Et oprør der bygges op nedefra

Optog_vestjylland

Af Klaus Riis

En landsdækkende bred folkelig bevægelse er under opbygning. En social bevægelse, der kommer nedefra. Et tegn på, at ’Underdanmark’ rør på sig.
Det er en bevægelse, der retter sig mod EU’s og de herskendes generalangreb på levevilkårene og på en fremtid for de unge.
En bevægelse, som vender sig  mod regeringens og folketingets endeløse række af nedskæringsreformer, og som samler til forsvar for truede velfærdsrettigheder. Den kræver simpelthen de asociale reformer rullet tilbage.
SR-regeringen har gjort det klart, at den EU-dikterede reformpolitik  fortsætter trods folkelig modstand  og SF’s dramatiske kollaps.
Nu står den blandt på udlandssalg af centrale dele af den sociale infrastruktur som DONG og Nets, omfattende udliciteringer og privatiseringer af uddannelse, sundhed osv. samt nye reaktionære uddannelsesreformer med kraftig social slagside.

Thorning, Corydon og Vestager går hånd i hånd med blå blok og et stort folketingsflertal, mens alt håb om en ny og anderledes politik med en socialdemokrat som statsminister er forduftet.
Men den folkelige modstand er der og vil ikke gå væk. I forskellige former bliver den stadig mere synlig – på gaderne, på facebook og nettet, i en voksende og dybt forankret vrede i brede lag med udgangspunkt i de asociale reformers ofre.
Den følger op på protesterne mod dagpengereform, førtids- og fleksreform – og den brutale folkeskolereform, som lukkede skoler og lockoutede lærerne for et lille år siden.
Bevægelsen har i de seneste måneder siden folketingets åbning den 1. oktober sidste år  vist sig på gaderne ved en række  lejligheder
Senest markerede den sig med landsdækkende protester i mange byer den 8. februar i år.

Lokale grupper gik på gaden den. 8. februar i en række byer landet over: “Vi er en del af en landsdækkende aktionsdag for at bevare velfærden. Regeringen er allerede i gang med flere nedskæringsreformer, reaktioner er påkrævet”, som de skrev i København.
Ikke mindst har den for alvor bragt en række mellemstore jyske byer på banen  sammen med andre, der ikke ligefrem er forvænt med demonstrationer og protester af landsdækkende karakter.

Det er også en bevægelse, der har været længe undervejs.  Den har f.eks. solide rødder tilbage til de store protester mod Anders Fogh Rasmussens og blå bloks dagpenge- og pensionsreformplaner under parolen ’Velfærd til alle’.
Den skulle lige fatte, at en ny regering ikke betød en ny politik, men derimod at tempoet i de asociale nedskæringsreformer blev sat i vejret med en socialdemokratisk statsminister og ’rød’ bloks regering.
Men bevægelsen er der og har udviklet sig uden støtte fra partierne i både ’rød’ og blå blok.
Heller ikke Enhedslisten har mobiliseret til den som parti, men støttet Thorning og Co.  Selv fraktionen IS har været nærmest usynlig i protesterne mod kontanthjælpsreform og ’gensidig forsørgerpligt’ for samlevende.
Den fremspirende bevægelse har heller ikke fået støtte fra faglige organisationer og fagtoppen. Generelt set har disse ladet angrebene på overførselsindkomster passere, mens den sociale massegrav er fyldt op med arbejdsløse, bistandsmodtagere og sygdomsramte.

Næste gang den manifesterer sig vil være 8. marts – på kvindernes internationale kampdag. Der vil den med aktioner og markeringer fortsætte protesterne mod kontanthjælpsreform og den ’gensidige forsørgerpligt’ – og rejse kravet om retten til en selvstændig indtægt til alle – som en menneskeret og en kvinderet.

