Sladrehanken

GPS_tracker

På mange arbejdspladser opererer fedterøve og sladrehanke. Der er tale om nærmest siamesiske tvillinger. Sladrehanken fedter, og fedterøven sladrer! For alle andre ansatte er det et yderst ubehageligt fænomen. Det giver et rigtigt betændt arbejdsmiljø, hvor man aldrig aner, hvad og til hvem, man skal fortælle hvad.

Jeg har heldigvis ikke kendskab til eksistensen af sladrehanke på min arbejdsplads. I hvert fald ikke i menneskelig form. Det betyder også, at vi har en god, kammeratlig og til tider løssluppen tone chaufførerne imellem!

Sladrehanke antager imidlertid også andre skikkelser end mennesker. Der tales ikke om aliens, men om simple tekniske anordninger. Alle arbejdspladser kender til overvågning af de ansattes brug af computer. Ofte er forklaringen, at firmapolitikken forbyder brug af hjemmesider af (børne)porno eller spil med meget andet. Læs videre Sladrehanken

Hvad gemmer loven om nye CPR-numre?

the-matrix

Lovforslag L110 indeholder udover muligheden for tildeling af nye CPR-numre ved identitetstyveri, som jo helt klart er en ”vindersag” også flg. kryptiske  bestemmelser:

– I bilag 1, nr. 10, udgår: »beskyttelse mod forskerhenvendelse, jf. § 29, stk. 2,«,

– Markeringer i CPR af forskerbeskyttelse i medfør af hidtil gældende regler bortfalder.

Meningen er, at alle fremover vil kunne blive kontaktet med en opfordring til at medvirke i et eller andet forskningsprojekt med personlige data, ofte ved at udfylde et spørgeskema. Mange forskningsprojekter foregår i private firmaer, typisk medicinalfirmaer.

Det er i dag muligt at vælge ikke at modtage den slags henvendelser, bl.a. i forbindelse med flytning.  Ændringen begrundes med mindre bureaukrati,  idet man jo altid kan smide henvendelsen ud, men den indføres på baggrund af, at stadig flere har valgt at sige nej tak til forskerhenvendelser, nu knap 800.000, hvilket kan vanskeliggøre repræsentative undersøgelser. Læs videre Hvad gemmer loven om nye CPR-numre?

Glem ikke Israels massakre i Gaza

 

Cast Lead bombardementerne Gaza januar 2009

 Af Irene Clausen, aktiv i Boykot Israel

I disse dage er det fem år siden Israel gennemførte sin massakre i Gaza – kaldet  Operation Cast Lead.

I den anledning havde ’27. december-initiativet’ inviteret til offentligt møde i  København den 27.12.  Initiativet ønsker at sætte fokus på den humanitære  katastrofe som hersker i Gaza bl.a. som følge af massakren der blev indledt  27.12.2005.

En af oplægsholderne var den norske læge Mads Gilbert, der under massakren  arbejdede på et hospital i Gaza sammen med sin kollega Erik Fosse.

Mads Gilbert  bemærkede indledningsvis: Magthaverne forsøger altid at skjule og ’glemme’ deres  forbrydelser, det er vores pligt ikke at lade deres forbrydelser gå i  glemmebogen. Læs videre Glem ikke Israels massakre i Gaza

Pressen sætter kikkerten for det blinde øje

star2Tak til Attila the Stockbrooker for billedet

Hvordan har du det? Hvordan føles det? Hvad tror du sker? Enkeltpersoner drages frem som sandhedsvidner for er større gruppe, uden det ringeste bevis for at netop de repræsenterer det generelle. Der spilles på følelserne, så det kan kaldes følelsespornografi uden overdrivelse. En udvalgt mindre skare med de rette holdninger udnævnes til eksperter og interviewes i det uendelige, mens sag-  og fagkundskaben ikke kommer til orde.

Hvilke omfattende overgreb på lovens ukrænkelighed og statens sikkerhed fandt ikke sted, der afstedkom fyring af en minister og en sikkerhedschef og afhøring og spalte op og ned om nu statsministeren var indblandet. En pseudobegivenhed der fyldte meget i medierne. Læs videre Pressen sætter kikkerten for det blinde øje

Det vil jeg, vil du være med?

Uofficielle synspunkterMere end nogensinde ’er der noget galt i Danmark’. De syge, handicappede og alle mulige andre, der ikke lige har den rigtige ”profil”, som de siger i Akademikernes A-kasse, betaler med liv og helbred for opretholdelsen af et sygt neoliberalistisk system styret fra EU.
Det er vores jord, men er det vores samfund?

Jeg vil ud af EU. Som medlem af EU har vi minimal eller ingen indflydelse hvad enten det gælder tilsætningsstoffer, bioteknologi, udstationeringsregler, udlicitering, arbejdsmarkedsdirektiver, statsstøtte til økologisk eller anden produktion, vandmiljøplaner, grænsekontrol, indvandringsregler, bankregler, handel med ikke-EU lande, arbejdsmiljø, GMO-afgrøder, arbejdstider, terrorlister, overvågning, militarisering, finansloven og 100-tusind andre aftaler og regler og forordninger og direktiver. Læs videre Det vil jeg, vil du være med?

Er vold nødvendig?

ulrike_meinhofFor nogle dage siden viste Danmarks Radios Kulturkanal en halvdokumentarisk tysk film om Baarder-Meinhof gruppen, der under navnet ”Rote Armee Fraktion var aktiv i det daværende Vesttyskland fra omkring 1970’erne til ind i 90’erne.  Især gruppens to kendteste hovedpersoner, Andreas Baarder og Ulrikke Meinhof rejste spørgsmålet om nødvendigheden af anvendelse af vold som et politisk våben.

Filmen er for så vidt ganske udmærket, selv om den ikke kommer med noget klar og afgørende svar på spørgsmålet, men antyder i slutscenen, at de to hovedpersoner, da afslutningen var uundgåelig, valgte selvmordets martyrium, selv om dette aldrig er historisk dokumenteret. Flere forhold tyder derimod på, at flere af de fængslede gruppemedlemmer rent faktisk blev myrdet. Men selvom filmens har antydning af vestlig propaganda, er værd den værd at se, og man sidder tilbage med et ønske om, at flere havde set den – den var nemlig puttet væk på en meget lidt set kanal i den bedste sendetid med topunderholdning på alle ti tangenter. Læs videre Er vold nødvendig?

Alternative stemmer