Åbent brev til folketinget fra initiativet ”For et anstændigt Danmark”

anstaendig finanslov nu

DEMONSTRATION 4. NOVEMBER
For en anstændig finanslov NU!

Af  “For et anstændigt Danmark”

Hvilken ideologi kan forsvare, at man gør en gruppe mennesker fattigere, bare fordi det skal føles bedre for andre, der er knap så fattige?

Regeringen siger, at det handler om, at det skal kunne betale sig at arbejde. Men der er ikke en krone mere til de lavtlønnede. Sandheden er, at flere bliver bange for at blive arbejdsløse og komme på kontanthjælp – og det er måske også meningen?

Regeringens forslag om et kontanthjælpsloft skaber ikke job. Den skaber fattige børnefamilier, og nogle vil blive så hårdt ramt, at de må gå fra hus og hjem.

Regeringen rammer sårbare børnefamilier, der i forvejen har det svært. Mange af dem kan vi hilse på, når vi kommer til december måned foran diverse hjælpeorganisationer, hvor de får julehjælp. De fleste børn ved godt, at de kun kan holde jul, fordi de får almisser fra en hjælpeorganisation.

Mange af dem lever ofte af mad fra containere. Faktisk er indsatsen mod fattigdommen sat i system af private, fordi de ikke kan holde ud at se børnefamilier lide nød. En af grupperne er Robin Hoods Madkammer, som hjælper med at skabe kontakt mellem hjælpe-skraldere, og dem som ikke selv kan skralde og mangler mad.

Vi vil ikke sidde derhjemme i vores stuer og se Vild med dans, mens flere og flere sendes ud i fattigdom. Derfor opfordrer vi til, at flere opretter grupper eller melder sig ind i nogle af dem, der allerede findes. Budskabet og hjælpen skal nemlig ud til så mange som muligt.
Vi har brug for en ny dagsorden i Danmark, en dagsorden hvor vi vender tilbage til medmenneskelighed og empati.

Som samfund har vi åbenbart mistet disse værdier. Måske er de gået i opløsning under den overophedning i 00´erne, hvor mange blev rige på en nat. I dag står vi med regningen, og den sender vi ud til de udsatte, som ikke var med til festen. Kan vi være det bekendt Danmark?

Forfatterne af dette indlæg repræsenterer mange forskellige grupper i samfundet, nogle er lærere, sygeplejersker, studerende, kontanthjælpsmodtagere, syge mennesker m.m. Vi er alle indignerede over den samfundsudvikling, vi oplever og har oplevet igennem de sidste år.

Vi synes, nok er nok, det er nu, der er brug for, at civilsamfundet træder til. De udsatte grupper skal hjælpes, for mange har ikke selv ressourcerne til at tage kampen op.
Derfor har vi brug for, at mange flere rejser sig op og siger fra over for regeringen og Folketinget.

Vidste du, at syge mennesker der ikke kan stå på deres ben i ret lang tid ad gangen, bliver tvunget ud af deres seng? De bliver sendt ud i virksomhedspraktik. Nej, det er der nok mange, der ikke var klar over, men det er sådan vi behandler syge mennesker i vores system i dag.

Hvad med alle de mennesker der allerede arbejder for deres ydelser? De er gratis arbejdskraft for virksomhederne. På landsplan taler vi måske om ca. 100.000 eller mere, der er ramt af den ordning. Har disse borgere ikke haft 225 timer i et såkaldt “ordinært arbejde” om året, bliver deres ydelse sat ned – for ægtepar forsvinder den enes ydelse helt.

Problemet er ikke, at kontanthjælpsmodtagerne ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet, men at arbejdsmarkedet ikke er til rådighed for kontanthjælpsmodtagerne og andre arbejdsløse. Der er simpelthen ikke jobs nok derude.

Hvor lav en løn skal disse mennesker arbejde for? Hvordan skal de finde et ustøttet job, når de allerede arbejder i et støttet job? Får disse borgere ikke et arbejde mens de er i deres støttede job, mister de i sidste ende deres ydelse.

Mange af disse borgere på kontanthjælp har andre problemer end arbejdsløshed. Regeringens forslag tager intet hensyn til disse borgere.

Vi har besluttet os for at gøre noget aktivt. Vi vil lave et fakkeltog fra Rådhuspladsen til Christiansborg den 4. november fra kl. 16.30 til 18.30 med start på Rådhuspladsen. Parolen er “Anstændig finanslov NU”.

Vi ønsker ikke et samfund der skaber fattigdom og ringe muligheder for de mest udsatte. Ej heller for børn der har brug for omsorg. Der er brug for stærke forældre og et stærkt civilsamfund. Gang på gang bliver de angrebet af vores politikere.

Angreb mod forældrene rammer også børnene, det er uundgåeligt. Det er der ingen børn, der har fortjent i Danmark. Vi er for rige og for veluddannede til at beslutte en degeneration af samfundet.
Lad os nu vende tilbage til medmenneskelighed og empati, for det har vi alle sammen brug for.”

Skrevet af:

Mille Stockner, pædagog, Bodil Marie Garde, lærerstuderende, Steen Knøster Rasmussen, Postarbejder, Gitte Rasmussen, sygemeldt, Steen Hartmann, specialpædagogisk skolekonsulent, Merete Lindegaard, projektøkonom, Filip Stadler, arbejdsløs, Ulla Curd-Christiansen, pædagog, Nanna Joke Jepsen, handicaphjælper, Hanne Wolter, psykoterapeut, sygehjælper og kontorassistent, Helge Bo Jensen, formand for beskæftigelsesudvalget i Albertslund.

En række mennesker har skrevet under,  og der samles navne ind på facebooksiden

Anstændig finanslov NU

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.