Fremskrivningens svære kunst

watsonSMcroppsed


Af fsk

Yngre Læger har gennemført et studie i prognoser – altså ikke sygdomsprognose, men prognosen for lægemangel 20 år frem. Den tager som udgangspunkt at der er en lægemangel i dag, svarende til at kun 93 ud af 100 job er besat og yngre læger beregner sig frem til at denne situation vil forværres så det i 2035 kun er 83 ud af 100 job der er besat. Og Danmark kan komme til at mangle 5500 læger.

Det lyder jo plausibelt, men det viser sig at de bygger deres talgrundlag på den antagelse af teknologiniveauet vil være konstant frem mod 2035 fordi det er svært at spå! Og de antager at samfundet vil være rigere end i dag og det vil give råd til flere læger – der vil bare ikke være uddannet nok.

Den økonomiske vækst har vi medtaget som komponent i prognosen ud fra en makroøkonomisk antagelse om, at økonomisk vækst generelt skaber rum for udvidelser i efterspørgslen efter læger.
Det antages, at teknologiniveauet vil være konstant frem mod 2035, da det er svært at fremskrive, hvordan teknologien vil ændre sig. Det antages således, at forbruget af lægelig arbejdskraft pr. aldersbestemt patient forbliver på samme niveau frem mod 2035. Læs rapport her

Det er ikke svært at spå om teknologi og videnskab

Det kan forudsiges med meget stor sikkerhed at teknologiske og videnskabelige fremskridt vil forekomme de kommende 20 år – og de vil ikke kun modsvare, men overgå de seneste 20 år. Det vil selv Bjørn Lomborg kunne begribe.

Man kan også forudsige at de vil få betydning for lægefaget, på samme måde som det vil få betydning for alle andre fag. Altså den viden der er om mennesket vil øges og den vil blive nemmere at tilgå og analyser og andre tekniske støtteordninger vil blive hurtigere og de mekaniske redskaber vil blive forfinet osv.. Det kan også forudsiges at faggrænserne fortsætte med at opløses, og ingen fag nok så forfinede og stolte traditioner og kan holde monopol på deres viden, og vide sig sikre på at overleve 20 år frem.

Man kan også forudsige at der vil forsat være en tendens til kronisk nedgang i hele verdens kapitalistiske økonomi fordi produktiviteten vil udvikles med en stadig støre komponent af maskiner.
Det kan også forudsiges at det samlede sygdomsbillede vil ændres pga. ændrede forureningskilder og nedslidningsmønstre. Hvor det tidligere var underernæring og almindelige infektioner og nedbrudte led – ser man idag fødevareforgiftning og kemikaliepåvirkning og stress.

Og det kan være svært at vide hvordan rovdriften på jorden og mennesker vil giver sig udtryk i sygdomsbilledet om 20 år, eller hvilken opførsel eller udseende som ”sundheds og skønheds” industrien selv vil forsøge at sygeliggøre. Piller mod politiske afvigere?

Samfundets påvirkning af individerne ændre sig, men klassemæssigt set bliver stadig større forskel på top og bund. Stigende ulighed betyder at levetiden for de fattigste går ned, og på de laveste trin på arbejdsmarkedet opleves et stigende tempo og at flere invalideres fysisk og psykisk. Men har du penge er der ingen grænser for hvad man kan købe sig til, verden står åben.

Danmarks sundhedsstruktur har også ændret sig så der i dag er kronisk mangel på alle varme hænder i samfundets offentlige tilbud, og det giver et uforholdsmæssigt stort behov for indlæggelser mens pengene fosser ud til medicinal industrien. Bekymringen og lægemangel burde istedet være et krav om at der uddannes og ansættes tilstrækkeligt personale indenfor alle faggrupper i syge- og pleje- og sundhedssektoren; i alle landsdele nu og her.

Her er den realistiske prognose som kan gives det danske sygehusvæsen:

Pengene vil de kommende 20 år blive brugt på obskure kæmpebyggerier, it systemer, endeløse udliciterings og privatiserings krav, kriminelle cheflønning, overmedicinering, svindel, rationaliseringseksperter, og dyrt legetøj man tror kan erstattet rigtige ansatte – og intet af det vil komme til at virke som man siger man tror.

Hvad der dog også er tegn på er en organiseret modreaktionen. Lige adgang til rent vand og økonomi til at købe sunde fødevare og bo i sunde boliger og et arbejde der ikke er invaliderende, det er ikke kun krav for ulandshjælpen.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.