De 500 strejkende på Gate Gourmet står fast – Støt strejken!

 

Af Gerd Berlev

Det er for galt at ledelsen uden videre kan opsige kotumer nedskrevet i personalehåndbogen – en ugens ekstra ferie for ansatte over 50 med 10 års anciennitet og andre aftaler er blevet opsagt.

De ansatte har strejket siden i tirsdags.
Arbejdsretten idømte dem bod torsdag.

Fredag morgen sagde hvert eneste hold, der mødte ind, at de fortsætter strejken.

Læs videre De 500 strejkende på Gate Gourmet står fast – Støt strejken!

# MeToo – Kvinder siger fra – Af Dorte GrenaaAf Dorte Grenaa

Kampagnen #MeToo har på få dage fået tusindvis af kvinder i mange lande til at dele deres oplevelser med seksuelle krænkelser og sexchikane. For mange er det første gang de siger det højt. Og for hver enkelt kvinde har det stor betydning, for at kunne begynde at gøre op med den skam og skyld, der er forbundet med krænkelser og overgreb. Læs videre # MeToo – Kvinder siger fra – Af Dorte Grenaa

Hvorfor er særligt Nordkorea og Iran i USA´s sigtekorn?

Af Henning Paaske Jensen

Trump´s krigstrusler imod Nordkorea med trussel om udslettelse af det nordkoreanske folk og krigstrusler imod Iran, kommer ikke ud af den blå luft.
De to lande ligger langt fra hinanden, men indgår begge i bæltet af lande der indkredser Kina og  er begge pt. udenfor USA´s kontrol.  Samtidig er det olie-og gasrige Iran en vigtig brik for USA ifht kontrollen over Mellemøstens olie-og gasforekomster. Læs videre Hvorfor er særligt Nordkorea og Iran i USA´s sigtekorn?

Dansk asylpolitik: Den nødvendige løgn – Af Mit Asyl

Af Mona Ljungberg, MitAsyl

Udlændingestyrelsen har givet afslag til 700 asylsøgere, der har oplyst at de er statsløse personer fra Kuwait. Udlændingestyrelsen siger, de 700 mennesker lyver om deres identitet.

I MitAsyl har vi ikke været involveret i de 700 omtalte asylsager. Men vi har været dybt involveret i mange mange asylsager i årene 2000 – 2015 med ministerløgne og hadkampagner mod flygtninge og uhyrligheder i systemet. Læs videre Dansk asylpolitik: Den nødvendige løgn – Af Mit Asyl

Støtteerklæring fra Jylland til “De fattige åbner Folketinget”

TIL DEMONSTRATIONEN VED FOLKETINGETS ÅBNING
Støtteerklæring fra Jylland til Bekæmp fattigdom NU – Næstehjælperne – Jobcentrets ofre og Månestrålerne

Da vi i modsætning til de tidligere år ikke kan komme i år, sender vi godt vejr og håb om en rigtig god dag i fattigdommens navn. Vi ville ellers passe godt ind i år med vores pjalter og laser efter at regeringen har været der igen med de lange fingre, men hvad pokker nogen skal jo betale for at regeringen og deres venner kan køre standsmæssigt i bil.

Vi er med jer i tankerne og sidder klistret til vores pcèr for at følge slagets gang, når I sender live. Vi håber på at I råber lidt ekstra fra os herovre når vi nu ikke kunne støtte op fysisk. Vi håber at der trods alt er kommet en del jyder frem. Det er nemlig meget vigtigt at vi aktivister forstår og efterlever at man godt kan holde sammen, selv om der er et hav imellem og meget delte meninger om hvordan det skal gøres. Der er trods alt en bro imellem, og sammen er vi altid stærkere. Landet er alligevel ikke større end at man kan rejse forholdsvis nemt hvis man fylder bilerne op.
Læs videre Støtteerklæring fra Jylland til “De fattige åbner Folketinget”

Inger Støjberg – Har I skabt demokrati? Af Billie KoppelAf Billie Koppel

I sendte vores soldater ud i ulovlige krige, og mange af dem vendte hjem i kister. Andre vendte hjem med traumer på sjælen, som aldrig forsvinder. Over en million uskyldige civile i Mellemøsten, heriblandt over halvdelen børn, blev dræbt i jeres krige. Er det det, du kalder demokrati og frihed? Hvad er det egentligt du snakker om, Inger Støjberg, fra din PET-beskyttede trone?

Har I skabt demokrati?
Læs videre Inger Støjberg – Har I skabt demokrati? Af Billie Koppel

Sæt kvinder fri af husarbejdet!

Den overskrift fangede straks min interesse. Tænk hvor godt det kunne blive. Hvilke muligheder.

Men ak. Klassesamfundet stak sit grimme fjæs frem igen!

Ned med køkkenslaveriet! Russisk revolutionsplakat

Budskabet var i virkeligheden at øge kvindernes arbejdstid. Med et fast fradrag for serviceopgaver i hjemmet i de første arbejds- og familieår vil det  ” give travle børnefamilier tid og mulighed for at øge deres arbejdstid og samtidig have tid til familien.”

Men VI VIL IKKE have øget arbejdstid.

Vi vil have en nedsat arbejdstid – 6 timers arbejdsdag – som fuldtidsstillinger. Og reel nedsat arbejdstid – uden at tvinges til ubetalt overarbejde i fritiden, Ikke jages rundt i flere deltidsstillinger.

Til husarbejde i dag hører også, at det der før var offentlige velfærdsopgaver nu smides tilbage i familien – at sikre omsorgen for de syge, handicappede, ældre, børn. Hver en nedskæring og hver en forringelse falder tilbage på vores dårlige samvittighed og forsøg på at skulle klare det hele.

