tænker i ankesager

Mapper_ankestyrelsenjpg


Af Martin Thiemke

Når jeg ser på det kommunale system og dets behandling af borgerne, så kan jeg kun se én rød tråd: at der tænkes i ankesager ud fra behandlingstiden for en anke, hvor borgens sag i mellemtiden ligger stille i op til ét år.

Her er Poul Martin blot ét eksempel. Spørgsmålet er om det er bevidst fra kommunernes side, hvilket jeg kun kan formode, da en anke har en ventetid på op til ét år før den behandles. Et år hvor sagen ligger stille og hvorefter kommunerne ikke nødvendigvis retter sig efter afgørelsen, hvis den går kommunerne imod.

Er det dét du kalder velfærd, for jeg kalder det farvel til retssikkerheden og farvelfærd.

Poul Martin skriver:

”Ja ja, så skal jeg vel til at anke igen”

”Efter min sag efter små halvandet år havde været i ankestyrelsen, og endeligt var blevet færdigbehandlet, og ankenævnet havde pålagt kommunen, at de ikke havde overholdt reglerne for sagsbehandling at min revalideringssag, og den derfor skulle genbehandles, hvad gør Silkeborg kommune så? Jo de tager da og gentager deres afslag igen, og igen. Igen, så gør de det uden at overholde alle de regler de skal, så som eks. at vente på svar fra alle relevante parter, heraf bla. Universitetet…”

”Ja jeg kender jo efterhånden rumlen, og som reglerne er nu, efter vore nuværende sorte neoliberale regering fjernede de korte svartider på klager, ved at fjerne det sociale nævn, ja jeg kan så blive tvunget til at vente endnu et år eller to på et nyt svar fra ankenævnet, og da det ikke koster kommunen noget at gentage fupnummeret, så kan jeg jo blive tvunget til at gentage dette her, til jeg når pensionsalderen, eller helvede fryser til, hvad der nu end kommer først.”

Helt ærligt så kan intet samfund kalde denne behandling for hverken acceptabelt eller respektfuld. Det kan end ikke kaldes velfærd kun farvelfærd. Jeg ved ikke hvordan beskæftigelsesminister Mette Frederiksen vil måle et samfund på i dag efter hun er blevet minister.

Men der var en gang at:

”Et samfund skal måles på hvordan, det behandler sine svageste borgere!” og ”Vi skal hjælpe enhver, der har behov for det på en respekfuld måde”, citat, ja ingen mindre end Mette Frederiksen, hvilket overhovedet ikke hænger sammen med at hun nu er beskæftigelsesminister.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.