At hæve skatten er ikke vejen frem mod nedskæringer

stop
Af Dorte Grenaa

Et helt centralt spørgsmål lige nu er, hvordan kampen og protesterne mod de kommunale nedskæringer kan udvikles og styrkes bedst muligt.

Der er virkelig basis for en bred folkelig bevægelse, hvor mange kræfter må arbejde sammen for at det lykkes.

Det er omfattende sparekataloger, der rulles ud i kommuner og regioner med voldsomme nedskæringer. Ikke mindst på børne-, skole- og ældreområdet. Tusindvis af høringssvar har gjort politikerne opmærksom på de asociale konsekvenser.

De første demonstrationer mod spareplanerne er gået i gang, der afholdes stormøder og planlægges nye protester. Vreden og frustrationen er stor. For det sker ovenpå års nedskæringer, stramninger, fyringer og såkaldt effektiviseringer i den offentlige kernevelfærd.

De næste fire år bliver nedskæringerne kun dybere og værre. Det ved vi allerede. Regeringens omprioriteringsbidrag er en del af en centralistisk 4-årsplan for rasering af offentlig velværd, kaldet budgetstyring. I øvrigt et EU-diktat, som eurofile politikere villigt har bundet sig til.

Det er altså nu der for alvor skal protesteres – og ikke efter løbet er kørt. Det er nu det er ved at gå op for stadig flere, hvad der er gang i og hvilke konsekvenser det får, hvis udviklingen forsætter den vej.

Hvilken rolle vælger Enhedslisten at spille i denne situation? Det spørgsmål rejser sig på bagrund af de sidste ugers begivenheder. Også for de mange medlemmer af Enhedslisten, der aktivt deltager i kampene mod nedskæringerne.

I Odense og Århus – de to byer, hvor der har været afholdt protestdemonstrationer i denne uge – har Enhedslisten udråbt ”Hæv skatten” som ’kampparole’ og vejen frem. Man tror det er løgn, men det er det desværre ikke!

Ned med besparelser! Op med skatten!
Aarhus: Følg Odense Byråd
Stop besparelser på børn og andre med behov for hjælp og omsorg
Hæv skatten! 0,1 % er nok!

Sådan lyder det fra Enhedslisten Århus i deres løbeseddel.

Hvordan kan man tro, at en kæmpende bevægelse kan udvikles omkring et krav om at hæve skatten?

Enhedslisten har da også allerede viklet sig ind i en håbløs diskussion, om det skal være den almindelige kommuneskat, grundskylden eller dækningsafgiften.

I Odense stemte Enhedslisten for Anker Boyes forslag om skattestigning til at mildne nedskæringerne. Enhedslistens rådmand Brien Skov Nielsen undlod ikke at rose Socialdemokratiet for endelig at følge liste Ø’s råd om at sætte skatten op.

Hvorefter Enhedslisten udstikker en handlingsparole om at følge Odense byråd!!

Ærlig talt: Det er god gammeldags reformistisk socialdemokratisk politik at kombinere skatteflåning af den del af befolkningen, der overhovedet betaler skat, med forringelser af offentlige sociale og omsorgsydelser. Og nu åbenbart også Enhedsliste-politik.

Det har altid været god gammeldags reformistisk socialdemokratisk politik af forsøge at aflede en protestbevægelse over i helt parlamentariske baner, der ikke ændrer nedskæringspolitikken, men højst lapper lidt.

Og det er det modsatte der er brug for.

Som APK ser det, så stoppes regeringens nyliberale nedskæringspolitik og omprioriteringskrav ikke af kommunalbestyrelser, hvis partier i folketinget står bag denne politik.

Kommunalpolitikerne fører regeringens sparekniv i de kommunale budgetter. De korser sig og slår ud med armene, og erklærer sig uskyldige, men når dagen er omme gennemfører de deres egne sparekataloger.

Kun en virkelig omfattende protestbevægelse kan ændre på det. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvordan et parti som Enhedslisten forholder sig og handler, hverken inde i eller udenfor byrådssalene.

Og Enhedslisten tager fejl hvis de tror, at de ikke behøver at diskutere og samarbejde med hele den bevægelse, der er ved at vokse frem, om hvordan den udvikles og hvilke skridt, der må tages.

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.