Og for resten! Hvem er det lige,  der skal udføre serviceopgaver i hjemmet?
Underbetalte og lavtlønnede kvinder i serviceindustrien? Au-pair piger fra Fillipinerne og østlandende?

At blive fri for det evigt gentagne husarbejde og dobbeltarbejde, få tid og kræfter til at være til stede og sammen med sin familie – er ikke for meget forlangt. Tværtimod.

Men for arbejderklassens kvinder vindes det bestemt ikke med flere skattefradrag, øget privatisering, udlicitering og udpining af den offentlige ”velfærds”-sektor.

Der skal sikres kollektive løsninger på kollektive problemer.
Det går ikke uden at samles om kravene om nedsat arbejdstid her til overenskomsten og stop for regeringens og kommunernes nedskæringsraid. Og vi må stille krav til nye offentlige omsorgs-og velfærdsordninger, fri af dagens kræftknuder.

Ifølge Børsen og McKinsey Company:
”udgør kvinder halvdelen af verdens arbejdsstyrke, men skaber kun 37 procent af det samlede bruttonationalprodukt. Det skyldes blandt andet, at unge kvinder arbejder færre timer end mænd, og at flere er placeret i deltidsstillinger for at få familielivet til at hænge sammen. Og at kvinder i gennemsnit står for 75 procent af verdens ikke-betalte servicearbejde i hjemmet.

Kvinder arbejder mere i hjemmet og netop derfor skal vi have en ordning, der letter arbejdsbyrden i hjemmet og sikrer, at kvinder i stedet kan investere tid i karrieren, uden at det går ud over familielivet.”

Hvorfor er samlingen af KP og KPiD ikke et progressivt skridt for arbejderklassens kamp og opbygningen af et kommunistisk parti?

Jørgen Petersen, formand for ‘Kommunistisk parti’ svarer på læserbrev fra Marie Herget Christensen og Gert Madsen – men uden at forholde sig til debatten om et kommunistisk partis formål og opgaver

Af Gerd Berlev

Den verdenspolitiske situation udvikler sig i rivende hast, den imperialistiske supermagt USA og de verdensomspændende firmaer, hvis interesser det varetager, er hårdt trængt og de vil slå fra sig til sidste blodsdråbe for at forsvare verdensherredømmet. Samtidig vokser nye store magter og koalitioner frem, herunder også EU.

Dette sker samtidig med at krigene fortsætter og optrappes overalt, verdens klima trues og livsgrundlaget forsvinder mange steder. Strømme af flygtninge forstærker usikkerheden og trusler om atomkrig, rumkrig og cyberkrig udtales åbent.

Et sammenbrud af den kapitalistiske verdensorden er i gang. Det er nødvendigt at vi som kommunister fremhæver revolutionens nødvendighed, at vi arbejder for at masserne kan sætte revolutionen på dagsordenen,  at vi udrydder illusioner om, at et flertal i folketinget kan afskaffe udbytning af flertallet og rovdrift på ressourcerne. Det er nødvendigt at vi taler om, hvad socialismen er, at vi samler op på og diskuterer de historiske erfaringer fra Sovjetunionen. Hvad kan vi lære? Hvad kan vi gøre bedre?
Læs videre Hvorfor er samlingen af KP og KPiD ikke et progressivt skridt for arbejderklassens kamp og opbygningen af et kommunistisk parti?

DANMARK ER EN TORTURSTAT – det er nødvendigt at protestere – en afvist asylansøger fortæller

Billedet er fra en tidligere protest på Udrejsecenter Sjælsmark

Af Gerd Berlev

I en kronik i Politiken den 12. september 2017:  ” Vi udsættes for mental krigsførelse og mister forstanden” fortæller den afviste nigerianske asylsøger Edward Stanley om den psykiske nedbrydning af asylsøgerne i udrejsecentrene.

Det er simpelthen ikke i orden!

Kronikken påviser, hvad der er blevet sagt til hudløshed, hvis man har fulgt med i debatten om udrejsecentrene på de sociale medier mv.
Der ER TORTUR og det FOREGÅR I DANMARK lige nu. Vi må protestere så det kan høres. Dignity og andre organisationer må starte en kampagne imod dansk tortur.

Kronikken kan kun læses af abonnenter, derfor er her nogen lange uddrag. En video med er dog tilgængelig i forbindelse med kronikken  her
Læs videre DANMARK ER EN TORTURSTAT – det er nødvendigt at protestere – en afvist asylansøger fortæller

Åbent brev til de ansvarlige politikere: I kommer til at stå til regnskab for dette svineri!

I nat kan jeg ikke sove af sorg over så mange borgere, som er blevet psykisk syge af systemets mishandling og får forværret eller udslettet den arbejdsevne, det var meningen skulle forbedres.

Af Bitten Vivi Jensen


Dagligt får jeg flere henvendelser fra desperate borgere, der trygler om hjælp.

Ingen kommer i arbejde af jer politikeres fupnummer – kaldet ressourceforløb – som er designet til mennesker, der for længst burde have haft en førtidspension.

Borgere der kunne klare et fleksjob syltes, til de ikke kan klare noget som helst. Folk bliver svært psykisk syge af jobcenterets årevise mishandling. Nogle begår selvmord, andre dør langsomt og sygner hen i apati.

Deres børn og pårørende lider.
I ved det, og I gør intet.
Læs videre Åbent brev til de ansvarlige politikere: I kommer til at stå til regnskab for dette svineri!

Alternative stemmer