæt der viser det modsatte. Lad endelige være med at selv at stå for at indsamle data, men brug udelukkende andres arbejde.

Ægte forskere indsamler selv deres rådata så præcist og omhyggeligt som teknisk muligt, og kombinere med hele komplekset af verificerbare data som andre har indsamlet.

I andre tilfælde som pizaundersøgelser bruges en målemetode der giver et forenklet eller forsimplet sæt af data, hvilket jo reducerer kvaliteten af den efterfølgende bearbejdning. Desto mere data bearbejdes desto større usikkerheder ophobes der. Læs videre Højrefløj dømt for svindel

Alternative stemmer