Hvorfor er samlingen af KP og KPiD ikke et progressivt skridt for arbejderklassens kamp og opbygningen af et kommunistisk parti?

Jørgen Petersen, formand for ‘Kommunistisk parti’ svarer på læserbrev fra Marie Herget Christensen og Gert Madsen – men uden at forholde sig til debatten om et kommunistisk partis formål og opgaver

Af Gerd Berlev

Den verdenspolitiske situation udvikler sig i rivende hast, den imperialistiske supermagt USA og de verdensomspændende firmaer, hvis interesser det varetager, er hårdt trængt og de vil slå fra sig til sidste blodsdråbe for at forsvare verdensherredømmet. Samtidig vokser nye store magter og koalitioner frem, herunder også EU.

Dette sker samtidig med at krigene fortsætter og optrappes overalt, verdens klima trues og livsgrundlaget forsvinder mange steder. Strømme af flygtninge forstærker usikkerheden og trusler om atomkrig, rumkrig og cyberkrig udtales åbent.

Et sammenbrud af den kapitalistiske verdensorden er i gang. Det er nødvendigt at vi som kommunister fremhæver revolutionens nødvendighed, at vi arbejder for at masserne kan sætte revolutionen på dagsordenen,  at vi udrydder illusioner om, at et flertal i folketinget kan afskaffe udbytning af flertallet og rovdrift på ressourcerne. Det er nødvendigt at vi taler om, hvad socialismen er, at vi samler op på og diskuterer de historiske erfaringer fra Sovjetunionen. Hvad kan vi lære? Hvad kan vi gøre bedre?

Det er netop den diskussion jeg mangler. Hvorfor griber I ikke øjeblikket, så vi kan få den nødvendige diskussion? Det handler jo ikke alene om de interne opsummeringer og erfaringer i de enkelte partier. Det handler ikke alene om en post i en kommune eller fagforeningsledelse. Det handler om at vinde massernes tillid ved at deltage i de spontane kampe og der vejlede og udvikle kampen til den nødvendige sejr. Det handler om at udbrede viden om Oktoberrevolutionens landvindinger og om hvordan vi kan ruste vores kommunistiske partier til de store kampe der uvægerligt vil opstå, også i Danmark.

Indlægget fra Marie Herget Christensen og Gert Madsen kan læses på KPnet:
Kommunister i Danmark: Hvad skal vi samles om?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.