Bagside kommentar: Et trættende karaktertræk ved Danmark

piggy-bank-sinkingNår der i begyndelsen af august 2013 prales af en uhørt lav dansk inflation er nogle af kilderne det systemiske misbrug af underbetaling og kortvarige ansættelser mv.. Meget lav inflation betyder effektiv løndumpning. Det giver en indikation af at der ikke er tale om ganske få håndfulde personer der er ubetydelige i det samlede billede. Det er massivt overvældene og altomfattende og dominerende i nogle sektorer. En god grund til at kigge lidt mere på sammenhængene.

Det bredt kendt i arbejderklassen – uden om medierne – at arbejdspladser placeret i Danmark bliver overtaget af folk fra andre lande selvom der er stor arbejdsløshed i Danmark. De mange industri- eller it-arbejdspladser der er forsvundet helt ud af landet er en ting, mens f.eks. transportsektoren, byggebranchen, rengøring eller landbrug, jo ikke flyttes til lavtlønslande, så der hentes lavtlønnede hertil.
Det er også alment kendt at arbejdspladser bliver overtaget af folk i tvangsaktivering, folk der bliver tvunget til at arbejde for deres bistand i børnepasningen og eller med kommunale vedligeholdelsesopgaver, samt tonsvis af korterevarende job i det private.

Sammen med underbetaling findes der et suspekt arbejdsmarked især indenfor rengøringsbranchen og indenfor transport og indenfor byggeriet og indenfor landbruget. Med hver deres kendetegn. Her udeladt sæsonarbejdere der er en særlig kategori.
Samstemmende er det gerne svindel med skat, moms, løn, boligforhold, arbejdstid og arbejdsforhold, arbejdsulykker, uddannelser og kvalitet af arbejdet. Indenfor landbruget er der ydermere eksempler på udnyttelse af mindreårige og eksempler på frihedsberøvelse, og svindel med fødevarekvalitet og sprøjtemidler mv.. Rengøringsbranchen har nogle tendenser til mafiastyring, som der også genses på områder med genbrug af elektronik og metal. (Man kunne tilføje, kantinedrift og restaurationsbranchen og kiosker og tidens trend med træningscentre osv.. )

Læg nu dertil at EU-systemet og et flertal i det danske folketing går efter at nedbryde alle dele af det skatte finansierede system der kendes i Danmark. Alle dele skal forvandles til opsparings og forsikringsordninger, og disse pengetanke af opsparinger og forsikringer skal overgå til private monopoler.

Det er samme system angreb der er sat ind overfor alle lande der har et skattefinansieret element. Et system der bygger på nedbrydning fra flere fronter: Dels nedbrydning af eksisterende overenskomster og faglige organisationer; dels udlicitering og privatisering, dels strukturering efter modeller i private koncerner: topstyring, profit og måltal og incitaments systemer mv.; dels nedskæringer til under gulvbrædderne, der nøje rammer udvalgte svage grupper en efter en, og samtidig tilskyndelse og begunstigelse af alle mulige private aktører, og velbjergede til at hytte sine egne. Og til sidst naturligvis ophør af alle typer af overførselsindkomst.

Metoderne indføres med Løgn og nysprog fra politikere, pampere og embedsfolk og tænketanke og direktører m.fl. Sommetider lysky og direkte kriminelle metoder, som såkaldte kontrolmedarbejdere der stjæler folks bistand, på løgnagtigt grundlag. Forhaler afgørelser i pensionssager, osv. osv. næsten 9 ud af 10 sager hvor almindelige mennesker har et retskrav på at få støtte er fejlbehandlet. Nedbrydningen af solidariteten sker også ved hjælp af konstruktionen af falske modsætninger, hvor penge til handikappede børn uden saglig grund indgår som en del af budgettet til folkeskolen, og én handicappet bruges som argument for skolelukninger som ”logisk” administrativt greb. (Snart 2 ud af 10 børn går i privat skole.)

Men det sker også ved at EU domstolen ikke skelner mellem folk der har statsborgerskab og alle andre EU borgere, eller rettere kan finde på at forfordele EU-borgere. Og det styrker kun jagten mod bunden at der ikke kan opretholdes nationale systemer. Sikkert er det at hele denne trættende tragedie ikke vil få en ende før der tages et proletarisk greb på sagen.

Bagsiden

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.