Nødråb: Netværkstedet Thorvaldsen er lukningstruet

thorvaldsen_indgang

Af David Springborg

Endnu et nødråb om situationen på en af mine arbejdspladser. Nu med en række billeder af nogle af de mennesker, som bliver berørt af den uforståelige beslutning fra Københavns Kommune – del meget gerne!

Video her:

Netværkstedet Thorvaldsen er Danmarks eneste brugerstyrede tilbud indenfor det psykiatriske område. Stedet har mere end 100 aktive medlemmer, og arbejder med recovery gennem brugerstyring og empowerment.

Netværkstedet Thorvaldsen er akut lukningstruet, da Københavns Kommune ikke vil forny deres driftstilskud til stedet fra 2016.

I kolde tal drejer det sig om et tilskud på sølle 800.000 kr. pr. år. Til sammenligning koster én indlæggelse på en psykiatrisk afdeling 1.5 mill. kr. årligt!

I Netværkstedet Thorvaldsens lydstudie og musikforlag, Rooster Music, kan psykisk sårbare musikere indspille og udgive musik i samarbejde med undertegnede og de dygtige producerkollegaer Morten Grønvad, Mads Demant og Tin Soheili. Rooster Music har gennem årene udgivet mere end 50 album med verdensomspændende distribution. Musikaktiviteterne er med til at højne livskvaliteten og skabe en identitet for de psykisk sårbare.

Medlemmerne fortæller, at de undgår indlæggelser og kan nedtrappe deres medicin som følge af de kreative og æstetiske processer.
Det er således samfundsmæssigt en win/win situation, når de psykisk sårbare oplever bedring, og samfundet samtidig sparer på de massive udgifter, som indlæggelser og psykiatrisk behandling indebærer.

Mærkværdigt at vores kommunale politikere ikke kan se logikken i det!?

Lyt til
Musik af Jette C W Madsen genindspillet på thorvaldsom, med David springborg som producer.  Skrevet  i 1987

Se

Netværkstedet Thorvaldsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.