Pressen sætter kikkerten for det blinde øje

star2Tak til Attila the Stockbrooker for billedet

Hvordan har du det? Hvordan føles det? Hvad tror du sker? Enkeltpersoner drages frem som sandhedsvidner for er større gruppe, uden det ringeste bevis for at netop de repræsenterer det generelle. Der spilles på følelserne, så det kan kaldes følelsespornografi uden overdrivelse. En udvalgt mindre skare med de rette holdninger udnævnes til eksperter og interviewes i det uendelige, mens sag-  og fagkundskaben ikke kommer til orde.

Hvilke omfattende overgreb på lovens ukrænkelighed og statens sikkerhed fandt ikke sted, der afstedkom fyring af en minister og en sikkerhedschef og afhøring og spalte op og ned om nu statsministeren var indblandet. En pseudobegivenhed der fyldte meget i medierne.

Imens trådte kontanthjælpsreformen i kraft og med den mange overgreb på almindelige menneskers mulighed for en tålelig tilværelse, ét af de mange angreb på velfærdssamfundet, der gavmildt regner ned over os i denne tid.

Imens sættes en omfattende overvågningsindsats i gang, med EU’s accept af droner og med dataindsamling i hidtil utænkeligt omfang. Det sker samtidig med en samtænkt civil og militær teknologisk udvikling skaber mulighederne for døgnovervågning af hver eneste borger og militæret i EU opgraderer til at kunne føre krig mod civile opstande.

Imens ringede alarmklokkerne om produktionens indvirkning på klimaet med øget CO2 udledning og radioaktiv spredning fra Fukushima til USA.

Imens fortsætter krigen om mellemøsten og kolonialiseringen af Afrika med utænkelige overgreb på civilbefolkningen til følge. Imens knokler Asiens befolkning sig til døde i håbløse arbejdsforhold, der skaffer os billige forbrugsgoder og Latinamerikas befolkning kæmper for at holde USA og sulten fra døren.

Imens overtager Godman Sachs, Monsanto og Google styringen af udviklingen.

Imens vokser uligheden i verden mellem fattige og rige, utilfredsheden vokser, og organiseringen bliver nødvendig for fremtiden, for klima og miljø, for freden, for menneskenes samfund. Det fylder ikke i dagens presse.

Gå til nyheder
kpnet.dk
facebook

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.