Løkke manipulerede med medierne – og sit parti

Lars Løkke Rasmussen


Af Henrik Herløv Lund
Kritiske Analyser

Løkkes forbliven på formandsposten under Venstres hovedbestyrelsesmøde bygger slet og ret på kynisk mediemanipulation og magtspil.

Løkke havde som formand på forhånd sørget for at hovedbestyrelsesmødet opdeles i to dele: Først diskussion af den seneste bilagssag, dernæst efter en pause spørgsmålet om de politiske konsekvenser heraf.

Løkkes spinudspil

Forud for det første punkt lader Løkke og hans nærmeste sive til medierne, at “Løkke vil trække sig”. Som et resultat heraf dæmper oppositionen i Venstre kritikken af bilagssagen i forventning om, at Løkke senere “jo alligevel vil trække sig”. Hovedbestyrelsen accepterer derfor Løkkes redegørelse om, at “alt er foregået efter bogen” i bilagssagen = en frifindelse af Løkke. Man tror, at Løkke bare vil redde sit eftermæle.

Da efter pausen de politiske konsekvenser skal diskuteres lader Løkke dernæst sive til Politiken, at han alligevel vil kæmpe og blive på formandsposten. Hermed mobiliseres nu Løkkes støtter og samtidig må oppositionen se i øjnene, at de selv lige har været med til at frikende ham og dermed i høj grad har forpasset chancen .

Endelig sættes oppositionens formandshåb Kristian Jensen skakmat med en knivtangsmanøvre: Han trues – igen via medierne – med et kampvalg mod Søren Gade. Hermed splittes samtidig især den jyske opposition mod Løkke, hvor Søren Gade er populær. Og samtidig lokkes Kristian Jensen modsat med et tilbud om en aftale med Løkke om mere magt – men stadig som næstformand. Og Kristian Jensen falder til patten.

Dermed har oppositionen både frikendt Løkke og opgivet at stille et alternativ til Løkke. Spillet er tabt.

Mediemanipulation

Forløbet viser Løkke som en overmåde dreven manipulator. Han har snoet sig fri af anklager og kritik, han har behændigt udbyttet medierne i sit magtspil og han har udmanøvreret kritikerne i partierne. Medierne vil selv gerne fremhæve sig som vagthunde overfor politikerne, men det seneste døgns begivenheder udstiller dem samtidig – både de elektroniske og aviserne – som naive og alt for ukritiske i deres jagt på at komme først med “nyheder”.

Men først og fremmest har hele sagen ikke blot afsløret Løkke som “moralsk anløben”, der gang på gang er faldet for fristelsen til at finansiere sin ekstravagante livsstil med offentlige midler. Men også som en kynisk manipulator, der uden skrupler benytter spin og løgn og fordækt magtspil for at fremme sine egne interesser og sin personlige position.

Grund til bekymring

De der udtrykker deres beundring for Løkkes “politiske talent og tæft” burde snarere føle sig foruroliget over, hvad denne mand kan tænkes i stand til, hvis han igen får lov til at blive statsminister med de magtmidler, som hermed står til hans rådighed.

Henrik Herløv Lund

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.