Man skyder da gråspurve med kanoner

Pinocchio

Af GBe

Der er ikke den sag der er for lille til at V(DF) regeringen eller deres embedsmænd kaster sig over den, hvis der kan spares lidt småpenge i statskassen og fagforeninger og A-kasser kan undermineres. Alt sammen i strid modsætning med deres egen udmeldinger om at uddannelse er vejen frem og samtidig et led i at fratage flere et forsørgelsesgrundlag, altså statsstyret løndumping.

Ren Pinocchio

Tag en uddannelse, tag den hurtigt, det er vejen til arbejde – sådan lyder mekkaet med faste mellemrum fra Christiansborg.
I 19 år har det været reglen A-kasserne fulgte at 3 semestre
eller 18 måneders uddannelse giver ret til optagelse i en A-kasse efter endt uddannelse.

Mange har derfor valgt en supplerende uddannelse og entusiastisk gennemført den på 3 semestre.

Desværre varer 3 semester ikke altid 18 måneder, særligt ikke hvis man også følger retningslinierne om at blive hurtigt færdig med uddannelsen, eller hvis eksamen falder på det forkerte tidspunkt – så desværre nej. Så er der lukket for optagelse i A-kassen, lukket ikke bare for retten til at optjene dagpengeret, men også for kvalificeret vejledning til hvor jobbene findes og i øvrigt, så skal du lige tilbagebetale det gratis medlemskab af A-kassen, du har fået forærende mens uddannelsen stod på.

Reelt altså en regel med tilbagevirkende kraft. Prosa har da også allerede nu modtaget henvendelser som, at ”så har jeg ikke råd til at tage den videreuddannelse”.

Mange studerende står i dag med en næse længere end Pinocchios. Prosa har måttet skrive til 10 datamatikere, der har taget en bachelor-overbygning. Ingmar Jørgensen chefkonsulent i A-kassernes Samvirke mener det her og nu samlet drejer sig om ca. 2200 personer.

Slut med dagpenge til nyuddannede med korte uddannelser.

I orienterings omtale af Jesper Tynells indslag om sagen står bl.a.: Du kan alligevel ikke få udbetalt en eneste krone i dagpenge. Og i øvrigt skal du til lommerne og efterbetale 1½ års a-kasse-kontingent, du ellers havde fået lov til at slippe for at betale, mens du studerede. Den besked skal a-kasserne som noget nyt nu give en række ny-uddannede medlemmer, der har gennemført en uddannelse af halvandet års varighed. Det følger af en afgørelse fra Ankestyrelsen, som kommer stærkt bag på både a-kasser og fagforeninger.

PROSA klager til beskæftigelsesministeriet

Sagen handler om denne vejledende udtalelse fra Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Arbejdsskadestyrelsen (CKA), tiltrådt af Beskæftigelsesnævnet

PROSA har bl.a. skrevet i sin klageskrivelse ”fortolkning af danske love er ikke et spørgsmål om sproglig fortolkning, men derimod om, hvad der er ment med loven og bekendtgørelsen. Desuden ligger det udenfor CJA’s bemyndigelse at ændre på en eksisterende bekendtgørelse.” og ”Det er .. ikke en fortolkning, men en ændring af bekendtgørelsen ..” og konkluderer at ”CKA har overtrådt sine beføjelser, og beskæftigelsesministeren må .. sikre, at den hidtidige tekst og forståelse af Bekendtgørelsen fortsat skal gælde ..”

Ved lovens fremlæggelse, i april 1973, lød det i fremsættelsestalen ””Begrænsningen til uddannelser af mindst 18 måneders varighed er indsat for at undgå, at kortere faglig oplæring … skal kunne danne basis for medlemskab.”

I august 1988 valgte Henning Dyremose, efter forhandling med Landsarbejdsnævnet, at sikre at 3 semestre sidestilles med 18 måneders uddannelse, ved indskrivning i bekendtgørelse (BEK 499) om optagelse i en statsanerkendt arbejdsløshedskasse for lønmodtagere. Den trådte i kraft 1. september 1988. Det hed dengang: ”det er en betingelse, at uddannelsen både er normeret til og faktisk har varet 18 måneder. Hvis en erhvervsmæssig uddannelse er normeret til 1½ år og er opdelt i halvårlige semestre, vil en uddannelse af 3 semestres varighed dog være at sidestille.

Sidestillingen mellem 1½ år og 18 måneder fortsatte i de næste revisioner af bekendtgørelsen og i dag ser den sådan ud:

Følg sagen hos Prosas hjemmeside eller på facebook

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.