PSYKISK SYGE RAMMES DOBBELT – PÅ ALLE OMRÅDER

neoliberalisme_closeup


Af Martin Thiemke


Sundhedsministeren præsenterer snart en samlet plan for psykiatrien i Danmark. Allerede nu løfter hun sløret for, hvad hendes helt centrale budskab er angående sindslidende.

I artiklen kan man blandt andet læse sundhedsministerens syn på hvor trist det er, at psykisk syge rammes dobbelt, blandt andet af tabuer og fordomme fra omverden og de skal have mulighed for at få den nødvendige medicin og behandling. Blandt andet en behandling på lige fod med resten af befolkningen og fysiske syge.

Jamen hvilken udstråling af politisk dobbeltmoral fra ministerens side. Jeg kan ikke finde andet ord, idet sundhedsministeren SELV har stemt for både kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen, som begge virkelig fjerner muligheden for at psykisk syge har råd til den nødvendige medicin og behandling og skal være raske efter 5 måneder.

At stemme for de to reformer og nu komme med “psykiske syge skal have mulighed for” er ganske simpelt en billig omgang for sundhedsministeren, idet reformerne IKKE hjælper de psykisk syge som – netop af politikerne – nedgøres og netop lige nu slås med kommuner landet over om ressourceforløb, da de psykisk syge – af det politiske system – mødes med mistro. At ministeren så opfordrer til andre skal møde psykisk syge på lige fod med raske eller fysisk syge, ville nok for mig virke mere troværdig hvis systemet med ministeren i spidsen selv mødte de psykisk syge på lige fod med raske eller fysisk syge. Desværre er virkeligheden ikke sådan for psykisk syge og deres pårørende, her er mistro et nøgleord fra systemets side.

At ligestille psykisk syge med fysiske syge er også en billig omgang tom politikersnak fra ministerens side. Dét kræver at fysisk og psykisk sygdom ligestilles også økonomisk. I dag er fysisk sygdom på finansloven modsat psykisk sygdom, der er skal søges om år efter år. Det medfører at HVER GANG der bruges én krone på fysiske sygdomme i sundhedsvæsnet bruges der under 25 øre på psykiske sygdomme, altså LANGT FRA en ligestilling af ministerens område.

19. januar 2014

Sundhedsminister – psykisk syge bliver dobbelt ramt

Gå til nyheder
kpnet.dk
facebook

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.