Hvad gemmer loven om nye CPR-numre?

the-matrix

Lovforslag L110 indeholder udover muligheden for tildeling af nye CPR-numre ved identitetstyveri, som jo helt klart er en ”vindersag” også flg. kryptiske  bestemmelser:

– I bilag 1, nr. 10, udgår: »beskyttelse mod forskerhenvendelse, jf. § 29, stk. 2,«,

– Markeringer i CPR af forskerbeskyttelse i medfør af hidtil gældende regler bortfalder.

Meningen er, at alle fremover vil kunne blive kontaktet med en opfordring til at medvirke i et eller andet forskningsprojekt med personlige data, ofte ved at udfylde et spørgeskema. Mange forskningsprojekter foregår i private firmaer, typisk medicinalfirmaer.

Det er i dag muligt at vælge ikke at modtage den slags henvendelser, bl.a. i forbindelse med flytning.  Ændringen begrundes med mindre bureaukrati,  idet man jo altid kan smide henvendelsen ud, men den indføres på baggrund af, at stadig flere har valgt at sige nej tak til forskerhenvendelser, nu knap 800.000, hvilket kan vanskeliggøre repræsentative undersøgelser.

Forskere kan godt trække på CPR data, det er kun den personlige henvendelse forskerbeskyttelsen vedrører.

Det er ét eksempel på hvorledes upopulære love forsøges gennemført ad bagvejen, ved at blive lagt ind i et helt andet lovforslag. Det gjaldt f.eks. også udkastet til det lovforslag hvor politiet kan få adgang til din patientjournal uden dommerkendelse. Den del af lovforslaget blev heldigvis droppet.

Et overvågningssamfund indføres ikke fra den ene dag til den anden, men små ændringer danner tilsammen et mønster. Lømmelpakken var én brik, som trods alle de nuværende regeringspartiers forsikring om, at den ville de afskaffe, når de kom til magten, stadig gælder. Mange midler tages i brug for at kunne modgå de folkelige opstande der uundgåeligt vil komme mod den EU-dirigerede nyliberalistiske politik. Jo flere data der er registreret om befolkningen, des lettere bliver det at stigmatisere eller uskadeliggøre mindre grupper og sætte dem op imod hinanden. Dertil skal lægges industriens spekulation i meta-data, altså opsamling af så meget viden som muligt om vores liv og færden til brug for målrettet markedsføring, særligt i fødevare og medicinal- og sygehusindustrien.

Efter EU-valget er køreplanen blandt andet en ny persondataforordning, en forordning der diskuteres i Tyskland og England, som også har muligheden for at blokere for den. Tilretningen af CPR-registeret er fjernelse af en sten på vejen for Danmarks opfyldelse af de krav, der kommer med den.

GBe

Gå til nyheder
kpnet.dk
facebook

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.