Alle indlæg af Martin Thiemke

Kort, kontant og oftest politisk ukorrekt om det politiske landskab i Danmark. Derudover er der kun at sige: Her er en skovl er en skovl og en spade er en spade. Partipolitisk uafhængig og farveløs. Det er op til øjne som læser med. For rød til blå blok, for blå til rød blok og for lys til sort blok. Jeg har i mange år været politisk aktiv i partipolitik. Det var den gang vi havde ”Mennesket før systemet”. Men mit partipolitiske virke sluttede den gang politikerne, i alle tre blokke lavede det om til ”Systemet før mennesket”. Med de tre blokke mener jeg Rød blok, Blå blok og Sort blok bestående af Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. Fra politisk side er jeg opfattet som revolutionær og virkelighedsfjern. Men jeg er ude i virkeligheden hvor den vedtaget politik mærkes og fortjener en bemærkning eller to. Skriver blog om alt, der falder mig ind. Men særligt om det skæve i Danmark. For mig er det vigtigt, at der er nogen som taler de udsattes, de syges og de lediges sag, da mange – især syge – har nok med selv at få deres hverdag til at fungere. Jeg finder det meget umoralsk og asocialt at statsministeren på valgnatten kan sige hendes regering vil gå forrest og bagefter lader de udsatte grupper betale gildet. Af uddannelse er jeg Social- og Sundhedsassistent, hvilket jeg også arbejder som. Privat er jeg pårørende til psykisk syg. Derfor kender jeg SystemDanmark fra begge sidder af skrivebordet. I min fritid – den smule der er tilbage – er jeg frivillig i pårørendeforeningen Bedre Psykiatri hvor jeg sidder i lokalbestyrelsen. Du kan også finde mig på Twitter, Facebook, Instagram, YouTube og wordpress, hvor du også kan læse meget mere om mig.

VENNER FÅR SKJULT GENSIDIG FORSØRGERPLIGT

 

venner rammes

Af Martin Thiemke

Nu indfører regeringen og dens støtter reelt gensidig forsørgerpligt for kontanthjælpsmodtagere og deres venner

Den 9. april skrev jeg et opslag om Grundlovssagen i kølvandet på kontanthjælpsreformens gensidige forsørgerpligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere. Heri gjorde jeg rede for hvordan et flertal i Folketinget vil kunne pålægge også ikke-familie en form for gensidig forsørgerpligt.

Nu kommer Grundlovssagen først for retten i starten af november, men allerede nu har regeringen og den støtter faktisk indført en gensidig forsørgerpligt for venner til kontanthjælpsmodtagere, uden dog at bruge den politiske betegnelse Gensidig Forsørgerpligt, selvom den er en realitet for lønmodtagere som er venner med kontanthjælpsmodtagere. Læs videre VENNER FÅR SKJULT GENSIDIG FORSØRGERPLIGT

Fagbevægelsen vil ikke medlemmernes vilkår

?


Af Martin Thiemke

Dét hersker der faktisk ikke tvivl om, efter FOA har måtte konstatere at andre fagforbund mener tiden ikke er inde til en demonstration for bedre forhold for de ansatte.

Hvornår er tiden så inde? Hvornår er tiden så den rigtige? Hvis man spørger bredt nok er den det aldrig.

Det var den heller ikke sidste år i Herning for brugere og pårørende i psykiatrien. Trods det faktum blev det umulige muligt på kun ti dage i tæt samarbejde mellem flere. Læs videre Fagbevægelsen vil ikke medlemmernes vilkår

Afgift på aktiviteter under dynen fjernet

gensidig_forsoergerpligt_nej_tak_bella_centeret_9_01_2014


Af Martin Thiemke

At Danmark er et land, hvor der til stadighed kommer nye afgifter passer ikke helt. Således forsvandt samlevende kontanthjælpsmodtageres afgift for “aktiviteter under dynen” ved årsskiftet.

Afgiften, kaldet Gensidig Forsørgerpligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere blev i 2013 fremlagt af daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og vedtaget af et folketingsflertal, selv af partiet som var modstander af afgiften, Dansk Folkeparti. Læs videre Afgift på aktiviteter under dynen fjernet