Det vil jeg, vil du være med?

Uofficielle synspunkterMere end nogensinde ’er der noget galt i Danmark’. De syge, handicappede og alle mulige andre, der ikke lige har den rigtige ”profil”, som de siger i Akademikernes A-kasse, betaler med liv og helbred for opretholdelsen af et sygt neoliberalistisk system styret fra EU.
Det er vores jord, men er det vores samfund?

Jeg vil ud af EU. Som medlem af EU har vi minimal eller ingen indflydelse hvad enten det gælder tilsætningsstoffer, bioteknologi, udstationeringsregler, udlicitering, arbejdsmarkedsdirektiver, statsstøtte til økologisk eller anden produktion, vandmiljøplaner, grænsekontrol, indvandringsregler, bankregler, handel med ikke-EU lande, arbejdsmiljø, GMO-afgrøder, arbejdstider, terrorlister, overvågning, militarisering, finansloven og 100-tusind andre aftaler og regler og forordninger og direktiver.

Hvis patentdomstolen vedtages og den Trans Atlantiske Partnerskabsaftale, TTIP indgås bliver der fri bane for Monsanto, BASF, Bayer, Shell og Microsoft for ikke at tale om Goldmann Sachs og Deutsche Bank, med en juridisk carte blanche, en hær af jurister og en økonomi langt større end Danmarks – ergo ingen plads til selvbestemmelse eller demokrati.

Jeg vil have indflydelse på produktionen. Mennesker slides op for at overholde en uendelig mængde krav til arbejdsprocesser, dokumentation og kontrol. Dem der udfører arbejdet skal deltage i beslutningerne og have indflydelse på arbejdsgangene. Der skal uddannelse til, så beslutningerne kan tages forsvarligt med hensyn til vores liv og helbred. Der skal produceres efter hvad der er behov for, ikke efter hvad der kan tjenes penge på.

En lærer skal kunne undervise så eleverne bliver bedre til at forstå samfundet og leve livet ikke til at blive bedre til at producere til erhvervslivet. En sygeplejerske skal kunne pleje og følge den enkelte patient. En køkkenarbejder skal kunne producere sund og nærende mad. Alle skal kunne tage vare på arbejdsmiljøet og have tid til at uddanne sig indenfor den nyeste viden indenfor faget. Der skal være arbejde til alle, det kan skaffes ved nedsat arbejdstid eller flere hænder på arbejdspladserne.

Jeg vil have miljørigtig produktion og transport. Der bruges uanede mængder af spildt energi på at producere en mængde ubrugeligt, giftigt og forurenende skrammel og miljøkatastroferne bliver større og værre dag for dag. Der skal stilles krav om bæredygtig produktion, herunder økologisk landbrug. Der skal investeres omfattende i forskning og udvikling af vedvarende energi både til transport, til opvarmning og i produktionen. Rent vand og ren luft er minimumskrav. Jord uden giftstoffer skal der arbejdes for. Alt affald skal kunne genbruges.

Jeg vil have lige løn for arbejde. Ingen skal beskattes eller aflønnes efter ægtefælle eller samboers indtægter. Uddannelsessøgende, syge og gamle skal have ret til en samfundsbetalt indtægt til at leve af. Handicappede skal have ret til de nødvendige hjælpemidler for at kunne arbejde.

Og demokratisk deltagelse i samfundsstyringen, ret til gratis uddannelse, ret til en sund bolig, der er til at betale, et velfungerende gratis sundhedsvæsen, der ikke er i kløerne på medicinal- og hospitalsindustrien, mulighed for at kunstnere kan ernære sig ved deres kunst, et velfungerende billigt kollektivt transportsystem, en byplanlægning i samklang med arbejdspladsernes beliggenhed, en naturpleje der tager hensyn til mangfoldighed og biodiversitet … ønskelisten er lang, men er den urimelig? Er det ikke blot hvad vi som mennesker har brug for at samfundet taget vare på?

Vi ses om lidt når vi slås sammen for menneskenes samfund.

GBe

Gå til nyheder
kpnet.dk
facebook