Der er planer om at lade den 8. i hver måned (eller sådan ca) være en aktionsdag, der tager forskellige sider af nedskæringspolitikken op og kræver den stoppet og reformerne rullet tilbage.
8. april vil den sætte fokus på EU’s rolle i nedskæringspolitikken. Og 1. maj vil den sætte sit præg på markeringer i hele landet.
Det er et oprør, der kommer  nedefra – og har store perspektiver

Se også reportagen

Til forsvar for velfærden: Reportage fra  den landsdækkende demonstration d. 8. februar

Gå til nyheder
kpnet.dk
facebook

 

2 tanker om “Et oprør der bygges op nedefra”

 1. Oprøret er ved at opbygges. Nu handler det bare om at samle alle kræfterne til én stemme i stedet for mange små. Stenen der ruller ned ad bjergsiden er ved at blive til en lavine, men vi skal fortsætte med at presse på. Vi skal fortsætte med at kæmpe – på alle de måder vi nu hver især kan bidrage. Kampen er igang mod det etablerede og det ulige og dem der ikke vil lytte til folket, men anser sig selv som ufejlbare og uden skrupler og fører den politik som de selv vil, på tværs af partierne, da de alle vil det samme, men hvor ingen vil folket, uddannelsen, sundhedsvæsnets, de socialt udsatte, syge, unge og gamles – hele velfærdssystemets – bedste. Det er en sørgelig tid vi er i hvor alt det vi har fået opbygget langsomt bliver eroderet af elitært tænkende politikere, der er sikret økonomisk resten af livet, og som derfor ingen indblik har i hvordan det er på bunden, eller hvordan virkeligheden er på arbejdsmarkedet eller i det hele taget ude i samfundet.

  Der er for stor spredning i protesten der er ved at rejse sig. Mange kræfter spildes, fordi de forskellige grupperinger ikke kan finde ud af at spille sammen, og regeringen og oppossitionen og embedsmændene er mestre i at spille grupperne op imod hinanden, så de ikke samles og bliver stærke og vender deres forargelse og utilfredshed i samlet flok mod dem der ønsker splittelse, så de kan rive det eksisterende ned og derefter erstatte det med et system, hvor det er alle mand for dem selv, hvor der ingen hjælp er at hente fra systemet eller samfundets side hvis man ryger i arbejdsløshedsfælden eller rammes af sygdom – i konkurrencestatens evindelige målehelvede.

  Der er nye partier på vej. Kampen skal også føres ind på de bonede gulve i Folketinget og i kommunerne og bestyrelserne og alle andre led i systemet der ikke længere arbejder for folkets bedste, men arbejder for at spare og spare og spare, uagtet folks rettigheder og krav og situation. Kampen kan ikke vindes hvis vi ikke holder sammen. Kampen kan ikke vindes hvis stemmerne fortsætter med at gå til S, R, SF, V, K, LA. De ønsker jo alle denne kurs og vil se det som en blåstempling af deres politik at folk bliver ved med at stemme på dem. DF og Enhedslisten er heller ikke ude på at kunne redde situationen. Der er brug for helt nye kræfter og de kæmper netop nu for at gøre opmærksom på sig selv, at der er andre måder og andre at stemme på, andre som vil folket, er af folket og for folket. Nye partier som kæmper for at redde landet ud af den pine de nuværende partier har ført os ind på. Jeg personligt støtter Forenede Demokrater, men der er andre partier på vej, så brug et par minutter på at finde frem til dem alle og vurder hvilken der passer lige til dig og så støt dem og stem på dem til valgene.

  Vi klarer det ikke hver for sig. Vi klarer os ikke hvis vi ikke står sammen. Vi klarer os ikke hvis vi ikke samler os i modstanden. Gør noget. Gør alt hvad du kan, alt efter hvad du kan. Alt betyder noget. Kæmp for landet og folket og lad os sammen bane vejen for noget nyt og bedre.

  Med venlig hilsen,

  Carsten Hedegaard

 2. Tak for jeres artikel… Dog har jeg et par bemærkninger.
  Det anføres at Enhedslisten ikke har mobiliseret og deltager i arbejdet med at bygge bevægelsen op. Det er kun delvis korrekt. Der er faktisk rigtig mange fra enhedslisten der deltager. Når vi har valgt at gå ind som enkeltpersoner, og ikke som parti, skyldes det at vi på denne måde har mulighed til at komme ud til en bredere del af befolkningen. Den del af befolkningen som traditionelt ikke har et tilhørsforhold til partier, men som bare har fået nok. En del af bevægelsens formål er netop at samle så bredt som muligt, og det mener vi at vi bedst gør ved at holde partipolitik ude fra bevægelsen, og satse på den brede tilslutning. Det er jo ikke kun mennesker på venstrefløjen der bliver ramt af forringelserne, men brede dele af befolkningen. Hvis vi laver bevægelsen som partipolitisk, mister vi automatisk brede dele af de ramte fordi de ikke har det tilknytningsforhold til partier som vi andre har.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.