25 PROCENT PÅ KONTANTHJÆLP ER PSYKISK SYGE

 

kontanthjaelp_parkering_forbudt_120604_linda_moshageFoto: Linda Moshage


Af Martin Thiemke

Hvad vi som pårørende, og hvad psykisk syge, har vidst og sagt gennem mange år er nu blevet mere eller mindre bekræftet. Rigtig mange med en eller flere psykiske sygdomme er placeret på kontanthjælp. Hele 25 procent af landets kontanthjælpsmodtagere er der tale om. Politiken kunne således skrive d. 18 at: ”en analyse viser, at en voksende del af kontanthjælpsmodtagerne har helbredsproblemer – især psykiske og psykiatriske problemer” og forsætter: ”faktisk er det hver fjerde person på kontanthjælp, som enten er i behandling på et sygehus eller får receptpligtigt medicin for psykiske lidelser”.

Tallet 25 procent kommer bag på forskerne, der har lavet analysen. Det kan dog undre mig en del, da det i mange år har været ”en offentlig hemmelighed” at kommuner landet over mere eller mindre har brugt kontanthjælp som opbevaring for kronisk syge, især psykisk syge. Så at tallet kan komme bag på forskerne undre mig, jeg havde nok forventet tallet, 25 procent, havde ligget længere oppe.

For mig at se, bekræfter det dog bare, at gruppen af psykisk syge bliver fejlplaceret på kontanthjælp, hvor de ikke får den nødvendige ro til deres behandling men udsættes af politikerne for et stadig stigende og unødig pres, hvilket også påvirker deres pårørende. Mange af de psykiske syge kæmper i forvejen en meget hård kamp for at få en så normal hverdag som muligt. Dette sker ofte med støtte fra de nærmeste pårørende, der ofte også har arbejde ved siden af. Når de psykisk syge presses unødigt hårdt, vil de ikke kunne have krafter til deres hverdag også, hvilket så bliver presset over på de nærmeste pårørende. Derved risikerer samfundet en ond cirkel, nemlig ved at presset på de pårørende stresser så meget, at de ikke kan passe deres arbejde og selv bliver sygemeldt. Dette er hverken godt for de syge, de pårørende eller for samfundet. MEN jeg ved godt, at det er en vinkel, man ikke må indtage sådan rent politisk. Om ikke andet er den meget uønsket fra politisk side har jeg erfaringer med. Men for mig er det bedre at forebygge end at helbrede. Det er bedre for de enkelte mennesker bag tallene og for samfundet i helhed.

Professor på Institut for Folkesundhed, Finn Diderichsen, siger også til Politiken at forskerne bag analysen er overrasket over hvor syg gruppen er og mener ikke at det sundhedsfaglige fylder nok i kontanthjælpsreformen og førtidspensionsreformen. Dette er beskæftigelsesministeren, Mette Frederiksen, ikke enig i og mener tallet viser, at man kan blive syg af at være på kontanthjælp og forsvarer kontanthjælpsreformens vedtagelse på denne måde. Det er ingen hemmelighed, at netop Mette Frederiksen, er en af de politikere, som er uenig med mig i, at det er bedre at forebygge frem for at helbrede. Endda så uenig at opslag blev slettet på Facebook og efterfulgt af en blokering af mig. Men dét giver også grobund for en god dialog.

Jeg giver gerne Mette Frederiksen ret i at man kan blive syg af at være på kontanthjælp. Men der ophørte enigheden også, da jeg mener psykisk syge, fejlplaceret på kontanthjælp, bliver mere syge. Dette ikke ud fra jeg er læge eller sådan noget, hvilket jeg ikke er, men ud fra mit virke som pårørende. Ikke alle psykisk syge kan blive raske, slet ikke med multidiagnose, der kan dog behandles af hensyn til livskvaliteten, hvilket ikke er ensbetydende med arbejde eller uddannelse.

Mette Frederiksen mener, at de nye ressourceforløb er vejen frem for de syge. Men det hjælper jo ikke, når kommunerne ikke opretter dem, og for mange psykisk syge er disse ikke nok, da selv ressourceforløb ikke nødvendigvis giver den fornøden ro og tid til behandling af den syge. Derudover er der jo også gentagende beskrivelser på de sociale medier, af at kommunerne helst ikke opretter ressourceforløb i det omfang, der er nødvendigt.

Det er på tide at politikerne vågner op og udviser den tillid de siger, at der skal udvises over for de psykiske syge og os pårørende. Denne tillid er mild sagt IKKE til stede i systemet i dag, hverken fra politisk side eller systemets side.

http://politiken.dk/indland/ECE2212474/hver-fjerde-paa-kontanthjaelp-er-psykisk-syg/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.