Debat om kunstig intelligens blander begreberne sammen

Af Franz Krejbjerg

Man overser at kunstig intelligens ikke blot handler om hverdags ting som kontorarbejde, indkøb og bilture. Det farlige er at kunstig intelligens er i gang med at blive en del af den militære oprustning.

Politiken bragte fornyelig en kronik af Peter Svarre, forfatter til bogen “Hvad skal vi med mennesker?”.  Den handler om den hurtige teknologiske udvikling og modeordet ”kunstig intelligens”.  Han kommer med den påstand, at inden 2075 vil der opstå en kunstig superintelligens, som vil få mennesker til at ligne myrer eller bakterier i sammenligning. Hos kronikøren sker der desværre den fejl at der blandes to væsensforskellige skoler indenfor området sammen.

Mens Kurzweil fløjen forestiller sig at der kan skabes en kunstig intelligens der vil overgå mennesket, og det på en måde som nærmest beskrives som et ophøjet væsen,  og ikke længere en maskine. Da forestiller f.eks. Open Ai sig det er et avanceret værktøj. Og de tænker der findes en stribe helt jordnære problemer som kunstig intelligens kan hjælpe med, og også nogle ting som det er vigtigt at regulere imod. Altså tror man at kunstig intelligens handler om ”tænkende overvæsner”, eller handler om avancerede computerprogrammer?

Selvom det er underholdende at beskæftige sig med forestillinger om teknologiske fremskridt om 60 år, siger al erfaring at det er umuligt at ramme præcist på den afstand. Da vi bygger vores fantasier på den viden om materien som vi har i dag, og vores projektioner er meget sjældent er præcise.  At bygge en komplet simulering af en menneskelig hjerne, eller hele den menneskelige organisme, kan vi således godt arbejde hen imod og forudsige at det arbejde vil blive fuldbragt. Mens det med at forudsige hvornår det sker, er ganske svært, fordi det involverer en hel stribe ubekendte. Derfor er det at forudsige hvornår vi vil overgå os selv endnu vanskeligere at forudsige, og i virkeligheden meget abstrakt.

Det er igennem den videnskabelige undersøgelse af verden at man vil komme hen i retningen af en forståelse af den, og derfra kan der bygges modeller, og der kan laves eksperimenter, og der kan samles flere data og vores modeller kan blive bedre og bedre. Og der vil en dag optræde en simulering der er så livagtig at denne vil kunne alt det et menneske kan. Men i stedet for denne lange videnskabelige arbejdsmetode, drømmer Kurzweil fløjen mere om et mirakel ud af det blå.

Det næste er at man overser at kunstig intelligens ikke blot handler om hverdags ting som kontorarbejde, indkøb og bilturer. Det farlige er at kunstig intelligens er i gang med at blive en del af den militære oprustning.  Flere interesseorganisationer og forskere har slået sig sammen i at advarer imod dette, bl.a. The Future of Life Institute, og Researchers for Peace.

Rektoren på Aalborg universitet og EU er ikke så bange, de har tværtimod set den bevæbnede robot som en central satsning.

Men det kan forudsiges helt nøjagtig hvad der vil ske:
De krigsførende magter der bruger kunstig intelligens i en krigssituation vil vinde, fordi den type systemer vil være hurtigere og kunne behandle flere data end mennesker. Der findes allerede i dag forsvarssystemer der automatisk kan beregne modforholdsregler imod et meget stort antal indkommende misiler.

Det er jo kun fint hvis der i fremtiden bliver mindre hårdt arbejde, og kedeligt kontorarbejde, men vi skal være opmærksomme på at vi allerede er på vej ned af den vej hvor et computerprogram vil kunne få lov til at afgøre om der skal trykkes på aftrækkeren eller ej. Derfor er det vigtigt at protestere mod militær anvendelse, og kræve international retningslinjer, og gøre som Open Ai, vær med til at skabe åbenhed omkring teknologien.

Dette indlæg er sendt til Politiken, men de har desværre ikke ønsket at bringe det. Som replik til denne kronik:
Inden 2075 vil der opstå en kunstig superintelligens, som vil få mennesker til at ligne myrer eller bakterier i sammenligning

Link til mere baggrunds information:

Etik: Må AAU og DTU forske i krigs-teknologi?

Bliver kunstig intelligens et masseødelæggelsesvåben?

Har du ikke hørt om algokratiet, så kommer du til det: Det er bomben over dem alle. Over vores frie samfund og retsstaten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.